FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nyheder

Nyhederne omhandler typisk nye forskningsresultater fra NFA, som bliver offentliggjort i videnskabelige artikler eller rapporter. Men de kan også omhandle nye forskningsprojekter, kommende NFA-arrangementer som fx formidlingsmøder og konferencer eller andet, som NFA er fagligt involveret i.

 

2016

13-05-2016 Katastrofer og krigshandlinger hænger sammen med en øget risiko for depression
04-05-2016 Arbejdsuger mellem 41 og 48 timer øger ikke risikoen for brug af antidepressiver
25-04-2016 Gå-hjem-møde om psykosocialt arbejdsmiljø, forskning, behandling og betydning for sygdom
08-04-2016 Tre nattevagter i træk er ikke nok for at tilpasse døgnrytmerne
05-04-2016 Høj social kapital på arbejdet hænger sammen med lavere risiko for langvarigt sygefravær – men kun blandt ledere og højtuddannede
29-03-2016 Muligheder for at få indflydelse og udvikle sig på arbejdspladsen kan påvirke depressive symptomer
11-03-2016 Industrivirksomheder fortsætter med ny medarbejderstyret APV-metode trods ingen målbar effekt
04-03-2016 Kombineret arbejdsmiljøindsats i en 'Forebyggelsespakke' virker bedst for små virksomheder
03-03-2016 Engagement på jobbet skaber bedre trivsel
19-02-2016 Gå-hjem-møde om psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen
11-02-2016 Få et overblik over centrale temaer i NFAs forskning i psykosocialt arbejdsmiljø
09-02-2016 Forslag til forbedring af lastbilchaufførers og vognmænds arbejdsmiljø
01-02-2016 Ph.d.-forsvar om hvordan små virksomheder forbedrer deres arbejdsmiljø
22-01-2016 Giv samarbejdet et serviceeftersyn med et nyt elektronisk spørgeskema om social kapital

2015

18-12-2015 Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet nedsætter ikke risikoen for hjertetilfælde og depression peger to nye danske studier på
16-12-2015 Mange timer foran computeren i fritiden kan give søvnproblemer
04-12-2015 Lærerne oplever mindre støj ved akustisk renovering af klasselokalet
02-12-2015 Færre smerter med fysisk-kognitiv træning på jobbet
27-11-2015 Depressive symptomer hænger sammen med ønsket om efterløn
23-11-2015 Mors stress under graviditeten er måske en risikofaktor for allergiske sygdomme hos barnet
18-11-2015 Engelsksproget foredrag om stress, søvn og sundhed den 3. december 2015
10-11-2015 Ph.d-forsvar om de fysiologiske effekter af at have flere nattevagter i træk
23-10-2015 En god arbejdsdag er at gøre en forskel for borgerne
21-10-2015 Gå-hjem-møde om perspektiver på ’Arbejdstid’
14-10-2015 Sofa på recept til stressede kvinder
05-10-2015 Ph.d.-forsvar om smerte som en kollektiv vane
29-09-2015 Udbrændthed på jobbet hænger sammen med øget sandsynlighed for at komme i behandling med antidepressiv medicin
22-09-2015 Gå-hjem-møde om psykosocialt arbejdsmiljø og helbred
22-09-2015 Ny forebyggelsespakke: En skole uden vold og trusler
21-09-2015 Gå-hjem-møde på NFA om arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa
16-09-2015 Ph.d.-forsvar om observeret arbejdsmiljø i ældreplejen og depressive symptomer blandt SOSU’er
04-09-2015 Fysisk træning i arbejdstiden styrker relationer mellem kollegaer
02-09-2015 Heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø før, nu og fremover: Se programmet og tilmeld dig nu
25-08-2015 Heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø før, nu og fremover
04-08-2015 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark – se oplæg fra gå-hjem-møde på video
29-06-2015 Velbesøgt gå-hjem-møde om ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’
25-06-2015 Fleksibel arbejdstid gavner ældre arbejdstagere
18-06-2015 Kan mangel på søvn give smerter i muskler og led?
12-06-2015 Flerstrenget indsats i ældreplejen gav medarbejdere mindre ondt i ryggen
10-06-2015 International konference om arbejdstid skudt i gang
08-06-2015 Mobning på arbejdspladsen kan få folk til at gå syge på arbejde
27-05-2015 Nye resultater fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’ (AH 2014)
05-05-2015 Høje krav og lav kontrol på arbejdet medfører formentlig ikke alvorlige tilfælde af astma
29-04-2015 Oplevelsen af høje krav og lav kontrol på arbejdet giver øget risiko for type 2 diabetes – uanset livsstil
24-04-2015 Oplevelsen af høje krav og lav kontrol i arbejdet giver øget risiko for blodprop i hjernen
17-04-2015 Endagsseminar om skiftearbejde, trivsel og helbred
14-04-2015 Sæt den sygemeldte med stress og depression i centrum for indsatsen med at komme tilbage til arbejdet
08-04-2015 Behov for forskning i seniorers arbejdsliv afdækket
19-03-2015 Indflydelse på egen arbejdstid er godt for det psykosociale arbejdsmiljø hos skiftearbejdere
10-03-2015 Skræddersyet trivselsmåling gjorde det lettere at forbedre arbejdsmiljøet
05-03-2015 Dansk Center for Nanosikkerhed og kampagne mod vold fortsætter
19-02-2015 Sygemeldte med psykiske helbredsproblemer blev ikke hurtigere selvforsørgende med koordineret indsats
13-02-2015 Lange arbejdsuger kan medføre et risikabelt alkoholforbrug
28-01-2015 WINC - Nyt netværk for arbejdstidsforskere i de nordiske lande
12-01-2015 Oplevelsen af retfærdighed på jobbet kan medføre mindre sygefravær blandt mænd med depressive symptomer
07-01-2015 Ph.d.-forsvar om hvordan sygemeldte med stress og depression oplever processen med at vende tilbage til arbejdet
06-01-2015 Forebyggelsespakker til landmænd og virksomheder inden for nærings- og nydelsesmidler
05-01-2015 Stress under graviditet kan sandsynligvis øge risiko for børneeksem

