FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Arbejdsmiljø og helbred 2012

16.300 beskæftigede personer har svaret på en lang række spørgsmål om deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø og helbred. Resultaterne er fordelt på jobgrupper, alder og køn. Fra 2012 og frem til 2020 vil NFA hvert andet år stille de samme spørgsmål til beskæftigede personer i Danmark. Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

Resultater om arbejdsmiljø og helbred fra 16.300 beskæftigede

Resultaterne for 2012 er baseret på en stikprøve af befolkningen. Stikprøven består af 35.000 beskæftigede i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse personer fik i april 2012 tilsendt en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012’. Spørgeskemaet indeholdt mere end halvtreds hovedspørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred. I alt 51 procent valgte at svare på spørgeskemaet. NFA har sammenfattet svarene fra de 16.300 deltagere.

Resultaterne præsenteres i 36 faktaark med tekst og tal om arbejdsmiljø og helbred.

Find de 36 faktaark under 'Arbejdsmiljøet i ord'.

Find den samlede rapport 'Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012' med alle resultater, metodebeskrivelse og læsevejledning.

 20.06.2013
Kontakt: Elsa Bach
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version