FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

2010

Her finder du en oversigt over nyheder fra NFA udsendt i 2010.

Nyhederne udsendes med NFA's nyhedsbrev 'Nyt fra NFA' ca. en gang hver fjortende dag.

Abonner på NFA's nyhedsbrev.

 

2010

28-12-2010 Hyppigt mobbede personer har lavere produktion af stresshormon
20-12-2010 Hjælp til sikker håndtering af nanomaterialer
17-12-2010 Milde depressive symptomer øger risiko for langt sygefravær
16-12-2010 Første WHO-guidelines for kemikalier i indeklimaet
15-12-2010 Fælles europæisk model til sikring af et godt psykosocialt arbejdsmiljø
14-12-2010 Forbrænding ser ud til at øge partiklers skadelige effekt
13-12-2010 Daglig samtale om sikkerhed på byggepladsen nedsætter risikoen for ulykker
10-12-2010 Træning med kettlebells mindsker besvær i ryg, nakke og skuldre
09-12-2010 Bakteriekulturer bør ikke mærkes som allergifremkaldende
08-12-2010 Toluen giver trykkeriarbejdere kognitive problemer 20 år efter sidste påvirkning
06-12-2010 God ledelse er afgørende for det psykiske arbejdsmiljø i kundecentre
03-12-2010 Virksomheder og samfund undervurderer arbejdsmiljøets økonomiske effekt
29-11-2010 Trafikstøj får flere stressede til at sove dårligt
18-11-2010 Forskningsbaseret ledertræning i ældreplejen giver mere tilfredse teammedarbejdere
17-11-2010 Ph.d.-forsvar om model til at afsløre farer ved biopesticider i arbejdsmiljøet
15-11-2010 Langvarig effekt af at indånde nanopartikler af titaniumdioxid
12-11-2010 Ph.d.-forsvar om effekten af stress før fødslen
10-11-2010 Temamøde om formaldehyd i danske bygninger
10-11-2010 Ledere skal have fokus på både rationalisering og arbejdsmiljø
03-11-2010 Risiko ved hårdt fysisk arbejde forværres ikke af forhøjet blodtryk
02-11-2010 Carbon blacks evne til at skade og ændre DNA afdækket
28-10-2010 Svar i spørgeskemaer skifter med årstiden
22-10-2010 Hurtigt frisk efter nattevagt
14-10-2010 Ledere påvirker medarbejderes stress og trivsel
13-10-2010 Konference om migranters arbejdsmiljø og -vilkår i Norden
11-10-2010 Arbejdstid hænger sammen med livsstil
08-10-2010 Cocktails af hormonforstyrrende stoffer - betyder det noget?
04-10-2010 Nyt projekt om psykisk arbejdsmiljø og helbred
30-09-2010 Frafald fra ældreplejen kan skyldes dårligt helbred under uddannelsen
28-09-2010 Grønbog om nanoteknologi
28-09-2010 30.000 modtager spørgeskemaer om arbejdsmiljø og helbred
27-09-2010 Kun få ændringer i arbejdsmiljøet i ældreplejen 2005-2008
23-09-2010 Nyt faktaark om hårdt fysisk arbejde og hjerte-kar-sygdom
17-09-2010 Ny bog om ledelse med social kapital
15-09-2010 Konference om nanopartikler i arbejdsmiljøet den 25. oktober
14-09-2010 Rengøringsassistenter siger ja til sundhedsfremme
10-09-2010 Udsættelse for helkropsvibrationer er risikofaktor for førtidspension
09-09-2010 Nyt projekt skal mindske gartneriarbejderes eksponering for organisk støv
07-09-2010 Lange arbejdsdage kræver god kondition
06-09-2010 Årstidsvariationen for ß-glucan fra svampe og pollen nu kortlagt
03-09-2010 Kan vi forudsige toksiske effekter af nanopartikler?
02-09-2010 Modificeret nanoler medfører DNA-skader
01-09-2010 Nyt projekt om hårdt fysisk arbejde og dårlig kondition
31-08-2010 Medarbejdere er udsat for høje koncentrationer af bioaerosoler i drivhuse på grøntsagsgartnerier
24-08-2010 Ledernetværk i ældreplejen var en positiv oplevelse for lederne
23-08-2010 Formidlingsmøder om arbejdsmiljøet i ældreplejen den 29. og 30. september
