FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nyheder om muskel- og skeletbesvær

NFA omtaler resultater af forskningen i muskel- og skeletbesvær i nyheder, som offentliggøres på hjemmesiden. Nyhederne kan også omhandle nye forskningsprojekter, formidlingsmøder, ph.d.-forsvar, konferencer eller andet, som NFA er fagligt involveret i.
 

2016

24-05-2016 Brobygning mellem forskning og praksis på muskel- og skeletområdet
21-04-2016 Målrettet indsats reducererer kontoransattes daglige siddetid med mere end en time
18-03-2016 Social støtte på jobbet har indflydelse på rygsmerter ved foroverbøjet arbejde
17-03-2016 Gå-hjem-møde på NFA om fysisk træning på arbejdspladsen
15-03-2016 Der er markant forskel på fysisk aktivitet på jobbet og i fritiden
11-03-2016 Industrivirksomheder fortsætter med ny medarbejderstyret APV-metode trods ingen målbar effekt
10-03-2016 Ph.d.-forsvar om effekten af specifik styrketræning på kroniske smerter, arbejdsevne og fysisk kapacitet blandt slagteriarbejdere
08-03-2016 Objektive målinger af fysiske arbejdskrav, kapacitet og helbred viser betydelige ubalancer
04-03-2016 Kombineret arbejdsmiljøindsats i en 'Forebyggelsespakke' virker bedst for små virksomheder
17-02-2016 Forhøjet blodtryk og et fysisk krævende job kan være farlig cocktail for kvinders hjerter
11-02-2016 Ph.d.-forsvar om foroverbøjet ryg og smerter i lænderyggen blandt ansatte indenfor rengøring, transport og industri
08-02-2016 Styrketræning mindsker kroniske smerter og forebygger tab af arbejdsevne hos slagteriarbejdere
29-01-2016 Flere fysiske arbejdsbelastninger på én gang øger markant risikoen for langvarigt sygefravær
19-01-2016 Ph.d.-forsvar om effekten af at dyrke motion i og uden for arbejdstiden

2015

15-12-2015 Fysisk krævende job øger kvinders risiko for hjertesygdomme
02-12-2015 Færre smerter med fysisk-kognitiv træning på jobbet
17-11-2015 App skal mindske smerter i lænden
11-11-2015 Fællestræning på arbejdspladsen gør arbejdet mindre anstrengende
14-10-2015 Sofa på recept til stressede kvinder
06-10-2015 Forventninger til smerter kan give ondt i muskler og led
05-10-2015 Ph.d.-forsvar om smerte som en kollektiv vane
21-09-2015 Gå-hjem-møde på NFA om arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa
16-09-2015 Ph.d.-forsvar om en ny metode til at forebygge ondt i ryggen blandt SOSU’er
08-09-2015 Gå-hjem-møde om måling og forebyggelse af hårdt fysisk arbejde
07-09-2015 Ph.d.-forsvar om effekten af konditionstræning på puls under arbejde og andre risikofaktorer for hjertekarsygdom
04-09-2015 Fysisk træning i arbejdstiden styrker relationer mellem kollegaer
02-09-2015 Heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø før, nu og fremover: Se programmet og tilmeld dig nu
01-09-2015 Stillesiddende arbejde medfører tilsyneladende ikke øget risiko for tidlig død
25-08-2015 Heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø før, nu og fremover
07-08-2015 Får man ondt i ryggen af at sidde meget ned på jobbet?
04-08-2015 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark – se oplæg fra gå-hjem-møde på video
29-06-2015 Velbesøgt gå-hjem-møde om ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’
12-06-2015 Flerstrenget indsats i ældreplejen gav medarbejdere mindre ondt i ryggen
01-06-2015 Fleksibel træning på arbejdspladsen nedsætter smerter og øger muskelstyrke og udholdenhed
27-05-2015 Nye resultater fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’ (AH 2014)
08-05-2015 Oplæg fra gå-hjem-møde om forebyggelse af smerter i muskler og led på arbejdspladsen er nu på video
21-04-2015 Meget siddetid på jobbet og i fritiden er relateret til smerter i nakke og lænd
10-04-2015 Arbejdsrelateret muskel-og skeletbesvær er udbredt blandt tandlæger i Kina
25-03-2015 Ingen sammenhæng mellem at stå foroverbøjet og smerter i lænden
24-03-2015 Forebyggelse af smerter i muskler og led på arbejdspladsen – behov for nytænkning?
16-03-2015 Nu skal SOSU’erne inspirere forskerne
05-03-2015 Dansk Center for Nanosikkerhed og kampagne mod vold fortsætter
04-03-2015 Langvarig effekt på smerter af styrketræning på arbejdspladsen
24-02-2015 Sundhedsfremme på arbejdspladsen anvendes i lige så høj grad af folk med skiftende arbejdstider som af folk med fast dagarbejde
16-02-2015 Stillesiddende arbejde påvirker kvinders BMI
03-02-2015 Ledelsens opbakning til fysisk træning i arbejdstiden er afgørende
22-01-2015 Fælles fodslag i PEROSH om målemetoder af fysiske krav i arbejdet
20-01-2015 Elastiktræning på arbejdspladsen blev generelt godt modtaget af kontormedarbejdere med smerter i nakke og skuldre
19-01-2015 Fysisk træning sammen med kolleger på arbejdspladsen er mere effektivt end at træne hjemme
06-01-2015 Forebyggelsespakker til landmænd og virksomheder inden for nærings- og nydelsesmidler

