FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Hudkontakt med rengøringsmidler / desinfektionsmidler samt våde eller fugtige hænder

Hudkontakt med rengøringsmidler / desinfektionsmidler og våde eller fugtige hænder er med i NFA's landsdækkende spørgeskemaundersøgelse ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010’.

Nedenstående analyse gennemgår resultaterne baseret på svar fra de ca. 10.600 erhvervsaktive personer, som har udfyldt spørgeskemaet. Resultaterne viser deres svar på spørgsmål om hudkontakt med rengøringsmidler/desinfektionsmidler og våde eller fugtige hænder indenfor forskellige jobgrupper, aldersgrupper og køn. Derudover sammenlignes deltagernes oplysninger om hudkontakt med rengøringsmidler / desinfektionsmidler og våde eller fugtige hænder med deltagernes oplysninger fra en lignende undersøgelse i 2005, ’Arbejdsmiljø i Danmark 2005.

Læsevejledning

Inden du læser selve analysen, vil vi anbefale dig at læse en kort beskrivelse af, hvad du kan lægge i resultaterne.

Hovedkonklusioner

 • Jobgrupper: Især personer, som håndterer fødevarer, eller som arbejder inden for sundhedssektoren og pleje/omsorgssektoren, oplyser, at de er udsatte for rengøringsmidler, desinfektionsmidler og våde eller fugtige hænder, der kan føre til udvikling af arbejdsbetingede hudlidelser.
 • Alder: Unge under 24 år oplyser oftere end deres ældre kollegaer, at de har hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler samt våde eller fugtige hænder mere end ¼ af arbejdstiden.
 • Køn: Dobbelt så mange kvinder som mænd oplyser, at de er udsatte for rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler, mens flere kvinder end mænd oplyser, at de har våde eller fugtige hænder på arbejdspladsen.
 • Udvikling: Der er tale om en statistisk signifikant stigning fra 2005 til 2010 både i antallet af deltagere, der oplyser, at de er udsatte for hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler samt for våde eller fugtige hænder.

Kort om hudkontakt med rengøringsmidler / desinfektionsmidler samt våde eller fugtige hænder

Arbejdsbetingede hudlidelser, hvoraf hovedparten er eksem, forekommer hyppigt blandt især unge mennesker. Hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler samt våde eller fugtige hænder er blandt de mest almindelige påvirkninger, der kan føre til arbejdsbetingede hudlidelser. En af forklaringerne på, at arbejdsbetingede hudlidelser især rammer unge mennesker, er, at de er mest udsatte for hudpåvirkninger i deres arbejde.

Spørgsmål om hudkontakt med rengøringsmidler / desinfektionsmidler samt våde eller fugtige hænder
Den nationale undersøgelse ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010’ omfattede to spørgsmål om hudpåvirkninger:

 • Er du udsat for hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler?
 • I hvor stor en del af din arbejdstid har du våde eller fugtige hænder?

Begge spørgsmål var også med sidste gang, undersøgelsen blev gennemført i 2005 (undersøgelsen ’Arbejdsmiljø i Danmark 2005’).

For hvert spørgsmål var det muligt at svare på, hvor stor en del af arbejdstiden deltageren var udsat. Det kunne være: ’Næsten hele tiden’, ’Ca. ¾ af tiden’, ’Ca. ½ af tiden’, ’Ca. ¼ af tiden’, ’Sjældent eller meget lidt’ eller ’Aldrig’. På baggrund af internationale definitioner betragtes personer, der svarede ’Ca. ¼ af tiden’ eller mere, som udsatte for disse hudpåvirkninger.

Resultater om hudpåvirkninger i 2010

 • Samlet oplyser 15,8 % af deltagerne, at de er udsatte for rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler ¼ eller mere af arbejdstiden.
 • Samlet oplyser 23,2 % af deltagerne, at de har våde eller fugtige hænder ¼ eller mere af arbejdstiden.

Jobgrupper

Resultaterne for hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler, opgjort på jobgrupper. 

Følgende jobgrupper oplyser statistisk set (signifikant) oftere, at de har hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler ¼ eller mere af arbejdstiden:

 • Kokke, køkkenmedhjælpere og økonomaer 
 • Hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgsmedhjælpere 
 • Rengøringsassistenter 
 • Sygeplejersker 
 • Læger og tandlæger 
 • Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere 
 • Faglærte maskinarbejdere – industri 
 • Slagteriarbejdere 
 • Serveringspersonale 
 • Pædagoger og pædagogmedhjælpere 
 • Dagplejere 
 • Mekanikere og maskin- og metalmontører – industri.

Se svarene om hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler, fordelt på jobgrupper.

Resultaterne for våde eller fugtige hænder, opgjort på jobgrupper.