2014

18-12-2014 Ny guide og fem kortfilm kan hjælpe medarbejdere i ældreplejen med at analysere deres arbejdsmiljø
10-12-2014 Nyt projekt om hvad arbejdsmiljøet og medarbejdernes ressourcer betyder for seniorernes fastholdelse på arbejdsmarkedet
04-12-2014 Nyt projekt om sammenhængen mellem arbejdstider, ulykker og hjertesygdom
24-11-2014 Relevante forebyggelsespakker motiverer små virksomheder
21-11-2014 Oplevelsen af unødvendige arbejdsopgaver hænger sammen med udvikling af et dårligere psykisk helbred
18-11-2014 Lange arbejdsdage kan hænge sammen med øget risiko for type 2-diabetes
10-11-2014 Forebyggelsespakker virker efter hensigten
07-11-2014 Spørgeskemaer om social kapital supplerer hinanden
07-11-2014 Ph.d.-forsvar om arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer
06-11-2014 Sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og udviklingen af depressive symptomer afhænger af socialt netværk udenfor arbejdspladsen
24-10-2014 Velbesøgte gå-hjem-møder om psykisk arbejdsmiljø
15-10-2014 Ph.d.-forsvar om arbejdspladsens og det psykosociale arbejdsmiljøs betydning for medarbejderens livsstil
01-10-2014 International videnskabelig konference om skiftearbejde og arbejdstid
24-09-2014 Formidlingsmøde om sygdomme i skjoldbruskkirtlen og arbejdsevne
23-09-2014 Gå-hjem-møder om NFA’s forskning i psykisk arbejdsmiljø
23-09-2014 Konflikter, stor arbejdsmængde og manglende indflydelse kan få medarbejdere i ældreplejen til at sige op
17-09-2014 Kontorer uden vinduer øgede koncentration af stresshormon i spyt
09-09-2014 Ringe mening i arbejdet og mangel på identifikation med arbejdspladsen øger risikoen for sygefravær og førtidspension
29-08-2014 Stressforskningskonference 2014 er åben for tilmelding og indsendelse af abstracts
28-08-2014 Dobbelt tiltrædelsesforelæsning om psykosocialt arbejdsmiljø og arbejdstid af to nye professorer
27-08-2014 Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan øge risiko for førtidspension
27-08-2014 Lav grad af indflydelse på arbejdet og lav ledelseskvalitet giver risiko for langvarigt sygefravær
21-08-2014 Støj i klassen giver lærere gener – ikke høreskader
20-08-2014 Ph.d.-forsvar om arbejdsevne hos mennesker med sygdomme i skjoldbruskkirtlen
06-08-2014 Ny rapport og nyt spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen
26-06-2014 Ph.d.-forsvar om forskellige perspektiver på evaluering af en deltagerorienteret arbejdsmiljøindsats
04-06-2014 Ph.d-forsvar om arbejdsmæssige konsekvenser af medicinsk uforklarlige symptomer
02-06-2014 EU-landene opfatter trivsel på arbejdspladsen forskelligt
28-05-2014 Indflydelse på eget arbejde er afgørende for medarbejdernes sundhed
28-05-2014 Syng på jobbet og gør arbejdet meningsfuldt
28-05-2014 Pris til ung dansk forsker
28-05-2014 Nudging - når vaner kan ændres med et lille puf
27-05-2014 Hjælpemidler kan øge plejepersonales forventede arbejdsliv med 33 uger
27-05-2014 Sådan kan interaktive teknologier forbedre velvære
27-05-2014 Observationer paa arbejdspladsen skal øge vores viden
26-05-2014 International arbejdsmiljøkonference skudt i gang
26-05-2014 Ph.d.-forsvar om sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og graviditet
02-05-2014 Nyt site til virksomheder om fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
03-04-2014 Wellbeing at work-konferencen: Tilmeldingsfrist 15. april 2014
20-03-2014 Wellbeing at Work-konferencen 2014: Engagement i arbejdet, trivsel og udvikling i fokus
12-02-2014 Støj i arbejdsmiljøet havde ingen virkning på niveauet af kortisol i spyt udenfor arbejdstiden
06-02-2014 Politi, gartnerier og elektronikvirksomheder kan nu søge om forebyggelsespakker
14-01-2014 Lav eller moderat grad af indflydelse i arbejdet hænger sammen med smerter i lænderyggen

2013

09-12-2013 Sundhedstilbud rammer ikke altid medarbejdernes behov
27-11-2013 Evaluering af gennemførelse og udbytte af forebyggelsespakker
26-11-2013 Genannoncering: Formidlingsmøde om arbejdsmiljø, psykisk helbred og sygefravær
18-11-2013 Dårlig akustik i klasseværelset påvirker læreres ønske om at blive i jobbet
12-11-2013 Stress i arbejdslivet - en ny antologi
05-11-2013 Formidlingsmøde om arbejdsmiljø, psykisk helbred og sygefravær
04-11-2013 Wellbeing at Work 2014: Forlænget deadline for indsendelse af abstracts
29-10-2013 Ph.d.-forsvar om psykosocialt arbejdsmiljø og sygefravær blandt lønmodtagere med nedsat psykisk velbefindende
15-10-2013 Bedre at miste sit job end at blive i kaos
01-10-2013 Wellbeing at Work 2014: WHO vil skabe sunde arbejdspladser over hele verden
26-08-2013 Bekymring for ledighed hænger delvist sammen med en øget risiko for hjertekarsygdom
21-08-2013 Wellbeing at Work 2014: International videnskabelig konference i København
27-06-2013 Lav grad af retfærdighed på arbejdet er en risikofaktor for depression
28-05-2013 Mobning på arbejdspladsen giver søvnproblemer
22-05-2013 Helbredsklager over almindelige symptomer er udbredt og hænger sammen med langvarigt sygefravær
06-03-2013 Slagterier og metal- og maskinvirksomheder kan nu søge om forebyggelsespakker
26-02-2013 Det psykosociale arbejdsmiljø blandt indvandrere og arbejdsmigranter i rengøringsjob kan forbedres
08-02-2013 Høje krav og ringe kontrol i arbejdet har sandsynligvis ingen sammenhæng med kræft
15-01-2013 Ny manual kan hjælpe virksomheden med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
10-01-2013 Negativ adfærd på arbejdet kan give fysisk og psykisk stress