2014

18-12-2014 Ny guide og fem kortfilm kan hjælpe medarbejdere i ældreplejen med at analysere deres arbejdsmiljø
10-12-2014 Nyt projekt om hvad arbejdsmiljøet og medarbejdernes ressourcer betyder for seniorernes fastholdelse på arbejdsmarkedet
24-11-2014 Relevante forebyggelsespakker motiverer små virksomheder
10-11-2014 Forebyggelsespakker virker efter hensigten
21-10-2014 Kvindelige sosu’er kan undgå ondt i lænden ved at bruge hjælpemidler
06-10-2014 Medarbejdere kan få gavn af styrketræning på arbejdspladsen med minimum af træningsinstruktion
30-09-2014 Fodbold- og styrketræning forbedrer ældre mænds fysiske kapacitet
19-09-2014 Muskelsmerter og angst for smerter ved bevægelse påvirker selvvurderet produktivitet forskelligt
02-06-2014 EU-landene opfatter trivsel på arbejdspladsen forskelligt
28-05-2014 Indflydelse på eget arbejde er afgørende for medarbejdernes sundhed
28-05-2014 Pris til ung dansk forsker
28-05-2014 Nudging - når vaner kan ændres med et lille puf
27-05-2014 Hjælpemidler kan øge plejepersonales forventede arbejdsliv med 33 uger
27-05-2014 Sådan kan interaktive teknologier forbedre velvære
26-05-2014 International arbejdsmiljøkonference skudt i gang
14-05-2014 Styrketræning kan forebygge tab af arbejdsevne hos slagteriarbejdere
02-05-2014 Nyt site til virksomheder om fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
01-05-2014 Styrketræning mindsker kroniske smerter og arbejdsbesvær hos slagteriarbejdere
03-04-2014 Wellbeing at work-konferencen: Tilmeldingsfrist 15. april 2014
20-03-2014 Wellbeing at Work-konferencen 2014: Engagement i arbejdet, trivsel og udvikling i fokus
19-03-2014 Brug af hjælpemidler kan forebygge rygskader
25-02-2014 Medarbejdere vil ændre sundhedsvaner uden brug af professionelle hjælpere
06-02-2014 Politi, gartnerier og elektronikvirksomheder kan nu søge om forebyggelsespakker
28-01-2014 Formidlingsmøde om hårdt fysisk arbejde og hjertekarsygdom
14-01-2014 Lav eller moderat grad af indflydelse i arbejdet hænger sammen med smerter i lænderyggen

