FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

AMI Rapport 57. Luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

30-09-2002
I en ny rapport vurderer Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) og By og Byg, ihvilket omfang isolering med forskellige isoleringsmaterialer påvirkerarbejdsmiljøet.

Alternativer til mineraluld støvede mere
Undersøgelserne, som AMI Rapport 57. Luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer er baseret på, viste, at isolering med alternative isoleringsmaterialer udviklede mere støv end isolering med mineraluld.

· Ved isolering med løsuld (papirbaseret uld eller træuld) eller granulat (Perlite) blev grænseværdien for den samlede mængde støv i luften overskredet, så arbejdet kun måtte udføres med åndedrætsværn. For nogle af disse isoleringsmaterialer blev grænseværdien desuden overskredet for nogle specifikke komponenter i støvet (bor, aluminium).
· Ved isolering med måtter forurenede måtter af hør mere end måtter af mineraluld, og for et specifikt hørmåtteprodukt blev grænseværdien for den samlede støvmænge overskredet ved isolering på loft.
· Isolering med mineraluldsmåtter overskred ikke grænseværdierne for støv og for mineraluldsfibre i luften.

Loftsisolering støvede mere end facadeisolering
En sammenligning på tværs af de forskellige isoleringsopgaver men for samme isoleringsmateriale viste, at loftsisolering støvede mere end facadeisolering. Desuden viste undersøgelsen, at isolatøren var mere udsat end medhjælperen.

Støvmålingerne er udført under isolering af loft og ydervæg på hus, der er opbygget i fuld skala i en forsøgshal.

Granulat støvede mest
En standardiseret laboratorietest viste, at måtter af mineraluld (Rockwool og Isover) kunne karakteriseres som ikke støvende, hørmåtter (Dansk Naturisolering) som lidt støvende og hørmåtter (Heraflax) som støvende. Løsuld var meget støvende (papirbaseret uld fra Miljøisolering, Isodan, Ekofiber samt træuld fra Thermocell) og granulat støvede mest (Perlite). Denne rangordning bygger på testresultater for et stort antal af andre typer støvafgivende materialer.

Flammehæmmere og biocider
Isoleringsmateriale, som er baseret på papir, træ eller hørfibre, kan indeholde betydelige mængder flammehæmmere og biocider, typisk boraks, borsyre og aluminiumhydroxid. Perlite er et uorganisk materiale, og derfor er der ikke behov for at tilsætte disse stoffer.

Endotoksin i luften ved brug af de fleste materialer

Som følge af bakterievækst i råmaterialet kan der forekomme endotoksin (giftstoffer som afgives af visse bakterier) som forurening i produkterne. Endotoksinen kan også stamme fra produktionsprocessen. Undersøgelsen viste små mængder endotoksin i luften ved brug af langt de fleste materialer, dog lå koncentrationen ved loftisolering med et specifikt hørmåtteprodukt væsentligt over en kommende hollandsk grænseværdi (der findes ingen officiel grænseværdi i Danmark).

Utilstrækkelig viden om cellulose fibre

Da der ikke findes tilstrækkelig viden om eventuelle sundhedseffekter fra cellulose fibre, må disse fibre indtil videre vurderes som organisk støv (papir, hør) for hvilket, der er en grænseværdi på 3 mg/m3 og fibre fra Thermocell som træstøv (2 mg/m3).

Om undersøgelsen
Formålet med undersøgelsen var at vurdere, i hvilket omfang forskellige isoleringsmaterialer påvirker arbejdsmiljøet. For at sikre en høj grad af sammenlignelighed mellem de forskellige materialer blev undersøgelserne udført under kontrollerede forhold ved fuldskala-simulering i en forsøgshal. Der er udført 4 gentagne målinger dels ved facadeisolering og dels ved isolering af et loft.

Undersøgelsen er finansieret af Energistyrelsen (projekt nr. 75664/99-0058 og nr. 75664/97-0026) under programmet for udvikling og introduktion af miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer.

Rapport
AMI og BY og Byg har udgivet: AMI Rapport 57. Luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. Rapporten er udarbejdet af Niels Oluf Breum, Thomas Schneider, Mari-Ann Flyvholm og Ole Jørgensen, AMI og Torben Valdbjørn Rasmussen og Søren Skibstrup Eriksen By og Byg

Kontaktpersoner
Niels Oluf Breum, Arbejdstilsynet, 96 34 79 22, nob@arbejdstilsynet.dk
Thomas Schneider, Arbejdsmiljøinstituttet, 39 16 52 95, ts@ami.dk
21-02-2008
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her