2012

19-12-2012 Arbejdsmiljø, psykisk helbred og tilknytning til arbejdsmarkedet undersøges i nyt projekt
13-12-2012 Fængsler og arresthuse kan søge om forebyggelsespakker
12-12-2012 Alkoholindtag og stress på jobbet undersøgt i stort europæisk studie
10-12-2012 Første resultater om arbejdsmiljø og helbred i Danmark frem mod 2020
29-11-2012 En tidlig, tværfaglig og koordineret indsats i jobcentrene kan mindske sygefraværet og give positive effekter på samfundsøkonomien
22-11-2012 Formidlingsmøder om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i organisationer
20-11-2012 NIVA-seminar om mobning og chikane på arbejdspladsen
01-11-2012 Mobning i ældreplejen giver dårlig trivsel og får SOSU-medarbejdere til at forlade jobbet
18-10-2012 Vold på jobbet eller høje følelsesmæssige krav i arbejdet øger risikoen for psykiske lidelser
18-10-2012 Kvindelige SOSU’er behandles oftere med antidepressiv medicin end andre kvindelige lønmodtagere
14-09-2012 Høje krav og ringe kontrol i arbejdet giver øget risiko for hjertekarsygdom
12-09-2012 Ph.d.-forsvar om sammenhænge mellem sociale arbejdsmiljøfaktorer og brugen af psykofarmaka
10-09-2012 Konference om Det Store TTA-projekt den 10. december 2012
30-08-2012 Arbejdsforhold i fem europæiske lavtlønssektorer: Konference den 19.-20. september 2012 i Wien
16-08-2012 Global produktion er en udfordring for det gode arbejdsmiljø
14-08-2012 Mobning på arbejdspladsen øger risikoen for depression blandt kvindelige SOSU’er
29-06-2012 Indflydelse på egen arbejdstid er godt for søvn og helbred hos skiftearbejdere
27-06-2012 CAVInet inviterer til debat om virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen
08-06-2012 Arbejdsmiljøets betydning for et godt familie- og arbejdsliv undersøges i ph.d.-projekt
06-06-2012 Nordisk forskning i arbejdsmiljø sætter medarbejderne i centrum
30-05-2012 KU-konference om mobning den 12.-15. juni: Stadig mulighed for tilmelding
24-05-2012 Stressforskningskonference i København åbner for indsendelse af abstracts
14-05-2012 Dårligt psykisk arbejdsmiljø hænger ikke nødvendigvis sammen med dårligere livsstil
10-05-2012 Syv store udfordringer for den europæiske forskning i arbejdsmiljø frem til 2020
30-04-2012 Sygemeldte med psykiske helbredsproblemer oplever afgørende forhindringer på vejen tilbage til arbejdet
19-04-2012 Nyuddannede SOSU’er med natarbejde har sværere ved at holde op med at ryge og fastholde rygestop
16-04-2012 Tag hensyn til medarbejdernes trivsel under en omstrukturering
07-03-2012 Et selvværd baseret på præstationer på jobbet hænger sammen med at give sig mindre tid til restitution
01-03-2012 Psykosociale faktorer kan sandsynligvis påvirke medarbejderes risiko for muskel- og skeletbesvær
14-02-2012 Konsekvenser af funktionelle lidelser for arbejdsevnen undersøges i ph.d.-projekt
09-02-2012 Vidensarbejdere med mange deadlines rapporterer om dårlig nattesøvn
31-01-2012 Ledere og administrative medarbejdere i ældreplejen oplever et bedre arbejdsmiljø end sosu’er
31-01-2012 Forskelle og ligheder i oplevelsen af arbejdsmiljøet i ældreplejen i ni kommuner fra 2005-2008
17-01-2012 Konference i København om mobning: Forlænget deadline for abstracts
17-01-2012 Nyt stressforskningscenter inviterer til åbningsarrangement
12-01-2012 Vold på arbejdspladsen giver en forøget risiko for brug af antidepressiv medicin