2013

10-12-2013 God fysisk form kan holde smerter i lænden væk
09-12-2013 Sundhedstilbud rammer ikke altid medarbejdernes behov
27-11-2013 Evaluering af gennemførelse og udbytte af forebyggelsespakker
04-11-2013 Wellbeing at Work 2014: Forlænget deadline for indsendelse af abstracts
01-10-2013 Wellbeing at Work 2014: WHO vil skabe sunde arbejdspladser over hele verden
18-09-2013 Pris til ph.d.-studerende på international konference om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær
17-09-2013 Fysisk aktivitet i fritiden forlænger livet – uanset hvilket job du har
10-09-2013 Ugentlig mail får medarbejdere til at være fysisk aktive på arbejdet med målbar effekt
21-08-2013 Wellbeing at Work 2014: International videnskabelig konference i København
06-08-2013 Løft på arbejdet øger risikoen for bækkenløsning blandt gravide kvinder
18-06-2013 Specifik styrketræning en til to gange om ugen på arbejdspladsen nedsætter smerter i nakken
22-05-2013 Helbredsklager over almindelige symptomer er udbredt og hænger sammen med langvarigt sygefravær
24-04-2013 Tiltrædelsesforelæsning om fysisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletbesvær af ny professor
21-03-2013 Tiltrædelsesforelæsning af ny professor i muskel- og skeletbesvær
06-03-2013 Slagterier og metal- og maskinvirksomheder kan nu søge om forebyggelsespakker
26-02-2013 Det psykosociale arbejdsmiljø blandt indvandrere og arbejdsmigranter i rengøringsjob kan forbedres
20-02-2013 To nye professorer skal styrke NFA’s forskning i muskel- og skeletbesvær
20-02-2013 Oplevelsen af høj fysisk anstrengelse i arbejdet gør det svært at komme sig over smerter i ryg og nakke/skuldre
14-02-2013 Tunge løft på arbejdet hænger sammen med øget risiko for hjertekarsygdom blandt mænd
07-02-2013 Årsager til manglende brug af sundhedstilbud på arbejdet

2012

18-12-2012 Arbejdsmiljøets betydning for udvikling af muskel- og skeletbesvær hos SOSU’er undersøges i nyt projekt
10-12-2012 Første resultater om arbejdsmiljø og helbred i Danmark frem mod 2020
29-11-2012 En tidlig, tværfaglig og koordineret indsats i jobcentrene kan mindske sygefraværet og give positive effekter på samfundsøkonomien
16-11-2012 Ph.d.-forsvar om effekten af tilpasset fysisk træning på bygningsarbejderes fysiske kapacitet
23-10-2012 Færre lænderygsmerter hos SOSU'er i ældreplejen er målet for nyt ph.d.-projekt
10-09-2012 Konference om Det Store TTA-projekt den 10. december 2012
30-08-2012 Arbejdsforhold i fem europæiske lavtlønssektorer: Konference den 19.-20. september 2012 i Wien
22-08-2012 Træning mod smerter i nakke og skuldre nem at tilpasse arbejdet
16-08-2012 Global produktion er en udfordring for det gode arbejdsmiljø
29-06-2012 Selvvurderet fysisk anstrengelse i arbejdet øger risikoen for længerevarende sygefravær
29-06-2012 Indflydelse på egen arbejdstid er godt for søvn og helbred hos skiftearbejdere
07-06-2012 Målrettet muskeltræning fungerer godt i forskellige typer virksomheder
23-05-2012 Formidlingsmøde om effekten af ’intelligent motion’
10-05-2012 Syv store udfordringer for den europæiske forskning i arbejdsmiljø frem til 2020
09-05-2012 Mulighed for tolkning øger indvandreres udbytte af AMU-kursus om rengøring
30-04-2012 Smerter i knæene øger risikoen for længerevarende sygefravær blandt medarbejdere i ældreplejen
19-04-2012 Nyuddannede SOSU’er med natarbejde har sværere ved at holde op med at ryge og fastholde rygestop
17-04-2012 Nyt projekt undersøger sammenhængen mellem fysiske arbejdskrav og muskel- og skeletbesvær
13-03-2012 Konditions- og styrketræning påvirker ømme nakkeskuldermuskler forskelligt
01-03-2012 Psykosociale faktorer kan sandsynligvis påvirke medarbejderes risiko for muskel- og skeletbesvær
29-02-2012 Sammenhængen mellem fysisk kapacitet, fysiske krav i arbejdet og nedslidning undersøgt i ph.d.-studie
28-02-2012 Besvær i nakke og skuldre giver ømhed i flere forskellige muskler
23-02-2012 Fysiske krav i arbejdet påvirker risikoen for hjertesygdom
31-01-2012 Ledere og administrative medarbejdere i ældreplejen oplever et bedre arbejdsmiljø end sosu’er
31-01-2012 Forskelle og ligheder i oplevelsen af arbejdsmiljøet i ældreplejen i ni kommuner fra 2005-2008
19-01-2012 Kombinationen af fysisk krævende arbejde og dårlig fysisk form er risikabel