19-08-2010 Øvelser styrker muskler som forventet
18-08-2010 Mindre påvirkning i hjemmene fra kemiske stoffer i forbrugerprodukter
17-08-2010 Ozon kan fjerne skimmelsvamp fra møbler
13-08-2010 Ph.d.-forsvar om grøntsagsdyrkeres eksponering for bioaerosoler
12-08-2010 International stressforskningskonference i København
11-08-2010 Fleksible arbejdstider øger sundhed og trivsel
10-08-2010 Skiftende vagter bedre for døgnrytme end faste nattevagter
09-08-2010 Guideline for formaldehyd sikrer mod irritation i øjne og næse samt mod kræft
30-06-2010 Jordbærplukkere udsættes for svampe og andre mikroorganismer i arbejdsmiljøet
24-06-2010 Træstøv øger antallet af mutationer i genet TP53
23-06-2010 Personer der arbejder med mennesker, får oftere antidepressiv medicin
22-06-2010 Afdampningen af DEHP fra vinylgulve afhænger af luftudskiftningen
21-06-2010 Ozon forstærker symptomerne på astma hos mus
18-06-2010 Styrketræning giver højere smertetærskel
17-06-2010 Lean kan også gavne det psykosociale arbejdsmiljø
16-06-2010 Stort potentiale for at mindske antallet af ulykker ved store byggeprojekter
15-06-2010 Nyt projekt skal sikre pålidelige standardmetoder til at vurdere mulige DNA-skadende effekter af nanopartikler
11-06-2010 Forslag til guideline for formaldehyd i indeklimaet
10-06-2010 Certificeret arbejdsmiljøledelse sætter øget fokus på arbejdsmiljøarbejdet
09-06-2010 Fokus på styrker har sammenhæng med at opnå mål i arbejdet
07-06-2010 Ny professor med fokus på risiko ved nye kemiske stoffer
02-06-2010 Planlægning, problemløsning og evaluering kan give en oplevelse af flow
28-05-2010 Dårligt helbred hos stuepiger i Las Vegas
26-05-2010 Mange deadlines på arbejde kan skade familielivet
25-05-2010 Færre depressive symptomer ved transformationsledelse
21-05-2010 Lean og arbejdsmiljø emne for konference den 17. juni 2010
21-05-2010 Social ulighed i sundhed skal ændres i barndommen
20-05-2010 Koncentrationen af slibestøv fra maling, lak og spartelmasse kan variere meget ved tilsætning af nanopartikler
18-05-2010 Doktorforsvar om forebyggelse af ulykker ved store byggeprojekter
10-05-2010 Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde - nu i trykt form
10-05-2010 Nyt projekt om bæredygtig anvendelse af nanomaterialer
07-05-2010 Projekt om medarbejdernes psykiske helbred og trivsel ved omstruktureringer
04-05-2010 Konference om arbejdslivskvalitet og moderne arbejdsliv den 19. maj 2010
29-04-2010 Størst indhold af endotoksiner i støvpartikler under 10 µm
28-04-2010 Certificeret arbejdsmiljøledelse – hvordan virker det?
23-04-2010 Fremtrædende socialepidemiolog holder foredrag på NFA
22-04-2010 Tre centrale risikofaktorer ser ud til at mindske vold i ældreplejen
21-04-2010 God fysisk form mindsker risiko for gentaget hjertetilfælde
20-04-2010 Flere måder at informere mindre virksomheder om arbejdsmiljø
19-04-2010 NFA-forskningspartner samlet i ny enhed
16-04-2010 Kemisk stof i nano-sprayprodukt giver alvorlige lungeskader hos mus
15-04-2010 Højt kondital beskytter mænd med hårdt fysisk arbejde mod hjerte-kar-sygdom
12-04-2010 Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde
09-04-2010 Grøntsagsgartneres arbejdsmiljø er meget lidt påvirket af bakterier fra biologisk bekæmpelse
06-04-2010 Ekstra indsats for langtidssygemeldte
31-03-2010 Videnskabelig artikel af NFA-forskere indstillet til forskningspris
29-03-2010 Amerikansk forskningsdirektør: Svært at udbrede forskningsbaseret viden om løfteteknik
