FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Forskningsresumeer

 

2015

26-01-2015 Maleres børn har formentlig ikke øget risiko for medfødte misdannelser

2013

04-02-2013 Sønner af bygningsmalere og gartneriarbejdere har sandsynligvis ikke øget risiko for infertilitet

2010

17-08-2010 Ozon kan fjerne skimmelsvamp fra møbler

2009

19-05-2009 Kvinder i plastindustrien søger oftere behandling for infertilitet end andre

2008

13-05-2008 Stress øger den skadelige effekt af høj kemisk påvirkning i graviditeten

2007

20-12-2007 Identifikation af personer med Atopisk Dermatitis i spørgeskemaundersøgelser kræver det rigtige spørgsmål
10-04-2007 Luftforurening i lufthavne kan give DNA-skader
27-03-2007 Partikulær luftforurening på jobbet øger risikoen for hjertesygdom
05-03-2007 Frisører søger ikke behandling for infertilitet hyppigere end andre
02-03-2007 Fine partikler i affaldsforbrændingsanlæg er lige så toksiske som en trafikeret gade

2006

20-12-2006 Intervention over for hudlidelser på trykkerier
15-12-2006 Socialstyrelsen i Sverige: Mange kemiske stoffer i indemiljøet
06-03-2006 Stressede rotter føder sårbare unger

2005

10-05-2005 Medfødte genforskelle øger risiko for lungekræft

2004

09-12-2004 Benzen er farligere end hidtil antaget
05-10-2004 Buschauffører udsættes for luftforurening
18-03-2004 Variation i følsomhed overfor lungekræft
13-02-2004 Kabinepersonale i fly har forhøjet risiko for modermærkekræft

2003

27-10-2003 Alkoholbaseret hånddesinfektion giver færre hudproblemer
14-04-2003 Det er farligt at arbejde med cancermedicin
10-04-2003 Erhvervsmæssig eksponering for tungmetaller: Samtidig udsættelse for kadmium, kobolt og bly er måske farligere end vi før har troet
14-03-2003 Effektiv rengøring kan mindske eksponering for plastblødgørere

2002

01-11-2002 Biologisk effekter af olieflyveaske
19-08-2002 Faktorer der påvirker rapporteret luftvejsirritation
04-06-2002 Beryllium-risiko ved krone- og broarbejder i dentallaboratorier
27-05-2002 Langt flere erhverv end ventet medfører arbejdsrelateret astma
30-04-2002 Museumsfolk udsættes for mange forskellige arbejdsmiljøpåvirkninger
14-03-2002 Brug af hårfarve og risiko for blærekræft

2001

06-11-2001 Rullende nattevagt og risiko for brystkræft blandt kvinder, som deltager i "The Nurses' Health Study" (Undersøgelse af sygeplejerskers helbred)
06-11-2001 Natarbejde, lys om natten og risiko for brystkræft
18-09-2001 Cancerepidemiologi i det sidste århundrede og det næste årti
07-05-2001 Metaanalyse af Parkinsons Syge og udsættelse for pesticider

2000

24-04-2000 Psykofysisk vurdering af hjælpemidler
 25.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her