FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

NFA’s forskning i arbejdsulykker og sikkerhedskultur

Arbejdsulykker og sikkerhedskultur er et af NFA's 5 prioriterede forskningsområder.Forskningsprogrammet om arbejdsulykker og sikkerhedskultur beskriver rammer og retning for NFA’s konkrete forskningsprojekter inden for dette forskningsområde i perioden 2015-2019.

NFA’s forskning i arbejdsulykker vil i perioden bidrage til udvikling af begrebet sikkerhedskultur ved at kombinere forskellige teorier og tilgange fra sikkerhedsforskningen og fokusere på fx sikkerhedsklima, adfærdsbaseret sikkerhed (BBS) og ”resilience engineering”, samt ledelses- og organisationsteoretiske tilgange.

Målet er at frembringe viden om, hvordan organisationer/arbejdspladser kan udvikle deres evne til at forudsige og tilpasse sig foranderlige risikosituationer gennem en proaktiv tilgang til sikkerhed.

NFA vil søge at besvare følgende 3 forskningsspørgsmål:

  • Hvilke faktorer har betydning for, at nogle grupper af medarbejdere har en øget risiko for at komme ud for arbejdsulykker? (ætiologi)

  • Hvilke tiltag kan mest effektivt forbedre arbejdspladsernes sikkerhedsklima og sikkerhedskultur samt forebygge arbejdsulykker? (intervention)

  • Hvordan fastholder arbejdspladser / organisationer/ virksomheder effekten af at forebygge ulykker på lang sigt? Hvordan opretholder de et højt og langsigtet sikkerhedsniveau, selv under fleksible og dynamiske forhold? (resiliens)

Anvendelsesorientering, dvs. den praktiske brug af forskningsresultater, er et omdrejningspunkt for ulykkesforskningen, og NFA vil forsøge at udvikle en metode til udveksling af viden mellem forskning og praksis, som er inspireret af canadiske erfaringer.

Målet er at fremme omsætningen af evidensbaseret viden til 'best practice' og at sikre udvikling af kompetencer, dialogværktøjer og de arbejdsmiljøprofessionelle, der skal overføre forskningsviden til praktisk forebyggelse.    

Download den gældende strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs mere om NFA’s forskning i arbejdsulykker og sikkerhedskultur

Yderligere oplysninger

Mere om arbejdsulykker og sikkerhedskultur 
Hvis du vil vide mere om arbejdsulykker og sikkerhedskultur, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.
 07.05.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her