FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

NFA’s forskning i muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning

Muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning er et af NFA's 5 prioriterede forskningsområder.Forskningsprogrammet om muskel og -skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning beskriver rammer og retning for NFA’s konkrete forskningsprojekter inden for dette forskningsområde i perioden 2015-2019.

Formålet med forskningsprogrammet er at frembringe viden, som både teoretisk og praktisk kan bidrage til at forebygge og mindske de udfordringer, der er i forhold til at håndtere muskel- og skeletbesvær (MSB) og fysiske arbejdsbelastninger på de danske arbejdspladser.

Målet er at fremme helbred, arbejdsevne og muligheder for et langt og produktivt arbejdsliv for arbejdstagere på det danske arbejdsmarked.

NFA prioriterer følgende emner:

 • Undersøgelse af fysiske arbejdsbelastninger, der kan bidrage til at udvikle og/eller forværre MSB
  NFA sigter mod at frembringe pålidelig viden om dosis-responssammenhænge og tærskelværdier for fysiske belastninger i arbejdet, samt viden om potentielt betydelige risikofaktorer for MSB og de mulige konsekvenser for arbejdstagernes arbejdsevne og sygefravær. NFA vil desuden udvikle objektive og tekniske metoder til at måle ergonomiske faktorer og fysiske belastninger i arbejdet.

 • Forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser
  NFA vil undersøge, hvilke konkrete tiltag der er effektive i forhold til at forebygge og håndtere MSB på arbejdspladser, samt hvilke tiltag der i praksis kan implementeres i det daglige arbejde som fx brug af hjælpemidler eller bedre organisering af arbejdet.

 • Arbejdsfastholdelse og inklusion
  NFA vil gennemføre registerundersøgelser med henblik på at belyse, hvilke faktorer relateret til MSB og fysiske arbejdsbelastninger der har betydning for fravær fra arbejdsmarkedet. Derudover vil NFA gennemføre interventioner for at belyse, hvordan konkrete indsatser på danske arbejdspladser kan fastholde udsatte grupper på arbejdsmarkedet, som har en ubalance mellem fysisk kapacitet og fysiske krav i arbejdet.

 • Metodeudvikling og fokus på implementering på arbejdspladserne
  På tværs af forskningsprojekterne vil NFA udvikle nye metoder, der kan
  • danne ramme for procesevaluering i interventionsprojekter
  • måle fysiske arbejdsbelastninger med tekniske målinger
  • vægte selvrapporterede fysiske arbejdsbelastninger
  • indsamle mål om fysiske arbejdsbelastninger på en effektiv måde.

Derudover vil NFA have fokus på at optimere udbredelsen af ny viden til relevante målgrupper. 

Download den gældende strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs mere om NFA’s forskning i muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning

Yderligere oplysninger

Mere om smerter i muskler og led
Hvis du vil vide mere om smerter i muskler og led, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.
 07.05.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her