22-03-2010 Pas på løsslupne karbonbaserede nanopartikler i laboratoriet
19-03-2010 Konference om virksomhedens sociale kapital
18-03-2010 Følelsesmæssige krav og uklarhed om rollen på jobbet kan forudsige sygefravær
16-03-2010 Metoder i arbejdslivet - forskningens veje til indsigt
15-03-2010 Nyt projekt om tilbagevenden til arbejdet ved psykiske helbredsproblemer
11-03-2010 Positive faktorer i arbejdet har betydning for langvarigt sygefravær og arbejdsophør
10-03-2010 Dårligt psykisk helbred hænger sammen med job-typer
08-03-2010 Ubalance mellem indsats og belønning giver dårligt selvvurderet helbred
05-03-2010 Nyt projekt om effekter af nanosprayprodukter på luftvejene
04-03-2010 Medarbejdere med uopfyldte ønsker og skæve arbejdstider ønsker oftere at skifte job
03-03-2010 Tilmelding åben til Nordisk arbejdsmiljømøde
02-03-2010 Bedre arbejdsmiljø i kundecentre – hvorfor og hvordan?
01-03-2010 Foredrag om arbejdsrelateret stress på NFA den 8. april 2010
26-02-2010 Usikkerhed i jobbet øger risiko for depression
25-02-2010 Årsberetning fra Nordisk Ekspertgruppe om helbredsrisiko ved kemikalier
24-02-2010 Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årsmøde
23-02-2010 Nedsat arbejdsevne fører til sygefravær og tidlig pensionering
22-02-2010 Gå-hjem-møde om mulige effekter af stress i graviditeten
19-02-2010 Transformationsledelse har indflydelse på troen på egne evner til at klare udfordringer på jobbet
18-02-2010 Ph.d.-forsvar om psykisk arbejdsmiljø, positive faktorer i arbejdet og konsekvenser for arbejdsmarkedet
17-02-2010 Nye teknologier nødvendige for at kunne risikovurdere nanopartikler i arbejdsmiljøet
15-02-2010 Nyt projekt om forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø inspireret af britisk metode
12-02-2010 Find gode metoder til at observere fysisk belastning
12-02-2010 Mening, indflydelse og samarbejde er kernen i nordisk arbejdsmiljøforskning
10-02-2010 Det psykosociale arbejdsmiljø har sammenhæng med lønmodtagernes sociale status
09-02-2010 Nanopartikler af guld føres kun i ringe grad fra lungerne og ind i blodbanen
08-02-2010 Manglende forudsigelighed og selvværd baseret på præstation kan føre til stress
05-02-2010 Træning med elastik og håndvægte lige effektivt
04-02-2010 Buschauffører med indvandrerbaggrund arbejder lige så sikkert som deres kolleger
03-02-2010 Unges øgede risiko for arbejdsskader skyldes farlige jobs
02-02-2010 Den korte tid i jobbet er uden betydning for nyansattes arbejdsskader
01-02-2010 Bedre løn og arbejdsforhold når arbejdsmarkedets parter samarbejder
28-01-2010 Arbejdsmiljøet under en højkonjunktur – både positive og negative træk i udviklingen fra 2005 til 2008
27-01-2010 Støtte fra lederen afgørende for at håndtere kronisk lidelse på jobbet
26-01-2010 Faktorer i arbejdslivet på lavtlønsområdet undersøges i nyt EU-projekt
25-01-2010 Plastblødgøreren DEHP dæmper muligvis allergiske reaktioner hos mus
21-01-2010 Lederes oplevelse af indbyrdes støtte smitter af på medarbejderne
20-01-2010 Usikkert om forhold mellem kortisol og østrogen viser stress
12-01-2010 Lange arbejdsdage er ikke skadelige på kort sigt
11-01-2010 Allergitests bør inkludere skimmelsvampen Botrytis
08-01-2010 Virksomheders psykosociale arbejdsmiljø - eksempler fra Sverige
06-01-2010 Smerte i muskler kan skyldes nedsat blodtilførsel
04-01-2010 Intens smerte og hårdt fysisk arbejde har betydning for sygefravær
 18.06.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her