FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Alt om støj i institutioner – og hvordan man undgår den

14-03-2002
Ny version af hjemmesiden Støj i Daginstitutioner samler viden og erfaringerom et af de store problemer i hverdagen. Blandt nyhederne er en rækkevideointerviews, nye gode eksempler og et stort afsnit om, hvordan støjpåvirker børnene.

Støj er et stort problem i mange af landets daginstitutioner. Der gøres mange steder en indsats for at mindske problemet. Men der kan gøres endnu mere for at løse det. Der er masser af viden til rådighed - både om hvordan støj påvirker børn og voksne, og om hvordan problemerne kan mindskes.

Denne viden er samlet i den elektroniske branchevejledning Støj i daginstitutioner på adressen www.bar-sosu.dk. Siden er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, BAR SoSu, og den er netop kommet i en ny og udvidet version (se evt. Om BAR Social & Sundhed).

»Målet med hjemmesiden er at skabe et centralt ressourcested, hvor man både kan få grundig baggrundsviden om støj og støjskader, finde konkrete løsningsforslag og se gode eksempler fra institutioner landet over, så man kan blive inspireret til at gå i gang selv«, siger chefkonsulent Preben Meier Pedersen, der repræsenterer KL (Kommunernes Landsforening) i BAR SoSu.

Det sker med brug af både tekster og videointerviews med pædagoger og eksperter.

Blandt nyhederne på siden kan nævnes:

  • Et stort afsnit om, hvordan støj skader børnene.

  • Et videointerview med audiologopæd Birgitte Franck der fortæller om, hvordan støj påvirker børn.

  • Et interview med Nicolai, der fortæller om, hvordan det er at have ’glasører’ – altså være særligt følsom for støj.

  • Interview med Elly Sørensen, leder af børnehuset Afrodite i Odense Kommune hvor man har involveret børnene for at komme støjproblemerne til livs. Der bliver f.eks. lavet afstressningsøvelser, hvor børnene ligger på madrasser og lytter til afslappende musik.

  • Videointerview med Helle Hansen, der efter 26 år som pædagog har fået uhelbredelig tinnitus.

  • Videointerview med pædagog Niels Erik Jørgensen fra Børnehaven Sukkertoppen i Haderslev, der har gjort en stor indsats for at begrænse støjgenerne.

  • Videointerview med Jacob Veiergang fra WM Acoustics i Århus, der tilbyder konsulenthjælp til forbedring af akustik og støjforhold.

  • Information om stille og støjende aktiviteter i daginstitutionerne.

Desuden rummer hjemmesiden en lang række baggrundsinformationer om støj, om støjbekæmpelse og eksempler på, hvordan problemerne er blevet bekæmpet på institutioner landet over. Endelig rummer siden en oversigt over lovgivningen på området og en række nyttige links til andre relevante hjemmesider.

»De fleste pædagoger og pædagogmedhjælpere er meget optaget af, om børnene har det godt. Derfor vil det ofte være afgørende for det pædagogiske personales engagement i støjbekæmpelsen, om børnene tager skade af den eller ej. Men sandheden er, at børnene lider mindst lige så meget under støj som de voksne«, siger miljøkonsulent Niels Bang Hansen, der repræsenterer BUPL i BAR SoSu.

Yderligere oplysninger

Konsulent Morten W. Andersen, Arbejdsmiljøsekretariatet, tlf. 33 93 12 55
Chefkonsulent Preben Meier Pedersen, KL, tlf. 33 70 38 19
Miljøkonsulent Niels Bang Hansen, BUPL, tlf. 35 46 50 00

04-04-2012
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her