2011

19-12-2011 Bygningsarbejdere ser ikke tekniske hjælpemidler som forebyggelse mod nedslidning
15-11-2011 Høje fysiske krav og konflikter på arbejdet øger risikoen for nedsat arbejdsevne
09-11-2011 NFA på Arbejdsmiljøkonferencen AM2011
02-11-2011 Træning og kostvejledning i arbejdstiden forbedrer SOSU'ers sundhed
27-10-2011 Målrettet træning i arbejdstiden giver rengøringsassistenter flere ressourcer til at klare arbejdet
26-10-2011 Fysisk aktivitet i fritiden og på jobbet påvirker sygefraværet forskelligt
25-10-2011 Ph.d.-forsvar om samspillet mellem fysisk kapacitet og fysiske krav i arbejdet
28-09-2011 Formidlingsmøder om fysisk nedslidning i København og Århus i oktober
26-09-2011 To nye brancher kan søge om forebyggelsespakker
24-08-2011 NAM-2011:Deadline for abstracts er forlænget til den 10. september
17-08-2011 Samlet rapport om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010
27-06-2011 Fysisk inaktivitet og fedme giver øget risiko for kroniske smerter
14-06-2011 Ph.d.-forsvar om fysisk og kognitiv træning for rengøringsassistenter
09-06-2011 Nye data om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010
26-05-2011 Second call: Det nordiske arbejdsmiljømøde 2011 favner bredt
13-04-2011 Dårligt selvvurderet helbred øger risikoen for frafald fra ældreplejen
28-03-2011 Nordisk arbejdsmiljøkonference i Lund den 17.-19. oktober 2011
10-03-2011 To minutters daglig elastiktræning gi’r færre smerter i nakke og skuldre
10-02-2011 Endagsseminar om arbejdsmiljø og helbred i ældreplejen den 10. marts 2011
09-02-2011 Godt arbejdsmiljø får flere til at træne på jobbet
04-02-2011 Akut muskelsmerte øger aktiviteten i musklerne
02-02-2011 Forskelle i rengøringsassistenters helbred og arbejdsevne
19-01-2011 Nakke-skuldersmerter kan give langvarigt sygefravær
04-01-2011 Virksomheder kan nu få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet

2010

10-12-2010 Træning med kettlebells mindsker besvær i ryg, nakke og skuldre
10-11-2010 Ledere skal have fokus på både rationalisering og arbejdsmiljø
03-11-2010 Risiko ved hårdt fysisk arbejde forværres ikke af forhøjet blodtryk
13-10-2010 Konference om migranters arbejdsmiljø og -vilkår i Norden
30-09-2010 Frafald fra ældreplejen kan skyldes dårligt helbred under uddannelsen
27-09-2010 Kun få ændringer i arbejdsmiljøet i ældreplejen 2005-2008
23-09-2010 Nyt faktaark om hårdt fysisk arbejde og hjerte-kar-sygdom
14-09-2010 Rengøringsassistenter siger ja til sundhedsfremme
10-09-2010 Udsættelse for helkropsvibrationer er risikofaktor for førtidspension
07-09-2010 Lange arbejdsdage kræver god kondition
01-09-2010 Nyt projekt om hårdt fysisk arbejde og dårlig kondition
23-08-2010 Formidlingsmøder om arbejdsmiljøet i ældreplejen den 29. og 30. september
19-08-2010 Øvelser styrker muskler som forventet
18-06-2010 Styrketræning giver højere smertetærskel
21-04-2010 God fysisk form mindsker risiko for gentaget hjertetilfælde
15-04-2010 Højt kondital beskytter mænd med hårdt fysisk arbejde mod hjerte-kar-sygdom
06-04-2010 Ekstra indsats for langtidssygemeldte
29-03-2010 Amerikansk professor: Svært at udbrede forskningsbaseret viden om løfteteknik
03-03-2010 Tilmelding åben til Nordisk arbejdsmiljømøde
12-02-2010 Find gode metoder til at observere fysisk belastning
05-02-2010 Træning med elastik og håndvægte lige effektivt
12-01-2010 Lange arbejdsdage er ikke skadelige på kort sigt
06-01-2010 Smerte i muskler kan skyldes nedsat blodtilførsel
04-01-2010 Intens smerte og hårdt fysisk arbejde har betydning for sygefravær

2009

15-12-2009 Internationale eksperter giver bud på fremtidens arbejdsmiljø
14-12-2009 Motion, løfteteknik og stresshåndtering mindsker sygefravær
11-12-2009 Træning mindsker smerter for kontoransatte
01-12-2009 Forskellige dele af nakke- og skuldermusklen kan aktiveres hver for sig
18-11-2009 Fem enkle øvelser kan mindske smerter i nakke og skuldre med 50 procent
04-11-2009 Akut smerte i nakke og skuldre udløser muskelaktivitet under computerarbejde, der er forbundet med øget risiko for kronisk besvær
28-10-2009 Størst effekt ved interventioner, som involverer fysisk træning frem for information om sundhed
27-10-2009 Fysisk aktivitet i fritiden er nødvendig – især hvis du har hårdt fysisk arbejde
26-10-2009 Vigtigt at skelne mellem kvindedominerede erhverv ved undersøgelse af psykosociale faktorers indflydelse på fysisk og psykisk helbred
19-10-2009 Ambulante målinger af hjerterytme gode til forskning
15-10-2009 Aktive pauser er mindre effektive, hvis man i forvejen er øm i nakke og skulder
07-10-2009 Ny rapport sætter fokus på muskel- og skeletbesvær i Europa
05-10-2009 Ny metode kan hjælpe med at forudsige risiko for knæskade hos kvindelige idrætsudøvere
01-10-2009 NIVA-seminar om aldring og arbejde
25-09-2009 Forestilling om fysisk aktivitet som skadelig for ryggen øger risiko for rygbesvær
23-09-2009 Fysisk tungt arbejde kan give muskel- og skeletbesvær
14-09-2009 Stor muskelstyrke hos rengøringspersonale uden muskel- og skeletsmerter
01-09-2009 Bedre rådgivning af små virksomheder blandt emnerne på konference i Helsingør
27-08-2009 Sammenhæng mellem varieret muskelaktivitet og udmattelse i muskler, som er aktive gennem længere tid
05-08-2009 Aktive pauser fremmer varieret muskelaktivitet i nakke-skuldermusklen under computerarbejde
25-06-2009 Små virksomheder og arbejdsmiljø på stor konference i Helsingør – se program og tilmeld dig
12-05-2009 Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen den 18. juni 2009
22-04-2009 Tusinder testes for sammenhænge mellem arbejdsmiljø, aldring og sygefravær
17-04-2009 Rengøringsassistenters helbred er ringere end medarbejdere i andre jobtyper
17-04-2009 Elektromyografi kan anvendes til at lære raske personer at aktivere dele af skuldermusklerne
26-03-2009 At lære at regulere aktiviteten i nakkeskuldermusklen mindsker muskelspaendinger under computerarbejde
20-03-2009 Flere megafibre i kronisk ømme nakkemuskler(trapezius myalgia)
10-02-2009 Tre faktorer øger risiko for at kvindelige SOSU-elever dropper uddannelsen

