FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

2011

Her finder du en oversigt over nyheder fra NFA udsendt i 2011.

Nyhederne udsendes med NFA's nyhedsbrev 'Nyt fra NFA' ca. en gang hver fjortende dag.

Abonner på NFA's nyhedsbrev.

 

2011

19-12-2011 Nanopartikler støver men ændrer ikke slibestøvet fra maling, lak og spartelmasse
19-12-2011 Bygningsarbejdere ser ikke tekniske hjælpemidler som forebyggelse mod nedslidning
15-12-2011 Høj grad af indflydelse i arbejdet beskytter mod negative effekter af høje krav i arbejdet
07-12-2011 Transformationsledelse i grupper har betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel
25-11-2011 EU-definition af nanomaterialer forbedrer grundlaget for risikovurdering
23-11-2011 Nordisk spørgeskema kan måle virksomheders sikkerhedsklima
22-11-2011 Nanopartikler øger ikke sundhedsskadelige effekter af maling, lak og spartelmasse
18-11-2011 Mikroorganismer i luften kan gøre ansatte på rensningsanlæg syge
17-11-2011 International konference om arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen
15-11-2011 Høje fysiske krav og konflikter på arbejdet øger risikoen for nedsat arbejdsevne
14-11-2011 Transformationsledelse hjælper medarbejderne med at balancere arbejde og privatliv
09-11-2011 NFA på Arbejdsmiljøkonferencen AM2011
09-11-2011 Temamøde om måling af nano- og mikropartikler
08-11-2011 Formidlingsmøde om sundhedsrisikoen ved nanopartikler i maling og lak
03-11-2011 Nyt center vil bidrage til en mere effektiv arbejdsmiljøindsats
02-11-2011 Træning og kostvejledning i arbejdstiden forbedrer SOSU'ers sundhed
01-11-2011 En lav svarprocent i spørgeskemaundersøgelser kan give pålidelige resultater
27-10-2011 Målrettet træning i arbejdstiden giver rengøringsassistenter flere ressourcer til at klare arbejdet
26-10-2011 Fysisk aktivitet i fritiden og på jobbet påvirker sygefraværet forskelligt
25-10-2011 Ph.d.-forsvar om samspillet mellem fysisk kapacitet og fysiske krav i arbejdet
19-10-2011 Indflydelse på egen arbejdstid opleves positivt for privatlivet
17-10-2011 Formidlingsmøder: Øget indflydelse på egen arbejdstid – hvad betyder det?
11-10-2011 Indflydelse i arbejdet mindsker risikoen for langvarigt sygefravær i ældreplejen
06-10-2011 To minutters daglig styrketræning giver sjældnere hovedpine
05-10-2011 Oplevelsen af mobning, vold og trusler øger risikoen for langvarigt sygefravær i ældreplejen
04-10-2011 Certificering ændrer ofte organiseringen og status af arbejdsmiljøarbejdet
03-10-2011 Oplevelsen af mening i arbejdet øger chancen for at vende tilbage til arbejdet
29-09-2011 NFA-professor udnævnt til adjungeret professor ved engelsk universitet
28-09-2011 Formidlingsmøder om fysisk nedslidning i København og Århus i oktober
27-09-2011 Tid til samvær med de ældre øger plejemedarbejdernes oplevelse af mening i arbejdet
26-09-2011 To nye brancher kan søge om forebyggelsespakker
22-09-2011 Dieselpartikler i fostertilstanden skader DNA i sædceller hos hanmus
21-09-2011 Ny frist for tilmelding til NIVA-seminar om mentalt helbred og arbejde
20-09-2011 Stress under fosterstadiet ændrer afkommets reaktioner
19-09-2011 Oplevelsen af aldersdiskrimination får mandlige seniorer til at planlægge tilbagetrækning
15-09-2011 Danske registerdata giver unik viden om folkesundhed og arbejdsmiljø
25-08-2011 NIVA-seminar om mentalt helbred og arbejde den 4. oktober 2011
24-08-2011 NAM-2011:Deadline for abstracts er forlænget til den 10. september
23-08-2011 Hyppig mobning øger risikoen for langtidssygefravær
19-08-2011 Risikofaktor for hjertekarsygdom fundet i lunger på mus efter indånding af nanopartikler
18-08-2011 Sikkerhedskampagne forebygger alvorlige arbejdsulykker på finske byggepladser
17-08-2011 Samlet rapport om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010
17-08-2011 Ph.d.-forsvar om effekter af prænatal udsættelse for nanopartikler
15-08-2011 Udendørs arbejde om vinteren kan måske beskytte mod humørsvingninger og depressive symptomer
11-08-2011 Mobning får nyuddannede SOSU’er til at forlade jobbet
09-08-2011 Workshop om trivsel og helbred under omstruktureringer den 16. september
01-07-2011 NFA-professor udnævnt til poster i Norge og Danmark
28-06-2011 Mænd i svineproduktionen har ikke forøget risiko for meningitis, blodforgiftning og hjertebetændelse