2011

15-12-2011 Høj grad af indflydelse i arbejdet beskytter mod negative effekter af høje krav i arbejdet
07-12-2011 Transformationsledelse i grupper har betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel
17-11-2011 International konference om arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen
14-11-2011 Transformationsledelse hjælper medarbejderne med at balancere arbejde og privatliv
09-11-2011 NFA på Arbejdsmiljøkonferencen AM2011
01-11-2011 En lav svarprocent i spørgeskemaundersøgelser kan give pålidelige resultater
19-10-2011 Indflydelse på egen arbejdstid opleves positivt for privatlivet
17-10-2011 Formidlingsmøder: Øget indflydelse på egen arbejdstid – hvad betyder det?
11-10-2011 Indflydelse i arbejdet mindsker risikoen for langvarigt sygefravær i ældreplejen
05-10-2011 Oplevelsen af mobning, vold og trusler øger risikoen for langvarigt sygefravær i ældreplejen
03-10-2011 Oplevelsen af mening i arbejdet øger chancen for at vende tilbage til arbejdet
29-09-2011 NFA-professor udnævnt til adjungeret professor ved engelsk universitet
27-09-2011 Tid til samvær med de ældre øger plejemedarbejdernes oplevelse af mening i arbejdet
26-09-2011 To nye brancher kan søge om forebyggelsespakker
21-09-2011 Ny frist for tilmelding til NIVA-seminar om mentalt helbred og arbejde
20-09-2011 Stress under fosterstadiet ændrer afkommets reaktioner
19-09-2011 Oplevelsen af aldersdiskrimination får mandlige seniorer til at planlægge tilbagetrækning
25-08-2011 NIVA-seminar om mentalt helbred og arbejde den 4. oktober 2011
24-08-2011 NAM-2011:Deadline for abstracts er forlænget til den 10. september
23-08-2011 Hyppig mobning øger risikoen for langtidssygefravær
17-08-2011 Samlet rapport om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010
15-08-2011 Udendørs arbejde om vinteren kan måske beskytte mod humørsvingninger og depressive symptomer
11-08-2011 Mobning får nyuddannede SOSU’er til at forlade jobbet
09-08-2011 Workshop om trivsel og helbred under omstruktureringer den 16. september
01-07-2011 NFA-professor udnævnt til poster i Norge og Danmark
27-06-2011 Nyt projekt har fokus på daginstitutioners arbejdsmiljø og kerneopgaver
16-06-2011 Amerikansk pris til NFA-forskere for videnskabelig artikel
09-06-2011 Nye data om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010
26-05-2011 Second call: Det nordiske arbejdsmiljømøde 2011 favner bredt
18-05-2011 Medarbejdere med mentale helbredsproblemer skal have støtte for at undgå nyt sygefravær
17-05-2011 Medarbejdere i storrumskontorer har markant højere sygefravær
16-05-2011 Stressforskningskonference i København den 8. november 2011
11-05-2011 Transformationsledelse hænger sammen med lederens oplevelse af et meningsfuldt arbejde
09-05-2011 Sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet afhænger af flere faktorer
06-05-2011 Ny professor: Nødvendigt at videreudvikle evaluerings-metoder til måling af interventioner
03-05-2011 Mobning skal forebygges på alle niveauer på arbejdspladsen
13-04-2011 Dårligt selvvurderet helbred øger risikoen for frafald fra ældreplejen
07-04-2011 Tiltrædelsesforelæsning af ny professor i arbejds- og organisationspsykologi
04-04-2011 Aften- og natarbejde i ældreplejen er mere belastende end dagarbejde
28-03-2011 Nordisk arbejdsmiljøkonference i Lund den 17.-19. oktober 2011
14-03-2011 Psykosociale arbejdsmiljøfaktorer påvirker vores helbred og velbefindende
04-03-2011 Den samlede stresspåvirkning gennem hele livet påvirker rotteadfærd
23-02-2011 Ph.d.-forsvar om arbejdsrelaterede helbredsproblemer blandt skifteholdsarbejdere i den danske ældrepleje
22-02-2011 God ledelse kan nedsætte sygefraværet ved depressive symptomer
15-02-2011 Ikke-vestlige immigranter i social- og sundhedssektoren har større risiko for mobning
10-02-2011 Endagsseminar om arbejdsmiljø og helbred i ældreplejen den 10. marts 2011
03-02-2011 Tiltrædelsesforelæsning af ny professor indenfor virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen
03-02-2011 Ph.d.-forsvar om tilbagevenden til arbejdet for lønmodtagere med psykiske problemer
01-02-2011 Positive faktorer i arbejdet nedsætter risikoen for jobskifte i ældreplejen
27-01-2011 Psykosociale faktorer påvirker hjerterytme og koncentration af stresshormon
24-01-2011 Skiftearbejdere påvirkes især af lav indflydelse på egen arbejdstid
14-01-2011 Formidlingsmøde om psykisk arbejdsmiljø, velbefindende og arbejdsevne
06-01-2011 Sådan kan virksomheder forebygge mobning på arbejdspladsen
04-01-2011 Virksomheder kan nu få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet

