FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Dårligt selvvurderet helbred øger risikoen for frafald fra ældreplejen

13-04-2011
Et dårligere selvvurderet helbred hos SOSU-elever forudsiger frafald fra både ældreplejen og arbejdsmarkedet som helhed. Effekten af rygning og overvægt er mindre entydig. Det viser resultater af en spørgeskemaundersøgelse, som blev besvaret af i alt 5.696 nyuddannede SOSU’er udført på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Livsstil og helbred i ældreplejen

Ældreplejen i Danmark har, som i mange industrialiserede lande, svært ved at fastholde arbejdskraften. Forskningen tyder på, at der er en mulig ubalance mellem livsstil og helbred blandt SOSU’er, og at ældreomsorg opleves som et krævende arbejde af medarbejderne. Formålet med undersøgelsen var at bestemme effekten af livsstil og selvvurderet helbred på frafaldet fra ældreplejen to år efter endt uddannelse.

Resultaterne viser, at

  • jo dårligere selvvurderet helbred SOSU-eleverne havde, jo større var risikoen for frafald fra arbejdsmarkedet 
  • overvægt og fedme samt rygning mindskede sandsynligheden for frafald fra ældreplejen til videreuddannelse
  • der ikke var en øget risiko for frafald blandt fysisk inaktive.

Spørgeskemaundersøgelse kædes sammen med registerdata

Ud af 5.696 nyuddannede kvindelige SOSU’er besvarede i alt 4.526 spørgsmålene om livsstil, og 5.023 besvarede spørgsmålene om selvvurderet helbred. Undersøgelsen foregik fra 2004-2006. og deltagerne blev rekrutteret fra 27 ud af 28 danske uddannelsessteder for ældreomsorg. Forskerne sammenkædede undersøgelsens data med nationale registerdata for at indhente oplysninger om tilknytningen til arbejdsmarkedet to år efter afsluttet uddannelse.

Læs den videnskabelige artikel bag resultaterne – den tredje i en række

Do lifestyle factors and general health predict dropout among recently qualified eldercare workers? A two-year follow-up study’ er den tredje videnskabelige artikel i en række, der ser på forskellige individfaktorer, som er til stede inden man kommer ud i sit første job som nyuddannet SOSU i ældreplejen. Studiet undersøger i hvilken grad disse faktorer kan sige noget om risikoen for frafald fra ældreplejen. De øvrige undersøgte faktorer i to andre undersøgelser var:

  • fysisk kapacitet
  • lænderygbesvær
  • psykisk velbefindende

Læs de to første artikler om nyuddannede i ældreplejen:

Yderligere oplysninger

Forsker Anne Faber, afh@arbejdsmiljoforskning.dk, NFA.

 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her