FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Fravær

NFA’s forskning i fravær er rettet mod at opnå dokumenteret viden om forebyggelse af sygefravær og risikoen for udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Studier af årsagerne til sygefravær og metoder til forebyggelse af sygefravær er en integreret del af en lang række af NFA’s forskningsprojekter.

Forskningen i sygefravær er primært rettet mod:

  • at kortlægge mekanismerne bag sygefravær og risikoen for at blive udstødt af arbejdsmarkedet  
  • at udvikle metoder til forebyggelse af sygefravær

Søg mere viden om sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet

I venstrespalten finder du en oversigt over, hvad der findes af projekter, nyheder, videnskabelige artikler mv., som omhandler forskningen i sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

 21.03.2014
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version