FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

NFA’s forskning i psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø er et af NFA’s 5 prioriterede forskningsområder.Forskningsprogrammet om psykosocialt arbejdsmiljø beskriver rammer og retning for NFA’s konkrete forskningsprojekter inden for dette forskningsområde i strategiperioden.

Formålet med forskningsprogrammet er at frembringe viden, som både teoretisk og praktisk kan bidrage til at forebygge og mindske de udfordringer, der er i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Målet er at fremme helbred, arbejdsevne og muligheder for et langt og produktivt arbejdsliv for arbejdstagere på det danske arbejdsmarked.

NFA prioriterer følgende emner:

 • Det psykosociale arbejdsmiljø og helbred
  NFA fokuserer på forskning, der kan belyse forhold i det psykosociale arbejdsmiljø, som påvirker medarbejdernes helbred samt hvordan denne viden kan bruges til at skabe mere sunde og sikre arbejdspladser.

 • Organisation og sociale relationer
  NFA vil undersøge de sociale og organisatoriske ressourcers betydning for medarbejdernes helbred og trivsel og deres bidrag til en opgaveløsning på arbejdspladserne, der er effektiv samtidig med, at den ikke påvirker medarbejdernes helbred og trivsel negativt. Dette undersøges på såvel individniveau som på arbejdsgruppe-, ledelses- og arbejdspladsniveau.

  NFA vil også belyse forandringer i arbejdslivet og undersøge, hvilken betydning de sociale og organisatoriske ressourcer har for arbejdspladsers muligheder for at kunne gennemføre større forandringer på en måde, der ikke har negative effekter på medarbejdernes helbred, trivsel og produktivitet.

 • Arbejdsfastholdelse og inklusion
  NFA vil undersøge,
  • Under hvilke omstændigheder og for hvem sygefravær/sygenærvær og frivilligt arbejdsophør er en coping-adfærd i forhold til oplevet ubalance mellem ressourcer og krav i arbejdet.
  • Hvilke faktorer der betinger, at seniorer (+55 år) forbliver/fastholdes på arbejdsmarkedet, og hvilke konkrete tiltag på arbejdspladser der kan øge fastholdelsen af seniorer.
  • Hvilke 3 faktorer der betinger, at arbejdstagere med mentale helbredsproblemer forbliver/fastholdes på arbejdsmarkedet.

 • Metodeudvikling
  Metodeudvikling er vigtigt inden for alle temaer, og NFA vil arbejde med at:
  • Udvikle observationsmetoder, der kan anvendes til at måle det psykosociale arbejdsmiljø uden brug af spørgeskemaer
  • Udvikle jobeksponeringsmatricer for det psykosociale arbejdsmiljø
  • Udvikle og kvalitetssikre metoder til at vurdere arbejdstid baseret på nye muligheder i registre med daglige informationer om komme- og gåtider
  • Udvikle anvendelsen af kvalitative metoder til såvel dataindsamling som dataanalyse og publicering.
  • Udvikle et opdateret psykosocialt spørgeskema.

Download den gældende strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs mere om NFA’s forskning i psykosocialt arbejdsmiljø

Yderligere oplysninger

Mere om psykosocial arbejdsmiljø

Hvis du vil vide mere om det psykosociale arbejdsmiljø, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.

Du kan også se en række videoforedrag, hvor forskere fra NFA's psykosociale område holder oplæg om deres forskning.

 

 07.05.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her