2008

17-11-2008 Mindre muskelbesvær med styrketræning
05-11-2008 Ph.d.-forsvar om muskelbesvær i nakke og skuldre og fysisk træning
20-08-2008 Belastning ved patientforflytninger i seng kan mindskes
01-07-2008 Dårligere arbejdsteknik blandt computerbrugere med høje biomekaniske og psykosociale krav
16-04-2008 Indvandrere i rengøringsbranchen
10-04-2008 Færre nakke-skuldersmerter med ”Intelligent motion”
06-03-2008 Temamøde om indvandrere i rengøringsbranchen
17-01-2008 Hollandsk ekspert ser spændende perspektiver i NFA forskningsprojekt
09-01-2008 Målrettet styrketræning af nakkemuskler mindsker kroniske smerter

2007

19-12-2007 SOSU-gruppen har en overhyppighed af besvær i bevægeapparatet
19-11-2007 God udholdenhed i rygmusklerne mindsker sandsynligvis lænderygproblemer
25-09-2007 Arbejdsmiljø i ældreplejen: Konklusioner i kort form
20-09-2007 Nyt forskningsprojekt: Mindre nedslidning i rengøringsbranchen
27-06-2007 Den enkelte medarbejder i centrum i kampen mod nedslidning
19-06-2007 Medarbejdere, der har det godt på jobbet, bliver i ældreplejen
04-06-2007 Kun 7 pct. forlader social- og sundhedssektoren et år efter endt uddannelse

2006

11-12-2006 Ny rapport om arbejdsmiljøets tilstand i Danmark
26-09-2006 Arbejdsmiljø, langtidssygefravær og tilbagevenden til arbejde
01-09-2006 Computer work and musculoskeletal disorders: evidence of causation and evidence of prevention
23-06-2006 Ny viden om variation i arbejde
24-05-2006 Fem nye projekter skal styrke kvaliteten i ældreplejen
10-05-2006 Langvarig computerbrug belaster øjne, skulder og nakke
08-05-2006 Godt arbejdsmiljø får seniorer til at blive
01-03-2006 Møde om fysisk aktivitet på arbejdet
13-02-2006 Sygeplejerskers arbejdsmiljø
05-01-2006 Nyuddannede SOSU'er vil hjælpe andre mennesker

2005

12-12-2005 Ny forskning: Meningsfuldt arbejde i ældreplejen
01-12-2005 Foredrag om fysisk aktivitet
23-11-2005 Formidlingsmøde om nakke-skulder-arm-problemer ved computerarbejde
04-11-2005 Formidlingsmøde om arbejdsmiljøet i ældreplejen
17-10-2005 Arbejdsmiljø og ondt i ryggen
14-10-2005 Fortsat ledige pladser på ph.d.-kursus om fysisk aktivitet på arbejde og i fritiden
26-09-2005 Risikofaktorer for foertidspension blandt hjemmehjaelpere
20-09-2005 Skulder og nakkebesvaer blandt ansatte paa plejehjem
21-06-2005 SOSU’ers fysiske og psykiske helbred

2004

29-11-2004 Ny viden om muskelsmerter
22-11-2004 Ph.d.-forsvar om sammenhængen mellem EGA og muskelsmerter
13-09-2004 Motionér på jobbet
07-09-2004 Ansatte i form er bedre og mere effektive
02-09-2004 Skærmøjne under lup
02-09-2004 SOSU’er har et hårdt og givende job
01-09-2004 4 ud af 5 SOSU’er gennemfører uddannelse
16-06-2004 Forskere fra AMI får nordisk pris
13-05-2004 AMI-forsøg i DR2-serien Det ulydige sind
29-04-2004 Ny viden om muskelbesvær i skulder og nakke
29-04-2004 Kronik af professor Gisela Sjøgaard: Det bør være skattefrit at motionere
29-04-2004 AMI's årsberetning 2003 er udkommet
21-04-2004 Tjek arbejdsmiljøet i dit fag på ami.dk
16-04-2004 Regeringen har givet penge til overvågning af arbejdsmiljøet
15-04-2004 Judokaempere bidrager med ny viden om personhaandtering
24-03-2004 Nordisk Ministerråd bevilger projektmidler til nordisk arbejdsmiljøforskning 2005
22-03-2004 Nordisk møde om arbejdsmiljø - NAM 2004
23-01-2004 Konference om arbejdsmiljø og etik

