FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nordisk spørgeskema for arbejdsbetingede hudlidelser

09-04-2002
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har sammen med en nordisk gruppe udvikletspørgeskemaer til undersøgelse af arbejdsbetingede hudlidelser.Spørgeskemaerne kan anvendes af arbejdsmiljøprofessionelle m.fl. iforbindelse med forskning og forebyggelse på området og kan sikre meresammenlignelige resultater. Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd.

Spørgeskemaet kan bl.a. lette igangsættelse af undersøgelser
Hudlidelser er blandt de hyppigste arbejdsbetingede lidelser. Derfor har AMI taget initiativ til Nordic Occupational Skin Questionnaire Group. Gruppen har udviklet et standardiseret spørgeskema, som kan medvirke til at skaffe sammenlignelige resultater fra undersøgelser på området. Det vil desuden lette igangsættelse af og reducere udgifterne i forbindelse med undersøgelser og overvågning. Spørgeskemaet kan også anvendes til at følge hyppigheden af hudlidelser på arbejdspladser, fx. efter arbejdsmiljøforbedringer, ændringer i arbejdsprocesser eller i anvendelsen af kemiske produkter. Målgruppen er arbejdsmiljøprofessionelle, relevante myndigheder, arbejdsmiljøansvarlige i virksomhederne og forskere på området.

Et kort spørgeskema til undersøgelse af hudlidelser på hænder og underarme
NOSQ-2002/SHORT er et kort spørgeskema, som er klar til brug og kan anvendes til screening og overvågning af arbejdsbetingede hudlidelser på hænder og underarme.

Et langt spørgeskema til undersøgelse af håndeksem og risikofaktorer på arbejdspladser
NOSQ-2002/LONG er et længere og mere dybtgående spørgeskema til undersøgelse af håndeksem og risikofaktorer på arbejdspladser eller i en befolkningsgruppe. Det lange spørgeskema kan bruges i sin fulde længde eller ved at udvælge spørgsmål. Alle spørgsmålene i det korte spørgeskema (NOSQ-2002/SHORT) indgår også i den lange version (NOSQ-2002/LONG).

Rapport om anvendelsen af spørgeskemaet
NOSQ-2002-rapporten indeholder også en gennemgang af relevant litteratur om anvendelse af spørgeskemaer til undersøgelser af hudlidelser (NOSQ-2002/INFO). I NOSQ-2002/INFO-versionen af spørgeskemaet, som indgår i rapporten, findes bl.a. instruktioner og anbefalinger om tilpasning af spørgsmål om job og eksponering.
Spørgeskemaerne er inkluderet i rapporten på Engelsk, Dansk, Svensk, Finsk og Islandsk.

Rapport og spørgeskemaer
Nordisk Ministerråd har udgivet rapporten Nordic questionnaire for surveying work-related skin diseases on hands and forearms and relevant exposures (TemaNord 2002:518), som kan rekvireres hos Svensk-Norsk Bogimport A/S, tlf. 3314 2666 eller downloades fra www.norden.org/pub/velfaerd/arbetsmiljo/sk/TN02_518.asp. Spørgeskemaerne kan også downloades fra NOSQ-2002, hvor der er link til rapporten hos Nordisk Ministerråd.

Yderligere information
Mari-Ann Flyvholm, seniorforsker, AMI, direkte telefon 39 16 52 80.
06-10-2005
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her