FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Flere kvinder end mænd forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen

22-01-2002
Forskning fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) viser, at der i perioden1990-2000 er markant flere kvinder end mænd, som har forladt arbejdsmarkedetfør normal pensionsalder med førtidspension eller langtidssygdom.Undersøgelsen viser desuden, at der er sket et markant fald i andelen afkvinder, som har deltidsarbejde.

Markant flere kvinder end mænd forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen
Siden 1990 har 4,7% af kvinderne og 2,5% af mændene forladt arbejdsmarkedet med førtidspension eller langtidssygdom før normal pensionsalder. Kun for kvinder i aldersgruppen 50-59 år er der i perioden 1995-2000 sket et fald i andelen, som forlader arbejdsmarkedet af disse årsager.

Det er i særlig grad kvinder ansat i social- og sundhedssektoren og i job grupperne social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen samt rengøringsassistenter, der forlader arbejdsmarkedet med sygdom før normal pensionsalder.

Kvinderne har droppet deltidsarbejdet
Der er sket et markant fald i andelen af kvinder, som arbejder på deltid, dvs. mindre end 30 timer om ugen. I 1990 arbejdede 24% af kvinderne under 30 timer om ugen. I 2000 er det kun 15%. Andelen af mænd med deltidsarbejde er ikke ændret. Den ligger på 4%. Deltidsarbejdet er mindst udbredt i aldersgruppen 30-49 år.

Færre kvinder end mænd har lange arbejdsuger på 48 timer eller mere. Det gælder for 8% af kvinderne og 22% af mændene.

Kvinder mere udsat for ensidigt gentaget arbejde (EGA) og dårligt psykosocialt arbejdsmiljø
Kvinders og mænds arbejdsmiljø er forskelligt. Kvinder er oftere udsat for ensidigt gentaget arbejde og uhensigtsmæssige påvirkninger i det psykosociale arbejdsmiljø i form af lav indflydelse, høje følelsesmæssige krav og konflikter. Mænd er til gengæld oftere udsat for de traditionelle arbejdsmiljøpåvirkninger i form af støj, vibrationer, skiftende temperaturer, kulde, træk og opløsningsmidler. Forskellen skyldes ikke alene, at kvinder og mænd arbejder i forskellige job, men ses også, når kvinder og mænd arbejder i samme job.

Hver niende oplever, at arbejdet påvirker privatlivet negativt
Lige mange kvinder og mænd, i alt 15%, oplever, at arbejdet påvirker privatlivet på en dårlig måde.
Selvom mændene arbejder mere, oplever de ikke i større udstrækning end kvinderne, at deres arbejde har negativ effekt på privatlivet. Der er ikke nogen klar sammenhæng mellem arbejdstidens længde eller mellem skæve arbejdstider og oplevelsen af negativ effekt på privatlivet. Der er ikke store forskelle imellem familietyper. Derimod er der store forskelle mellem jobgrupper. Især folkeskolelærere og andre lærere oplever negativ effekt af arbejde på privatliv, mens dagplejemødre og mænd i landbruget kun sjældent oplever dette.

Om undersøgelsen

I hvert af årene 1990, 1995 og 2000 har mere end 5.000 repræsentativt udvalgte lønmodtagere deltaget i undersøgelsen. I 2000 er mere end 400 selvstændige også blevet interviewet.

Pjece
AMI har udgivet en pjece i forbindelse med undersøgelsen: "Køn, arbejdsmiljø og helbred", som kan rekvireres hos Arbejdsmiljøbutikken (www.arbejdsmiljobutikken.dk, tlf. 3614 3131, e-mail: ekspeditionen@amr.dk) eller downloades fra www.arbejdsmiljoforskning.dk

Yderligere information
Hermann Burr, forsker, sociolog, AMI, direkte telefon 39 16 53 64.
Margit Velsing Groth, seniorforsker, mag.scient.soc. AMI, direkte telefon 39 16 54 93.
07-10-2005
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her