FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nye tal for mobning på arbejdspladsen

23-08-2005
Hver 12. dansker i job bliver udsat for mobning på arbejdspladsen. Det er et af de foreløbige resultater fra Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Danmark. Undersøgelsen færdiggøres til efteråret. Den kaldes ”3-dækker II, 2004”, og det er en stor repræsentativ undersøgelse af den danske arbejdsstyrke.  

Ca. 4.300 personer i arbejde deltager i den nye undersøgelse, og forskerne bag undersøgelsen vurderer på baggrund af deres foreløbige beregninger, at omkring 8-9 % af de adspurgte angiver, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen i et eller andet omfang inden for det sidste år. Heraf har ca. 2 % været udsat for det dagligt til månedligt. Stort set lige mange mænd og kvinder angiver at have været udsat for mobning på arbejdspladsen.

Mobning på arbejdspladsen finder sted, når en person gentagne gange og over længere tid bliver udsat for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger, som det er svært at forsvare sig imod. Fx at vigtig information tilbageholdes, eller at der spredes rygter om en ansat. Udstødelse af det sociale fællesskab og ubehagelige eller grove drillerier ses også ofte.

Litteraturen viser, at det at blive udsat for mobning på arbejdspladsen kan have både kort- og langsigtede effekter på et psykiske og fysiske helbred. Herunder kan nævnes stressreaktioner, angst, hukommelses- og koncentrationsbesvær samt søvnbesvær og i sidste ende PTSD (posttraumatiske stressreaktioner) lignende symptomer.

Relevante links

Arbejdsmiljøinstituttets nyeste viden om mobning

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/soegeresultat?search=mobning&sortkey=date

Arbejdsmiljøsekretariatet: Hvad er mobning?
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Mobning.aspx

BAR Service- og Tjenesteydelsers værktøjskasse mod mobning

http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Hotel/Mobning.pdf

Arbejdstilsynets definition på mobning
http://www.at.dk/sw5847.asp?bPreview=true&bEdit=true&pre25-02-2004103403=1

09-02-2006
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her