FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

AMI dokumentationsrapport nr. 11: Indeklimapåvirkning i skoler

06-12-2002
En gennemgang af den videnskabelig litteratur om indeklima i skoler viser, atder generelt findes en højere forekomst af almensymptomer såsom, hovedpine,træthed eller koncentrationsbesvær end i kontorbygninger. Derimod viserlitteraturgennemgangen, at der i skolerne findes en lavere forekomst afslimhindeirritation i øjne, næse eller hals end i kontorbygninger.

Anbefalinger
Litteraturstudiet fører frem til en række anbefalinger om indeklimaforholdene i skoler:

· Lufttemperaturen skal holdes under 22 oC i skoler.
· Der skal være en udelufttilførsel på minimum 10 l/s per person og gerne højere.
· Fortrængningsventilation, hvor elever placeres i tilstrækkelig afstand til indblæsningsarmaturerne bør foretrækkes.
· Skoler skal indrettes med så få åbne hylder som muligt.
· Skoler skal undgå allergener, tobaksrygning, mikroorganismer og fugt.
· Lav emitterende materialer skal anvendes for at undgå høje koncentrationer af VOC’er.
· Skoler skal have tilstrækkelig rengøring og skal vedligeholdes.
· Ventilationsanlæg skal vedligeholdes og filtrene skal skiftes ofte.
· Tæpper og lodne overflader skal undgås.
· Flade utætte tage skal undgås.
· Der skal være god adgang til dagslys.

Undersøgelsesmetode
Litteraturstudiet er koncentreret om studier foretaget efter ca. 1980, og generelt er vægten lagt på nyere undersøgelser. Litteraturstudiet er hovedsagelig koncentreret om følgende indeklimapåvirkninger: ventilation, allergener, gasser og dampe, støv, mikroorganismer, fugt, bygningsforhold, termiske parametre og rengøring. Faktorer som lys og støj er kun i begrænset omfang medtaget i rapporten.

Bestil Rapport
AMI har udgivet rapporten: Indeklimapåvirkninger i skoler, som kan rekvireres hos Arbejdsmiljøbutikken, www.arbejdsmiljobutikken.dk, Tlf. 3614 3131, e-mail: ekspeditionen@amr.dk eller downloades fra http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/udgivelser/dok11.pdf.

Yderligere information
Jan Pejtersen, seniorforsker, AMI, e-mail: jhp@ami.dk, direkte telefon 39 16 52 99.
20-02-2008
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her