Følgende jobgrupper oplyser statistisk set (signifikant) oftere, at de har våde eller fugtige hænder ¼ eller mere af arbejdstiden:

 • Kokke, køkkenmedhjælpere og økonomaer
 • Hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgsmedhjælpere
 • Rengøringsassistenter
 • Slagteriarbejdere
 • Landbrugs-, gartneri- og skovbrugsarbejdere
 • Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere
 • Sygeplejersker
 • Pædagoger og pædagogmedhjælpere
 • Dagplejere
 • Murere og andre bygningsarbejdere
 • Blikkenslagere – byggeri
 • Serveringspersonale.

Se svarene om våde eller fugtige hænder, fordelt på jobgrupper.

Mange af de jobgrupper, der oplyser, at de er udsatte for hudpåvirkninger signifikant oftere end andre, er udsatte for både rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler samt våde eller fugtige hænder. De har derfor betydelig højere risiko for at udvikle arbejdsbetingede hudlidelser. Det gælder følgende ni jobgrupper:

 • Kokke, køkkenmedhjælpere og økonomaer
 • Hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgsmedhjælpere
 • Rengøringsassistenter
 • Slagteriarbejdere
 • Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere
 • Sygeplejersker
 • Pædagoger og pædagogmedhjælpere
 • Dagplejere
 • Serveringspersonale.

Det er således især deltagere i jobs med håndtering af fødevarer og jobs inden for sundhedssektoren og pleje/omsorgssektoren, der oplyser, at de er udsatte for disse hudpåvirkninger.

Svarprocenterne i undersøgelsen varierer med køn og alder. NFA har derfor foretaget en række specialanalyser, som viser, at variationen i svarprocenter i praksis ikke ændrer på hvilke jobgrupper, der ligger højt i ovenstående analyser.

Alder og køn

Statistisk signifikante resultater for hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler, opgjort på alder og køn:

 • Markant flere unge end ældre oplyser, at de er udsatte for rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler. Det gælder for både mænd og kvinder (18-24 år: mænd: 22,6 %; kvinder: 35,4 %). Mere end hver tredje kvinde under 25 år oplyser således, at de udsatte for rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler på arbejdspladsen.
 • Dobbelt så mange kvinder som mænd oplyser, at de er udsatte for rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler på arbejdspladsen (mænd: 10,3 %; kvinder: 20,8 %). I 2010 oplyser hver femte kvinde, at de er udsat for rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler på arbejdspladsen.

Se svarene om hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler, fordelt på alder og køn.

Statistisk signifikante resultater for våde eller fugtige hænder, opgjort på alder og køn:

 • Markant flere unge end ældre oplyser, at de har våde eller fugtige hænder på arbejdspladsen. Det gælder for både mænd og kvinder (18-24 år: mænd: 33,2 %; kvinder: 39,3 %). Omkring hver tredje under 25 år oplyser således, at de har våde eller fugtige hænder på arbejdspladsen.
 • Flere kvinder end mænd oplyser, at de har våde eller fugtige hænder på arbejdspladsen (mænd: 17,3 %; kvinder: 28,4 %). I 2010 oplyser mere end hver fjerde kvinde, at de har våde eller fugtige hænder på arbejdspladsen.

Se svarene om våde eller fugtige hænder, fordelt på alder og køn.

Udvikling i hudkontakt med rengøringsmidler / desinfektionsmidler samt våde eller fugtige hænder fra 2005 til 2010

Antallet af personer, som oplyser, at de er udsatte for rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler ¼ eller mere af arbejdstiden, er steget signifikant fra 2005 til 2010. Det viser en sammenligning af deltagernes svar i de to undersøgelser. Stigningen er på 31,3 %.

 • 2005: 12,1 % af samtlige deltagere.
 • 2010: 15,8 % af samtlige deltagere.

NFA har foretaget yderligere analyser af udviklingen i deltagernes hudkontakt med rengøringsmidler/desinfektionsmidler fra 2005 til 2010. Resultaterne viser, at udviklingen ikke kan forklares ved en udvikling i deltagernes jobsammensætning.

Find tidsudviklingen for rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler fra 2005 til 2010 her.

Antallet af personer, som oplyser, at de har våde eller fugtige hænder ¼ eller mere af arbejdstiden, er steget signifikant fra 2005 til 2010. Det viser en sammenligning af svarene fra de to år. Stigningen er på 8,5 procent.

 • 2005: 21,4 % af samtlige deltagere.
 • 2010: 23,2 % af samtlige deltagere.

Find tidsudviklingen for våde eller fugtige hænder fra 2005 til 2010 her.

NFA har foretaget yderligere analyser af udviklingen i, om deltagerne har våde eller fugtige hænder, fra 2005 til 2010. Resultaterne viser, at udviklingen delvist kan forklares med en stigende andel af deltagere i jobgrupper med vådt arbejde, dels med at en større andel af deltagere i disse jobgrupper rapporterer om vådt arbejde.

Læs mere om hudpåvirkninger

Du kan læse mere om arbejdsbetingede hudlidelser på www.arbejdsmiljoforskning.dk/HUD


 

 

 09.06.2011
Kontakt: Mari-Ann Flyvholm
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her