FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Faktaark om resultaterne fra 2014

Ca. 27.000 beskæftigede lønmodtagere har besvaret spørgeskemaet 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014'. Her er en gennemgang af resultaterne fra deltagernes besvarelser.

Faktaark om 35 forskellige emner om arbejdsmiljø og helbred

I alt ca. 27.000 beskæftigede valgte at deltage i NFA’s spørgeskemaundersøgelse 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark i 2014. Faktaarkene er udarbejdet af forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og de gennemgår deltagernes svar indenfor hvert emne.

De 35 faktaark er fordelt på følgende emner:

Faktaarkene indeholder:

  • Kort baggrundstekst om, hvorfor spørgsmålene og svarene er interessante i en arbejdsmiljøsammenhæng.
  • En oversigt over de spørgsmål i spørgeskemaet, der danner baggrund for resultaterne.
  • Oversigt over deltagernes svar på spørgsmål om arbejdsmiljø og helbred, fordelt på jobgrupper, alder og køn.
  • Eventuelt yderligere oplysninger om emnet.

Hvad faktaarkene viser - og hvad de ikke viser

Faktaarkene siger noget om, hvordan arbejdsmiljøet opleves af de adspurgte personer selv fordelt på jobgrupper samt i forhold til alder og køn. De siger ikke noget om årsagerne til, at arbejdsmiljøet af personernes opleves på en bestemt måde.

Find kort læsevejledning til faktaarkene. 

Læs resumeet af resultaterne fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014'.

 27.05.2015
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her