FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Forskning i arbejdsbetingelser reduceres

09-09-2002
Analyseinstituttet for Forskning har beregnet forskningsbevillingerne i finansforslaget for 2003.

Analyseinstituttet for Forskning har beregnet forskningsbevillingerne i finansforslaget for 2003 til ca. 9,1 mia. kr. For 2002 blev de samlede statslige forskningsbevillinger opgjort til knap 9,4 mia. kr., dvs. at der for andet år i træk må konstateres et fald i forskningsbevillingerne på 2,7 procent.

De mange tilskudspuljer til forskning er blevet reduceret og i stedet administreres flere midler af forskningsrådene eller gives direkte til institutionerne. Det betyder, at færre bevillinger har kunnet henføres direkte til et formål. Det drejer sig i sær om den erhvervsrettet forskning, herunder arbejdsbetingelser samt udviklingsarbejde på uddannelsesområdet. Samme institut har i publikationen "Offentlig forskningsbudget 2002" beregnet, at reduktionen 2001-2002 inden for arbejdsbetingelser er på 23,6 %, dvs. fra 140,5 mio. kr. til 107,4 mio.kr.

Udviklingen i FL bevillinger og budgetforslag til FoU 2002 i løbende priser for "Arbejdsbetingelser" er efter analyseinstituttets opgørelse:

2001: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006:
140,5
mio.kr.
107,4 
mio.kr.
114,6 
mio.kr.
88,0 
mio.kr.
73,7 
mio.kr.
66,6 
mio.kr. 

Finansforslag 2003's bevillinger og budgetoverslag 2004-06 vedrørende forskning og udvikling samt Offentlig forskningsbudget 2002 kan downloades fra Analyseinstitut for Forsknings hjemmeside.

15-10-2013
Kontakt: Per Jakobsen
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her