2010

28-12-2010 Hyppigt mobbede personer har lavere produktion af stresshormon
17-12-2010 Milde depressive symptomer øger risiko for langt sygefravær
15-12-2010 Fælles europæisk model til sikring af et godt psykosocialt arbejdsmiljø
06-12-2010 God ledelse er afgørende for det psykiske arbejdsmiljø i kundecentre
29-11-2010 Trafikstøj får flere stressede til at sove dårligt
18-11-2010 Forskningsbaseret ledertræning i ældreplejen giver mere tilfredse teammedarbejdere
12-11-2010 Ph.d.-forsvar om effekten af stress før fødslen
10-11-2010 Ledere skal have fokus på både rationalisering og arbejdsmiljø
28-10-2010 Svar i spørgeskemaer skifter med årstiden
22-10-2010 Hurtigt frisk efter nattevagt
14-10-2010 Ledere påvirker medarbejderes stress og trivsel
13-10-2010 Konference om migranters arbejdsmiljø og -vilkår i Norden
11-10-2010 Arbejdstid hænger sammen med livsstil
04-10-2010 Nyt projekt om psykisk arbejdsmiljø og helbred
30-09-2010 Frafald fra ældreplejen kan skyldes dårligt helbred under uddannelsen
27-09-2010 Kun få ændringer i arbejdsmiljøet i ældreplejen 2005-2008
23-08-2010 Formidlingsmøder om arbejdsmiljøet i ældreplejen den 29. og 30. september
12-08-2010 International stressforskningskonference i København
11-08-2010 Fleksible arbejdstider øger sundhed og trivsel
10-08-2010 Skiftende vagter bedre for døgnrytme end faste nattevagter
23-06-2010 Personer der arbejder med mennesker, får oftere antidepressiv medicin
09-06-2010 Fokus på styrker har sammenhæng med at opnå mål i arbejdet
02-06-2010 Planlægning, problemløsning og evaluering kan give en oplevelse af flow
28-05-2010 Dårligt helbred hos stuepiger i Las Vegas
26-05-2010 Mange deadlines på arbejde kan skade familielivet
25-05-2010 Færre depressive symptomer ved transformationsledelse
07-05-2010 Projekt om medarbejdernes psykiske helbred og trivsel ved omstruktureringer
23-04-2010 Fremtrædende socialepidemiolog holder foredrag på NFA
22-04-2010 Tre centrale risikofaktorer ser ud til at mindske vold i ældreplejen
12-04-2010 Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde
06-04-2010 Ekstra indsats for langtidssygemeldte
18-03-2010 Følelsesmæssige krav og uklarhed om rollen på jobbet kan forudsige sygefravær
15-03-2010 Nyt projekt om tilbagevenden til arbejdet ved psykiske helbredsproblemer
11-03-2010 Positive faktorer i arbejdet har betydning for langvarigt sygefravær og arbejdsophør
10-03-2010 Dårligt psykisk helbred hænger sammen med job-typer
08-03-2010 Ubalance mellem indsats og belønning giver dårligt selvvurderet helbred
04-03-2010 Medarbejdere med uopfyldte ønsker og skæve arbejdstider ønsker oftere at skifte job
03-03-2010 Tilmelding åben til Nordisk arbejdsmiljømøde
01-03-2010 Foredrag om arbejdsrelateret stress på NFA den 8. april 2010
26-02-2010 Usikkerhed i jobbet øger risiko for depression
23-02-2010 Nedsat arbejdsevne fører til sygefravær og tidlig pensionering
22-02-2010 Gå-hjem-møde om mulige effekter af stress i graviditeten
19-02-2010 Transformationsledelse har indflydelse på troen på egne evner til at klare udfordringer på jobbet
18-02-2010 Ph.d.-forsvar om psykisk arbejdsmiljø, positive faktorer i arbejdet og konsekvenser for arbejdsmarkedet
15-02-2010 Nyt projekt om forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø inspireret af britisk metode
12-02-2010 Mening, indflydelse og samarbejde er kernen i nordisk arbejdsmiljøforskning
10-02-2010 Det psykosociale arbejdsmiljø har sammenhæng med lønmodtagernes sociale status
27-01-2010 Støtte fra lederen afgørende for at håndtere kronisk lidelse på jobbet
21-01-2010 Lederes oplevelse af indbyrdes støtte smitter af på medarbejderne
20-01-2010 Usikkert om forhold mellem kortisol og østrogen viser stress
08-01-2010 Virksomheders psykosociale arbejdsmiljø - eksempler fra Sverige

2009

18-12-2009 Særnummer om dansk spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø
17-12-2009 Ny manual om metode til forbedring af arbejdsmiljøet
16-12-2009 Den psykologiske kontrakt som strategisk ledelsesredskab
15-12-2009 Internationale eksperter giver bud på fremtidens arbejdsmiljø
09-12-2009 Forskelle i målte arbejdsmiljøfaktorer mellem europæiske lande kan delvist tilskrives oversættelser af spørgeskema
08-12-2009 Indflydelse på egne arbejdstider giver større tilfredshed og mindre regelmæssighed
27-11-2009 Inspiration til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø
16-11-2009 Dårlig ledelse forbindes med hjertesygdom
13-11-2009 Nyt projekt om sociale faktorer i arbejdsmiljøet og brug af psykofarmaka
10-11-2009 Ny metode kan måle fysiologisk stress
26-10-2009 Vigtigt at skelne mellem kvindedominerede erhverv ved undersøgelse af psykosociale faktorers indflydelse på fysisk og psykisk helbred
22-10-2009 Transformationsledelse fører over tid til højere søvnkvalitet blandt sundhedspersonale
19-10-2009 Ambulante målinger af hjerterytme gode til forskning
12-10-2009 Fysisk aktive kontorfolk føler sig mindre stressede
28-09-2009 Ny rapport om mobning og negative handlinger på arbejdspladsen
25-09-2009 Forestilling om fysisk aktivitet som skadelig for ryggen øger risiko for rygbesvær
24-09-2009 Dårligt psykisk arbejdsmiljø afspejles sandsynligvis i koncentrationen af hæmoglobin A1C, testosteron og fibrinogen i blodet
22-09-2009 Temadag om biomonitering den 28. oktober 2009
18-09-2009 Det psykosociale arbejdsmiljø blev dårligere i perioden 1997-2005
15-09-2009 Pioner i arbejdsmiljømetoder besøger Danmark
08-09-2009 Konflikter med arbejdskolleger øger risikoen for depressive symptomer hos svenske mænd
04-09-2009 Ubalance mellem indsats og belønning hænger sammen med søvnforstyrrelser
01-09-2009 Bedre rådgivning af små virksomheder blandt emnerne på konference i Helsingør
20-08-2009 Mobbede personer viser en selvopfattelse som omfatter mistro, bitterhed, irritabilitet og impulsivhed
18-08-2009 24 og 36 procent af alle affektive lidelser blandt henholdsvis kvinder og mænd i arbejde kan relateres til branche
26-06-2009 Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred varierer blandt SOSU-medarbejdere af forskellig oprindelse
25-06-2009 Små virksomheder og arbejdsmiljø på stor konference i Helsingør – se program og tilmeld dig
23-06-2009 Nyt projekt om dokumentationskrav, evaluering og social kapital i folkeskolen
18-06-2009 Kunsten at lykkes med projekter om psykisk arbejdsmiljø
15-06-2009 Raske sygeplejersker med skiftende nattevagter har dårligere søvnkvalitet end kolleger med andre typer af vagtplaner
15-06-2009 Ny uddannelse om ’Arbejdsmiljøsundhedskredse' til arbejdsmiljøkonsulenter i social- og sundhedssektoren
11-06-2009 Nyt spørgeskema kan bruges til at måle forandrings- og trivselsprocesser
29-05-2009 Registerdata giver risiko for fejlklassificering af depressive lidelser
12-05-2009 Ny computertest effektiv til at fastslå patienters stressniveau
12-05-2009 Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen den 18. juni 2009
06-05-2009 Transformationslederen kan påvirke medarbejdernes tiltro til sig selv og hinanden
04-05-2009 Motion og frokostmåltider øger begge koncentrationen af kortisol i spyt hos raske personer
27-04-2009 Folk skaber deres job uafhængigt af virksomhedens mål
24-04-2009 Leder i ældreplejen: Jeg værdsætter at medarbejderne er dygtigere end jeg
22-04-2009 Tusinder testes for sammenhænge mellem arbejdsmiljø, aldring og sygefravær
17-04-2009 Rengøringsassistenters helbred er ringere end medarbejdere i andre jobtyper
15-04-2009 To formidlingsmøder om mobning på arbejdspladsen
06-04-2009 Mænd og kvinder viser samme fysiologiske stressrespons ved udførelse af identiske arbejdsopgaver
02-04-2009 Personer der lider af udbrændthed klarede kognitive hastighedstest ringere og havde fladere døgnkortisolprofil end referencepersoner
31-03-2009 Ændring i tamponmateriale og brug af nyt antistof ved måling af spytkortisol har stor betydning for resultatet
27-03-2009 NFA i spidsen for hvidbog om sygefravær og psykisk helbred
23-03-2009 Tolv anbefalinger til sikring af trivsel og helbred ved omstruktureringer
20-03-2009 Koncentrationen af kortisol i spyt blandt arbejdstagere varierer gennem året
20-03-2009 Hver fjerde plejemedarbejder i den danske ældrepleje udsat for vold i 2005
09-03-2009 Mere indflydelse på tilrettelæggelsen af egen arbejdstid
27-02-2009 Dårligt psykosocialt arbejdsmiljø øger sandsynligvis risikoen for depression
03-02-2009 Lav stress på arbejdet kan være en hjælp til rygestop
26-01-2009 Psykkonsortiets arbejde med metoder til sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø
16-01-2009 Lang arbejdstid påvirker kun i begrænset omfang vores kognitive funktion
06-01-2009 Knap 4.500 offentligt ansatte med i stor stressundersøgelse