27-06-2011 Fysisk inaktivitet og fedme giver øget risiko for kroniske smerter
27-06-2011 Nyt projekt har fokus på daginstitutioners arbejdsmiljø og kerneopgaver
23-06-2011 Udredning af eksisterende viden om forebyggelse af arbejdsulykker
16-06-2011 Amerikansk pris til NFA-forskere for videnskabelig artikel
14-06-2011 Ph.d.-forsvar om fysisk og kognitiv træning for rengøringsassistenter
10-06-2011 NFA'er adjungeret professor på DTU
09-06-2011 Nye data om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010
01-06-2011 SOSU'ers psykiske helbred og velbefindende undersøges i nyt ph.d.-projekt
01-06-2011 NFA-professor medlem af det norske forskningsråd
26-05-2011 Second call: Det nordiske arbejdsmiljømøde 2011 favner bredt
18-05-2011 Medarbejdere med mentale helbredsproblemer skal have støtte for at undgå nyt sygefravær
17-05-2011 Medarbejdere i storrumskontorer har markant højere sygefravær
16-05-2011 Stressforskningskonference i København den 8. november 2011
13-05-2011 Infertilitet hos kvinder mere udbredt i enkelte brancher
11-05-2011 Transformationsledelse hænger sammen med lederens oplevelse af et meningsfuldt arbejde
09-05-2011 Sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet afhænger af flere faktorer
06-05-2011 Ny professor: Nødvendigt at videreudvikle evaluerings-metoder til måling af interventioner
03-05-2011 Mobning skal forebygges på alle niveauer på arbejdspladsen
28-04-2011 Begrænset viden om biologiske bekæmpelsesmidler i gartnerier
13-04-2011 Dårligt selvvurderet helbred øger risikoen for frafald fra ældreplejen
07-04-2011 Tiltrædelsesforelæsning af ny professor i arbejds- og organisationspsykologi
04-04-2011 Aften- og natarbejde i ældreplejen er mere belastende end dagarbejde
28-03-2011 Nordisk arbejdsmiljøkonference i Lund den 17.-19. oktober 2011
21-03-2011 Ny formand for PEROSH: Fokus på fremtidens arbejdsrisici
17-03-2011 Nyt projekt skal forbedre luftkvaliteten i kontormiljøer
14-03-2011 Psykosociale arbejdsmiljøfaktorer påvirker vores helbred og velbefindende
10-03-2011 To minutters daglig elastiktræning gi’r færre smerter i nakke og skuldre
08-03-2011 Ny professor: Komplekst arbejdsmiljø kræver integrerede løsninger på arbejdspladserne
04-03-2011 Den samlede stresspåvirkning gennem hele livet påvirker rotteadfærd
28-02-2011 Årsberetning 2010 fra Den Nordiske Ekspertgruppe om helbredsrisiko ved kemikalier
23-02-2011 Ph.d.-forsvar om arbejdsrelaterede helbredsproblemer blandt skifteholdsarbejdere i den danske ældrepleje
22-02-2011 God ledelse kan nedsætte sygefraværet ved depressive symptomer
17-02-2011 Nanofilmsprayprodukter kan give alvorlige lungeskader hos mus
15-02-2011 Ikke-vestlige immigranter i social- og sundhedssektoren har større risiko for mobning
10-02-2011 Endagsseminar om arbejdsmiljø og helbred i ældreplejen den 10. marts 2011
09-02-2011 Godt arbejdsmiljø får flere til at træne på jobbet
08-02-2011 NFA udsender spørgeskema til virksomheder om arbejdsmiljøarbejdet
04-02-2011 Akut muskelsmerte øger aktiviteten i musklerne
03-02-2011 Tiltrædelsesforelæsning af ny professor indenfor virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen
03-02-2011 Ph.d.-forsvar om tilbagevenden til arbejdet for lønmodtagere med psykiske problemer
02-02-2011 Forskelle i rengøringsassistenters helbred og arbejdsevne
01-02-2011 Positive faktorer i arbejdet nedsætter risikoen for jobskifte i ældreplejen
27-01-2011 Psykosociale faktorer påvirker hjerterytme og koncentration af stresshormon
26-01-2011 Nyt projekt om unges højere risiko for arbejdsulykker
24-01-2011 Skiftearbejdere påvirkes især af lav indflydelse på egen arbejdstid
19-01-2011 Nakke-skuldersmerter kan give langvarigt sygefravær
18-01-2011 Ph.d.-forsvar om nanofilm sprayprodukter og deres helbredseffekter
17-01-2011 Biopesticider kan medføre inflammation lang tid efter seneste påvirkning
14-01-2011 Formidlingsmøde om psykisk arbejdsmiljø, velbefindende og arbejdsevne
12-01-2011 Luftvejsproblemer af høje eksponeringer for mikroorganismer på biobrændselsanlæg
06-01-2011 Sådan kan virksomheder forebygge mobning på arbejdspladsen
04-01-2011 Virksomheder kan nu få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet
03-01-2011 Kombination af uheldige faktorer giver øjenirritation i kontormiljøer
 31.12.2011
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her