FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Kursus i risikovurdering for arbejdshygiejnikere

31-01-2002
Kurset fokuserer på fagområderne gasformige og partikulære luftforureninger,støj/vibrationer, termiske forhold og ventilation. Kurset er tilrettelagt, sådet forholder sig til deltagernes praktiske erfaringer og problemer, og dervil blive lagt vægt på konkret anvendelighed.

Et kursus for erfarne arbejdsmiljøprofessionelle
Kurset er et efteruddannelseskursus som henvender sig til arbejdsmiljøprofessionelle. Det forventes at deltagerne har en basal indsigt i fysiske, kemiske og mikrobiologiske forureningers egenskaber og deres sundhedseffekter. Derudover forventes at deltagerne har arbejdet indenfor arbejdsmiljøområdet der har givet en praktisk erfaring svarende til at have arbejdet med området i minimum 2 år.

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne dybere indsigt i de faktorer der skal inddrages i en risikovurdering af fysiske, kemiske  og mikrobiologiske påvirkninger. Dette opnås ved at lade teoretisk viden, praktiske erfaringer, samt validerede metoder og redskaber støtte og supplere hinanden. Efter kurset vil deltagerne være i stand til at gøre risikovurderingerne mere detaljerede, nuancerede og løsningsorienterede, både i konkrete enkeltsager, ved APV og ved mere omfattende vurderinger.

Kursusform og længde
Kurset består af 2 moduler, hver af 3 dages varighed. Kurset vil være bygget op omkring cases, med uddybende teoretiske foredrag, praktiske øvelser, gruppearbejder og diskussioner.

Imellem modulerne skal deltagerne arbejde med et projekt. Deltagerne skal regne med at bruge 4 hele dage til projektet, således at kurset i alt svarer til 10 dage. Projektarbejdet foregår individuelt eller i små grupper med tilknyttet vejleder. Hver  gruppe vælger en problemstilling med afsæt i gruppens egen hverdag. Alle projekter skal fremlægges og der vil blive givet tilbagemelding fra vejlederne.

Kursusindhold
Kurset fokuserer på fagområderne gasformige og partikulære luftforureninger, støj/vibrationer, termiske forhold og ventilation. Kurset er tilrettelagt så det forholder sig til deltagernes praktiske erfaringer og problemer, og der vil blive lagt vægt på konkret anvendelighed. Dette vil ske ved at

 • forankre den teoretiske gennemgang i problemstillinger fra cases
 • anvende teorien i konkrete øvelser
 • relatere projektarbejdet til opgaver som deltagerne arbejder med

Modul I
I første modul gives de teoretiske og erfaringsmæssige rammer for at vurdere risiko.

Derudover gennemgås teori, praktiske erfaringer, datakilder og forebyggelsesmuligheder for enkeltfaktorer, med vægt på:

 • gasser og dampe, støv og andre aerosoler, mikrobiologiske problemstillinger
 • hudeksponering, rengøring
 • støj og vibrationer, herunder infra– og ultralyd samt støjens ikke-auditive effekter.

Modul II
I dette modul afsluttes gennemgangen af enkeltfaktorer som omfatter:

 • termiske problemstillinger
 • vurdering af ventilation
 • anvendelse af måleudstyr, herunder direkte visende instrumenter

Herefter tages der fat på løsning af komplekse problemstillinger. Grundlaget vil være en trin-for-trin fremgangsmåde ved problemidentifikation og –beskrivelse. En case med en kompliceret problemstilling i industrien henholdsvis et indeklimaproblem i et kontor, vil blive analyseret og risikovurderet.

Der vil blive lagt særlig vægt på:

 • subjektive vurderingsmetoder, scoresystemer
 • spørgeskemaer og checklister
 • modelberegninger og instrumentbaserede arbejdspladsmålinger

Tilmelding
Du kan tilmelde dig til kurset ved at skrive, ringe eller maile til Ingrid B. Lauritsen på tlf. 39 16 54 95 eller ibl@ami.dk. Sidste frist er den 1. marts 2002. Efter kursusfristen vil der, ved for mange tilmeldinger, blive prioriteret ud fra at få størst mulig variation.

Kursusledelse
Kurset ledes af forskningskonsulent Thomas Schneider, AMI. Derudover vil der være undervisere fra AMI, BST, Arbejdstilsynet og fra andre institutioner.

Kursusmateriale
I kursusprisen er inkluderet basisbog i Teknisk arbejdshygiejne (bind 1 (1996) og 2 (1997)) samt basisbog i Risikovurdering (1998) i arbejdsmiljøet. Derudover vil deltagerne få en mappe med supplerende kursusmateriale.

Tid og sted
Kurset er delt op i 2 moduler:
Modul 1 er den 9.-11. april 2002
Modul 2 er den 8.-10. oktober 2002.

Projektrapporten afleveres til vejlederen og til kursuslederen senest 24. september 2002.

Kurset foregår på AMI
Arbejdsmiljøinstituttet
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø
tlf. 39 16 52 00
fax: 39 16 52 01

Pris

Kurset koster 12.400.- kr. Du vil få kursusbevis når begge kursusmoduler er gennemført.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil have yderligere information om kurset, kan du kontakte kursusleder Thomas Schneider på mail ts@ami.dk eller på telefon 39 16 52 95, eller kursus- og formidlingskonsulent Signe Bonnén på sbo@ami.dk eller 39 16 53 32.

Download kursusbrochure.

06-10-2005
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her