2008

17-12-2008 Virksomheders psykosociale arbejdsmiljø - eksempler fra Norge, Spanien og Polen
04-11-2008 Øget indflydelse på egen arbejdstid
25-09-2008 Høj social kapital ruster virksomheden til forandringer og konkurrence
23-09-2008 Mobning forekommer oftere på arbejdspladser domineret af enten mænd eller kvinder
12-09-2008 NFA-forskere optræder igen i kampagnen Godt arbejde
09-07-2008 Virksomheders psykosociale arbejdsmiljø – eksempler fra Tyskland, Irland og Italien
01-07-2008 Dårligere arbejdsteknik blandt computerbrugere med høje biomekaniske og psykosociale krav
12-06-2008 Nyt perspektiv på sundhed, sygdom og arbejde - tema i Tidsskrift for Arbejdsliv
11-06-2008 Ph.d.-kursus om psykosocial epidemiologi
03-06-2008 Årets studenterarbejde inden for arbejdsmiljø udpeges
29-05-2008 Selvvalgt arbejdstid – forskere søger arbejdspladser til nyt forskningsprojekt
13-05-2008 Stress øger den skadelige effekt af høj kemisk påvirkning i graviditeten
09-05-2008 Nyt faktaark om virksomheders psykosociale arbejdsmiljø - det britiske eksempel
06-05-2008 Outsourcing til callcentre belaster
23-04-2008 Hvad kom der ud af 32 års forskning i psykisk arbejdsmiljø?
16-04-2008 Indvandrere i rengøringsbranchen
15-04-2008 Høring om psykiske arbejdsskader
09-04-2008 Ledelsen har ansvaret for at forebygge mobning
03-04-2008 Tillid er forudsætning for bedre psykisk arbejdsmiljø
03-04-2008 Direktør Palle Ørbæk er ugens ekspert på godtarbejde.dk
06-03-2008 Temamøde om indvandrere i rengøringsbranchen
21-02-2008 Gode råd om skæve arbejdstider fra NFA-forsker
19-02-2008 Viden om arbejdstid og sociale konsekvenser kortlagt
14-02-2008 Virksomheders psykosociale arbejdsmiljø – det britiske eksempel
12-02-2008 13 teser om et bedre psykisk arbejdsmiljø
05-02-2008 Ansattes indflydelse kan forbedre psykisk arbejdsmiljø og helbred
04-02-2008 Ensformigt arbejde og mangel på indflydelse på egen arbejdsdag årsag til førtidspension

