FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

NFA’s forskning i arbejdsmiljøepidemiologi

Arbejdsmiljøepidemiologi er et af NFA’s 5 prioriterede forskningsområder.Forskningsprogrammet om arbejdsmiljøepidemiologi beskriver rammer og retning for NFA’s konkrete forskning inden for dette forskningsområde i perioden 2015-2019.

Målet er at fremme helbred, arbejdsevne og muligheder for et langt og produktivt arbejdsliv for arbejdstagere på det danske arbejdsmarked.

NFA prioritere følgende emner:

Epidemiologisk forskning med fokus på arbejdsmedicinske problemstillinger
Vigtige spørgsmål er her

  • Hvilke påvirkninger i arbejdsmiljøet giver efterfølgende helbredsproblemer?
  • Hvordan kan personer med helbredsproblemer, fx personer med kronisk sygdom, fastholdes i arbejde?

NFA vil prioritere undersøgelser af risikofaktorer for obstruktive lungesygdomme (kronisk obstruktiv lungesygdom/KOL og astma).

Viden om fravær og forskning i arbejdsmiljøets betydning for fravær
Den epidemiologiske del af NFA's fraværsforskning har fokus på

  • at indsamle aktuel viden fra eksisterende kilder,
  • at udbygge denne viden med data fra nye kilder, metodeudvikling ved anvendelse og kobling af data.

NFA vil med jævne mellemrum udgive rapporter med gennemgang af danske lønmodtageres sygefravær, hvor der inddrages både korttidssygefravær og langtidssygefravær.

Arbejdsmiljøovervågningen
Et af hovedformålene med NFA er at overvåge forhold i arbejdsmiljøet, som har betydning for sikkerhed og sundhed, herunder også trivsel, arbejdsevne og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Overvågningen skal følge udviklingen i arbejdsmiljøet over tid samt belyse effekter af forebyggelses- og sundhedsfremmeforanstaltninger.

Overvågningsprogrammet bidrager som videngrundlag til, at Beskæftigelsesministeriet kan udvikle en videnbaseret policyudvikling, myndighedsudøvelse og indsats på arbejdsmiljøområdet.

Surveyforskning – metode og udvikling 
NFA’s overvågning af arbejdsmiljøet er baseret på gennemførelse af de største, nationale spørgeskemaundersøgelser om arbejdsmiljø. Med henblik på at udvikle statistiske metoder vil NFA bl.a.

  • forske i metoder til at kompensere for de dalende svarprocenter i epidemiologiske undersøgelser
  • udvikle anvendelsen af administrative registre til at følge en stor gruppe personer i tid alene eller i kombination med informationer fra registre.

Nationalt og internationalt samarbejde
NFA vil etablere og gennemføre projekter sammen med andre nationale og internationale samarbejdspartnere, som bidrager med deres ekspertise i projekterne, og hvor vi gensidigt kan profitere af hinandens viden.

Download den gældende strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs mere om NFA’s forskning i epidemiologi samt NFA’s arbejdsmiljøovervågning

Yderligere oplysninger

 

 07.05.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her