FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Målrettet træning i arbejdstiden giver rengøringsassistenter flere ressourcer til at klare arbejdet

27-10-2011
Intensive træningsøvelser tre gange om ugen i tre måneder forbedrede en gruppe rengøringsassistenters muskelstyrke og balance. En anden gruppe fik i samme periode træning i at tænke og handle anderledes, hvilket mindskede deres kinesiofobi (angst for smerte). Det viser resultater fra en undersøgelse, hvor 363 rengøringsassistenter fra 9 arbejdspladser deltog.

Behov for at forbedre rengøringsassistenters sundhed og trivsel

Rengøringsassistenter har et fysisk krævende arbejde og er samtidig en jobgruppe, hvor mange lider af bl.a. muskel- og skeletbesvær og overvægt, har lav indkomst og få sociale ressourcer. De har også større risiko end andre for at blive slidt ned og forlade arbejdsmarkedet før tid. Af den grund er der behov for at udvikle initiativer, som kan fremme deres sundhed og trivsel på arbejdet, og som er dokumenteret virksomme.

Læs mere om resultaterne i en videnskabelig artikel og på et NFA-faktark

Flerårigt forskningsprojekt bag resultater

Resultaterne stammer fra forskningsprojektet ’Forebyggelse af fysisk nedslidning
blandt rengøringsassistenter’. Formålet med projektet var at undersøge, om fysisk træning
samt tanketræning i et afgrænset tidsrum i arbejdstiden ville forbedre en gruppe rengøringsassistenters fysiske og psykiske ressourcer.

  • Den fysiske træning omfattede målrettet og intensiv muskel- og koordinationstræning en gang om ugen i 2 timer.
  • Tanketræning omfattede diskussioner og øvelser baseret på principper fra den kognitive adfærdsterapi 2 timer hver anden uge.

Et af flere FINALE-projekter

Projektet er et af flere delprojekter i FINALE-projektet ’Forebyggende intervention mod nedslidning på arbejdspladsen for langsigtet effekt’. FINALE-projektet bliver gennemført af forskere fra Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøforskningsfonden og Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning støtter projektet økonomisk.

Yderligere oplysninger

Forsker Marie Birk Jørgensen, NFA, tlf. 3916 5346, mbj@arbejdsmiljoforskning.dk.

 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her