2007

19-12-2007 Nedskæringer øger risiko for brug af psykofarmaka
14-12-2007 Mobning sker oftere i ældreplejen end generelt i arbejdsstyrken
13-12-2007 Træf om psykisk arbejdsmiljø med NFA-deltagelse
13-12-2007 Ansatte på plejehjem udviser lavere arbejdsglæde end andre medarbejdere i ældreplejen
10-12-2007 Plejepersonale med dagarbejde eller skiftende arbejdstider oplever flest konflikter mellem familie og arbejdsliv
29-11-2007 Ledelseskvalitet og ledelsesstil afgørende for arbejdsmiljøet
01-11-2007 Knap seks pct. af alle plejemedarbejdere udsat for fysisk vold
08-10-2007 Organisatoriske ændringer kan medføre mobning på arbejdspladsen
25-09-2007 Arbejdsmiljø i ældreplejen: Konklusioner i kort form
21-09-2007 Indvandrere i ældreplejen oplever godt arbejdsmiljø
20-09-2007 Nyt forskningsprojekt: Mindre nedslidning i rengøringsbranchen
30-08-2007 Debatten om stress bliver tit forplumret
15-08-2007 Plejen af de ældre er bedre, når det psykiske arbejdsmiljø er godt
19-06-2007 Medarbejdere, der har det godt på jobbet, bliver i ældreplejen
04-06-2007 Kun 7 pct. forlader social- og sundhedssektoren et år efter endt uddannelse
18-04-2007 Gratis minikonference om stressforebyggelse i videnarbejdet
29-03-2007 Formidlingsmøder om arbejdsmiljø arbejdsfastholdelse og plejekvalitet på ældreområdet
28-03-2007 Seks nye SOSU-projekter skal forbedre arbejdsmiljøet på ældreområdet
28-03-2007 Godt arbejdsmiljø er afgørende for fremtidens ældrepleje
26-03-2007 Transformationel ledelsesstil fremmer processen naar virksomheder fusionerer
15-03-2007 Nyt arbejdsmiljøforskningsprojekt om kundecentre
15-02-2007 Hvem har stress?
05-02-2007 Kursus i nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø
01-02-2007 Fejlslagne arbejdsmiljoeforandringer
01-02-2007 SIF: Hver tiende dansker føler sig ofte stresset
29-01-2007 Formidlingsmøde om lean og psykisk arbejdsmiljø i Aalborg
23-01-2007 Fakta og myter om stress
17-01-2007 Nyt forskningsprojekt sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø og helbred
16-01-2007 Mobning er skadeligt for helbredet
02-01-2007 Formidlingsmøde om lean og psykisk arbejdsmiljø

2006

22-12-2006 Tilpasset studiedesign brugbart til at evaluere interventionsprocesser
11-12-2006 Ny rapport om arbejdsmiljøets tilstand i Danmark
15-11-2006 Den daglige ledelse spiller en stor rolle
03-11-2006 Konference om callcentre
16-10-2006 Sammenhæng mellem stress og hjertesygdom
26-09-2006 Arbejdsmiljø, langtidssygefravær og tilbagevenden til arbejde
05-09-2006 At tro paa sig selv og opleve social stoette paavirker graden af selvbestemmelse i teams
22-08-2006 Baggrund: Fakta om AMI´s forskning om storrumskontorer
06-07-2006 Indflydelse paa vagtskema giver stoerre tilfredshed
14-06-2006 Arbejdsmiljoe og risiko for alvorlige depressive symptomer
24-05-2006 Fem nye projekter skal styrke kvaliteten i ældreplejen
09-05-2006 Indflydelse på vagtplanen gør livet lettere
08-05-2006 Godt arbejdsmiljø får seniorer til at blive
04-05-2006 Nyt projekt skal forebygge mobning
27-03-2006 Nye årsager til udbrændthed afdækket
23-03-2006 Kursus om balancen mellem arbejde og privatliv
21-03-2006 Møde om nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø
15-03-2006 Workshop om stress, kronisk sygdom og hjertefrekvensvariabilitet
13-03-2006 Arbejdsulykker og lange arbejdstider
07-03-2006 Nye spørgeskemaer og kursus om psykisk arbejdsmiljø
06-03-2006 Stressede rotter foeder saarbare unger
22-02-2006 Mænd og kvinder bliver syge af forskellige grunde
15-02-2006 Godt psykisk arbejdsmiljø i ældreplejen
25-01-2006 Kursus om biomarkører for stress
13-01-2006 Arbejdstider, søvn og sikkerhed
05-01-2006 Nyuddannede SOSU'er vil hjælpe andre mennesker

2005

12-12-2005 Ny forskning: Meningsfuldt arbejde i ældreplejen
05-12-2005 Psykisk arbejdsmiljø: Store forskelle på det danske arbejdsmarked
18-11-2005 Temamøde om kvalitativ sundhedsforskning
04-11-2005 Formidlingsmøde om arbejdsmiljøet i ældreplejen
27-09-2005 Stress mindsker risikoen for brystkræft
26-09-2005 Risikofaktorer for foertidspension blandt hjemmehjaelpere
12-09-2005 Pressemeddelelse: Aggressioner på jobbet kan give langvarige helbredsproblemer
08-09-2005 Ph.d.-forsvar om aggressioner på arbejdspladsen
23-08-2005 Nye tal for mobning på arbejdspladsen
07-07-2005 Se arbejdspladsen gennem medarbejdernes briller
21-06-2005 SOSU’ers fysiske og psykiske helbred
09-05-2005 Seminar om arbejdstider
11-04-2005 Det er vigtigt at slappe af
08-04-2005 Arbejdsliv og depression
23-03-2005 Stresshormoner viser oeget behov for hvile
21-03-2005 Arbejdspres kan maales paa kroppens reaktion
18-03-2005 Stress kan give nedsat hukommelse
17-03-2005 Hver fjerde sygeplejerske får ingen frokostpause
22-02-2005 Stoej og stress i aabne kontorlandskaber
19-01-2005 Fleksibilitet i organisationer behov forhindringer og strategier

