FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Konference om virksomhedens sociale kapital

19-03-2010
Har din virksomhed erfaring med at udvikle social kapital? Så kan I dele jeres viden og erfaringer med andre, både nogle der har lignende erfaringer og virksomheder, der er nysgerrige og vil vide mere. Det kan ske på konferencen "Virksomhedens sociale kapital - erfaringer og perspektiver" som afholdes den 7. juni på Lo-skolen i Helsingør. Tilmelding senest den 28. april.

Social kapital styrker virksomhedernes konkurrenceevne

Samarbejde, tillid og retfærdighed er kernen i begrebet social kapital, som en gruppe forskere lancerede for godt et år siden. Social kapital er den egenskab, der gør det muligt for ledelse og medarbejdere at løse virksomhedens kerneopgaver og styrke dens konkurren­ceevne. Det kan få stor betydning for danske virksomheder, som bliver mødt med krav om at øge produktiviteten og fastholde eller udvikle kvaliteten samtidig med at de skal skabe trivsel og udviklingsmuligheder for medarbejderne.

Direkte videndeling mellem virksomheder

Mange virksomheder har erfaringer med at udvikle social kapital, men der er behov for at opsamle erfaringerne og skabe et forum for udvikling. Formålet med konferencen om virksomhedens sociale kapital er at skabe en ramme for direkte videndeling mellem de virksomheder, der har erfaringer med at udvikle social kapital og de virksomheder, der er nysgerrige og gerne vil vide mere.

Tid, sted, pris og tilmelding

Konferencen afholdes mandag den 7. juni 2010 kl. 10-17 på Lo-skolens konferencecenter i Helsingør. Det koster 800 kr. pr. deltager. Tilmelding skal ske til Center for Arbejdsliv & Læring. Sidste frist for tilmelding er 28. april.

Arrangører af konferencen

Konferencen arrangeres af Center for Arbejdsliv & Læring, Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU), TaskConsult, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Yderligere oplysninger

Tidligere Lektor Niels Møller, Danmarks Tekniske Universitet.

19-03-2010
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her