2003

19-11-2003 Anvendelse af mobile personloeftere reducerer sygeplejerskers sygefravaer som skyldes ulykker
05-11-2003 Kampagne skal forbedre arbejdsdagen for køkkenmedarbejderen
31-10-2003 Temadag: Stop Løft – hjælper det noget?
22-10-2003 Dialogmøde om fremtidens kontorarbejdsplads
03-10-2003 AMI, KAD og SiD arrangerer konferencen: "Så rykker vi!"
05-08-2003 AMI formidlingsmøder, seminarer, dialogmøder og kurser - efterår 2003
16-06-2003 AMI offentliggør en af de største danske undersøgelser om arbejdsmiljø på Internettet
19-05-2003 AMI resumerer videnskabelige artikler om arbejdsmiljø
07-05-2003 Kursus i arbejdsfysiologi og ergonomi
29-04-2003 AMI årsberetning 2002
02-04-2003 IT-branchen: Engagement med indbyggede konflikter
28-03-2003 Sammenhæng mellem knæliggende arbejde og knæbesvær
20-02-2003 Rygforum på AMI
22-01-2003 AMI formidlingsmøder, temadage og kurser i foråret 2003

2002

10-09-2002 10 % af hospitalsindlæggelser skyldes arbejdsmiljø
20-08-2002 Kursus om computerarbejde 7. - 11. oktober 2002
27-05-2002 Har du talt med din computer i dag?
02-05-2002 AMI formidlingsmøde om repetitivt arbejde den 24. maj og 7. juni 2002
15-04-2002 AMI formidlingsmøde om Computerarbejde
21-03-2002 Computertema - Varier arbejdet med computeren
25-02-2002 Variation med omtanke - en undersøgelse af arbejdsdagsdesign for rengøringspersonale
04-02-2002 Mange på arbejdsmarkedet har bevægeapparatbesvær
04-02-2002 Pjeceserie med resultater fra Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK)
04-02-2002 Tre dokumentationspjecer, der dækker hele arbejdsmiljøet
08-01-2002 Temamøde om Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2000

2001

18-12-2001 Se video fra temamødet 'Arbejdsmiljø i Danmark i dag'
12-12-2001 Stress i IT-branchen - myte eller virkelighed!
26-11-2001 Danskernes psykiske arbejdsmiljø er blevet bedre
23-11-2001 Temadagen "Arbejdsmiljø i Danmark i dag" afholdes uanset regeringsskifte
26-10-2001 Se AMI's statistik over brancher og indlæggelser
26-09-2001 AMI dokumentationsrapport nr. 7 - Tunge løft og lænderygbesvær - belysning af forværrende faktorer
19-09-2001 AMI dokumentationsrapport nr. 5 - Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner
07-09-2001 Konference om nye udviklingstendenser i arbejdsmiljø og sundhed
13-06-2001 Stort fald i ensidigt gentaget arbejde blandt arbejdere
30-05-2001 Ændret teknik kan nedsætte plejepersonalets rygbelastning
23-05-2001 Indsats for rengøringsassistenters arbejdsmiljø
28-03-2001 Kronik om rengøring og udlicitering
06-03-2001 Variation i arbejdet kan forbedre rengøringskvindernes arbejdsmiljø
23-01-2001 Dygtige computerbrugere slides mest
23-01-2001 Pressemeddelelse: Ny viden om EGA
02-01-2001 Fokus på arbejdsmiljø i Statsministerens nytårstale
 05.03.2014
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her