FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Dieselpartikler i fostertilstanden skader DNA i sædceller hos hanmus

22-09-2011
Arvematerialet i sædceller hos ufødte hanmus tager skade, hvis modermusen indånder partikler fra dieseludstødning, mens den er drægtig. Arvematerialet i ægceller hos ufødte hunmus tager tilsyneladende ikke skade. Det konkluderer forskere fra NFA og Health Canada i en artikel offentliggjort i tidsskriftet Mutation Research.

Effekten af dieselpartikler på museunger undersøgt

Æg- og sædceller bliver anlagt, mens vi udvikler os som fostre. Ægcellerne bliver næsten færdigdannet i fostertilstanden mens sædceller færdigdannes løbende efter puberteten. Forskere har påvist, at arvematerialet i voksne mænds sædceller tager skade af partikler fra luftforureningen. Fordi æg- og sædceller anlægges i fostertilstanden, er det vigtigt at vide, hvordan gravides indånding af partikler påvirker næste generations kønsceller. Det har forskere fra NFA og Health Canada undersøgt. Forskerne har indirekte undersøgt arvematerialet i musefostres æg og sædceller ved at avle på mus, som har været udsat for dieselpartikler i fostertilstanden, og se på afkommets arvemateriale.

Dieselpartikler giver flere skader i arvematerialet hos hanmus

Arvematerialet (DNA’et) i sædcellerne tager skade i hanmusene, hvis modermusene har indåndet partikler fra dieseludstødning, mens de var drægtige. Resultaterne viser, at forekomsten af skader på dele af DNA-strengen (mikrosattelit instabilitet) hos hanmusene er fordoblet. Når der er mikrosattelit instabilitet i DNA’et, er det en indikation på, at der også er skader i resten af arvematerialet. Så når drægtige hunmus indånder dieselpartikler øger det antallet af skader i sædcellerne hos de ufødte hanmus. Undersøgelsen viser, at skaderne bliver overført til deres unger i næste generation. Den forøgede mikrosattelit instabilitet i sædcellerne indikerer, at frekvensen af mutationer i DNA’et er forøget, hvilket igen øger risikoen for kræft og genetisk bestemte sygdomme.

Tilsyneladende ingen skadelig effekt på hunmus

Forskerne kunne statistisk set ikke påvise nogen skadelig effekt på ægcellerne hos de ufødte hunmus. Resultaterne antyder, at der også sker skader på arvematerialet hos hunmus. Det er derfor vigtigt at undersøge dette nærmere.

Påvirkning i fosterstadiet får konsekvenser senere i livet

Resultaterne fra denne undersøgelse tyder på, at indånding af dieseludstødning under graviditeten også påvirker mænds frugtbarhed. Da påvirkningen er sket allerede i fostertilstanden og kan ses i afkommet fra den voksne hanmus, viser resultaterne, at skaderne er irreversible.

Læs mere om dette i artiklen ‘Germline mutation rates in mice following in utero exposure to diesel exhaust particles by maternal inhalation’. Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet Mutation Research.

Læs andre videnskabelige artikler af forskere fra NFA.

Forskningsprojekt om helbredseffekter af luftforurening bag resultaterne

Resultaterne er fremkommet som en del af projektet Airpolife, som NFA er med i. Du kan læse mere om projektet på NFA’s hjemmeside. Projektet er støttet økonomisk af Forskningsrådene gennem et Centre of Excellence.

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA, tlf. 3916 5227, ubv@arbejdsmiljoforskning.dk

22-09-2011
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her