FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nanosikkerhed

Hovedformålet med NFA’s forskning i nanosikkerhed er at bidrage med detaljeret viden om, hvordan arbejdstageres helbred kan blive påvirket af eksponeringer for teknisk fremstillede nanomaterialer samt procesgenerede nanopartikler (også kaldet ultrafine partikler). Centrets forskning vil bidrage til alle led af risikovurderingen.
 
Derudover vil NFA’s forskning bidrage til at udvikle struktur-aktivitetsmodeller, der gør det muligt at forudse de toksiske egenskaber af nye typer af nanomaterialer samt anvise veje til safer-by-design baseret udvikling af nye nanomaterialer ud fra kendskab til partiklers fysisk-kemiske egenskaber og viden om grundlæggende toksikologiske virkningsmekanismer.
 

Endeligt vil NFA udvikle et værktøj til risikohåndtering, der bl.a. kan forudsige, hvilket niveau af beskyttelse der er påkrævet samt effektiviteten af personlige værnemidler og ventilation.

NFA’s forskning i nanosikkerhed har fokus på følgende områder:

 • Arbejdspladsmålinger
  NFA vil have særligt fokus på måling af eksponeringsniveauer på virksomheder, der fremstiller eller anvender nanomaterialer i produktionen samt at udvikle koncepter for, hvordan man skal kvantificere eksponering for nanomaterialer. Derudover vil NFA bidrage med viden om tekniske foranstaltninger og værnemidler som mindsker eksponeringen.

 • Hjemtagning af den nyeste internationale viden om nanosikkerhed
  NFA vil være en faglig stærk platform for dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder og ekspertgrupper om nanosikkerhed og derved skabe det nødvendige grundlag for meget tidligt at kunne hjemtage den nyeste viden på området.

  NFA’s forskning vil på den måde også på Danmarks vegne bidrage til internationale aktiviteter i forhold til koordinering af forskning og regulering på nanoområdet, både i EU regi via Nanosafety Cluster og andre EU fora og via EU-US koordineringsarbejde.

 • Tilgængelig viden
  NFA vil opbygge kompetence inden for farevurdering, eksponeringsvurdering og risikovurdering af nanomaterialer samt risikohåndtering og stille denne viden til rådighed for alle dele af arbejdsmiljøsystemet, herunder Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, arbejdsmarkedets parter og andre arbejdsmiljøprofessionelle.

  NFA vil sikre, at danske virksomheder får lettere adgang til at integrere en omfattende ”state of the science” vurdering af nanosikkerhed allerede i planlægningen af deres anvendelse af nanomaterialer i produkter og fremstillingsprocesser.

  Derudover vil NFA formidle viden om nanosikkerhed til myndigheder, virksomheder, interessegrupper og bredt til den danske befolkning, for at skabe tillid til sikkerheden ved at anvende nanoteknologi blandt arbejdstagere og forbrugere.

 

 06.06.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her