2004

29-11-2004 AFLYST: Formidlingsmøde om kvinder på arbejdsmarkedet
15-11-2004 Konference om kvinder på arbejdsmarkedet
29-10-2004 Aktiv indsats mod passiv rygning
28-10-2004 Seminar om lange og uregelmæssige arbejdstider
03-09-2004 Passiv rygning kan ikke fjernes ved frivillige ordninger
02-09-2004 SOSU’er har et hårdt og givende job
01-09-2004 4 ud af 5 SOSU’er gennemfører uddannelse
23-08-2004 Det gode arbejde er ikke ens for alle
17-08-2004 Lev livet - længere
12-08-2004 workaholisme
25-06-2004 Arbejde fra pligt til kald
21-06-2004 Hvordan man kan reducere vold og trusler paa arbejdspladser i sundhedssektoren
27-05-2004 Arbejdsmiljøet kan påvirke vægten
12-05-2004 Hver anden sygeplejerske er udsat for trusler og vold
29-04-2004 AMI's årsberetning 2003 er udkommet
21-04-2004 Tjek arbejdsmiljøet i dit fag på ami.dk
20-04-2004 AMI bidrager med 24 projekter til ny stress-database
16-04-2004 Regeringen har givet penge til overvågning af arbejdsmiljøet
24-03-2004 Nordisk Ministerråd bevilger projektmidler til nordisk arbejdsmiljøforskning 2005
22-03-2004 Nordisk møde om arbejdsmiljø - NAM 2004
05-03-2004 Støj i folkeskolen
13-02-2004 Arbejdsrelateret sikkerhed og sundhed blandt kvinder bliver undervurderet

2003

24-11-2003 Udstødning kan forebygges i organisationen
14-11-2003 Hver anden sygeplejerske kan ikke få arbejde og privatliv til at hænge sammen
11-11-2003 Flere danskere har gode jobs
05-11-2003 Tilpasset arbejde kan reducere sygefravær og forebygge udstødning
05-11-2003 Kampagne skal forbedre arbejdsdagen for køkkenmedarbejderen
31-10-2003 Formidlingsmøde om sygeplejerskers arbejdsmiljø
28-10-2003 Sygefravær i Norden
22-10-2003 Dialogmøde om fremtidens kontorarbejdsplads
30-09-2003 Referat fra formidlingsmøde om lange arbejdsdage
12-09-2003 Samspilseffekter mellem psykosociale og kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet
08-09-2003 Pjecen ”Fat i Fraværet” handler om at forebygge og bekæmpe fravær på arbejdspladserne
27-08-2003 Kursus i spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø - 3-dækkeren
27-08-2003 Formidlingsmøde om lange arbejdsdage - arbejde ved store anlægsbyggerier
05-08-2003 AMI formidlingsmøder, seminarer, dialogmøder og kurser - efterår 2003
16-06-2003 AMI offentliggør en af de største danske undersøgelser om arbejdsmiljø på Internettet
19-05-2003 AMI resumerer videnskabelige artikler om arbejdsmiljø
05-05-2003 Sygefravær i et arbejdsmiljøperspektiv
29-04-2003 AMI årsberetning 2002
28-04-2003 Sygeplejersker har 1/3 større sygefravær end gennemsnittet af kvindelige lønmodtagere
03-04-2003 Konference om familieliv og arbejdsliv
02-04-2003 IT-branchen: Engagement med indbyggede konflikter
22-01-2003 AMI formidlingsmøder, temadage og kurser i foråret 2003
13-01-2003 Luftbåren erhvervsrelateret eksponering, blodtype og risikoen for hjerte-karsygdomme
02-01-2003 Mobning på arbejdspladsen øger sygefravær

2002

20-11-2002 Arbejdsmiljøet og samarbejdet
13-11-2002 Vejen til forandringer - en pjece om SundBus
31-10-2002 Forskelle i arbejdsmiljø forklarer en tredjedel af fravær
23-10-2002 Rapport om, hvordan man takler psykosociale problemer og reducerer stress på arbejdet
08-10-2002 Faktablade om stress, vold og mobning i arbejdet
10-09-2002 Økonomisk gevinst af forebyggelse af sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet
10-09-2002 10 % af hospitalsindlæggelser skyldes arbejdsmiljø
28-08-2002 Kursus om biomarkører 4. – 8. november 2002
02-05-2002 AMI formidlingsmøde om repetitivt arbejde den 24. maj og 7. juni 2002
22-04-2002 Ta' stressen af arbejdet
25-02-2002 Variation med omtanke - en undersøgelse af arbejdsdagsdesign for rengøringspersonale
04-02-2002 Pjeceserie med resultater fra Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK)
04-02-2002 Tre dokumentationspjecer, der dækker hele arbejdsmiljøet
23-01-2002 Hver syvende arbejder mere end 48 timer om ugen
16-01-2002 Kursus i psykisk arbejdsmiljø
08-01-2002 Temamøde om Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2000

2001

18-12-2001 Se video fra temamødet 'Arbejdsmiljø i Danmark i dag'
04-12-2001 Trusler og vold på arbejdspladsen kan forekomme i dagligdags situationer
26-11-2001 Danskernes psykiske arbejdsmiljø er blevet bedre
23-11-2001 Temadagen "Arbejdsmiljø i Danmark i dag" afholdes uanset regeringsskifte
05-11-2001 Arbejdsmiljø og rygeophør hænger sammen
26-10-2001 Se AMI's statistik over brancher og indlæggelser
12-09-2001 Indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø kan mindske fravær
16-07-2001 Debat om PUMA-undersøgelsen
27-06-2001 Risikooplevelse er en væsentlig faktor ved risikoanalyse- og håndtering
18-06-2001 Nyt skema til måling af udbrændthed
30-05-2001 Ændret teknik kan nedsætte plejepersonalets rygbelastning
30-05-2001 Sygehusansatte er markant mere udbrændte end "landsgennemsnittet"
23-05-2001 Indsats for rengøringsassistenters arbejdsmiljø
14-05-2001 Fremme af arbejdsevne øger arbejdsmarkedets rummelighed
06-03-2001 Variation i arbejdet kan forbedre rengøringskvindernes arbejdsmiljø
02-01-2001 Fokus på arbejdsmiljø i Statsministerens nytårstale
 25.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her