FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2012-20

Fra 2012 og frem til 2020 vil forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert andet år stille de samme spørgsmål til virksomheder i Danmark om deres arbejdsmiljøindsats. Det sker med spørgeskemaet 'Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats'. Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Leder- og medarbejderrepræsentanter på over 3.500 virksomheder har svaret på spørgsmål om virksomhedens arbejdsmiljøindsats. Spørgsmålene handler om virksomhedernes indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Fra 2012-2020 vil NFA hvert andet år stille de samme spørgsmål til virksomheder i Danmark. Resultaterne skal bruges til løbende at følge udviklingen i arbejdsmiljøindsatsen på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen tegner et detaljeret billede af danske arbejdspladsers håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer, de konkrete indsatser over for fx støj, ulykker, psykisk arbejdsmiljø og løftearbejde.

Resultater fra over 3.500 virksomheder i Danmark

NFA har kontaktet 8.100 arbejdspladser og bedt dem om at udfylde et spørgeskema med 58 spørgsmål omhandlende arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats. Over 4.300 arbejdsgiver- eller medarbejderrepræsentanter har i løbet af 2014 eller 2015 besvaret spørgeskemaet. Besvarelserne repræsenterer tilsammen omkring 3.500 danske arbejdspladser. Undersøgelsen er således opgjort på baggrund af svar fra både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, og undersøgelsens størrelse muliggør, at NFA kan offentliggøre resultater om arbejdspladsernes arbejdsmiljøindsats blandt 36 brancher og 3 arbejdspladsstørrelsesgrupper. Disse resultater bruges først og fremmest af Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne og virksomhederne, men alle med interesse i arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser har mulighed for at følge med i udviklingen.

Faktaarkene finder du under ’Arbejdsmiljøindsatsen i ord’.

Tabeller og figurer finder du under ’Arbejdsmiljøindsatsen i tal’.

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats måles frem til 2020

Undersøgelsen ’Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2012’ udgør den anden måling i NFA’s program, som skal bruges til at følge udviklingen i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats frem til 2020. Det sker i henhold til den politiske aftale om en national arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020. Ved at følge udviklingen af arbejdsmiljøindsatsen på danske virksomheder får Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter og andre aktører inden for arbejdsmiljøområdet mulighed for at identificere arbejdsmiljøforhold, der kræver en ekstra indsats for at leve op til målene i den nationale arbejdsmiljøstrategi.

Målet er at forbedre arbejdsmiljøindsatsen på danske virksomheder

Fra 2012 og frem til 2020 stiller NFA hvert andet år de samme spørgsmål til virksomheder i Danmark. Resultaterne bruges til at følge op på indsatsen og forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Resultaterne bruges først og fremmest af Beskæftigelsesministeriet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne og virksomhederne, men alle med interesse i arbejdsmiljøet på danske virksomheder har mulighed for at følge med i udviklingen.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Elsa Bach, NFA. 

 

 10.03.2014
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her