FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Mobning skal forebygges på alle niveauer på arbejdspladsen

03-05-2011
Mobning på arbejdspladsen har negative konsekvenser, ikke alene for den enkelte, men for arbejdspladsen som helhed. For alle arbejdspladser er det vigtigt at implementere en anti-mobningspolitik, som fokuserer på primær, sekundær og tertiær forebyggelse på både ledelses-, team- og individniveau. Det konkluderer forskerne bag den første nordiske rapport om emnet skrevet på baggrund af peer-reviewede artikler.

Helbredsmæssige konsekvenser af mobning

Mobning på arbejdspladsen – som kan forekomme i alle typer virksomheder – har alvorlige konsekvenser for både virksomheden/arbejdspladsen som helhed samt for ofrene for og vidnerne til mobningen:

  • De psykologiske konsekvenser kan være udvikling af depression, udbrændthed, angst, uro og nervøsitet.
  • Mobbeofret kan opleve følelser af skyld, skam og udvikle ringe selvværd.
  • De fysiske konsekvenser er hjerte-kar-sygdomme og fibromyalgi.

Lovgivning om mobning på arbejdspladsen overholdes ikke altid

Alle de nordiske lande har love og/eller vejledninger om håndtering af mobning på arbejdspladsen, og alle lande har en lovgivning, som skal sikre den enkelte ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Forskningen viser dog, at lovgivning og regler er ikke nødvendigvis håndhæves af arbejdsgivere eller sundheds- og sikkerhedsmyndigheder i de respektive nordiske lande.

Forskernes definition på mobning på arbejdspladsen

Gentagen udsættelse for negativ eller krænkende adfærd, som det er svært at forsvare sig imod, og som foregår over længere tid.

 

Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen på flere niveauer

Når det gælder forebyggelse af mobning er det er almindeligt at skelne imellem på den ene side primær, sekundær og tertiær intervention og på den anden side antimobningspolitik rettet imod flere niveauer, dvs. både virksomhed/arbejdsgiver, arbejdsplads/gruppe/team og individ:

  • Primær intervention: Drejer sig om at udvikle et godt psykosocialt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, en god ledelsespraksis og udvikle og fastsætte procedurer for håndtering af konflikter.
  • Sekundær intervention: Drejer sig om at udvikle retfærdige klageprocedurer.
  • Tertiær intervention: Drejer sig om at tilbyde rådgivning og terapi for de medarbejdere, der udsættes for mobning på arbejdspladsen.

Deltagende institutioner fra de nordiske lande – herunder fra NFA

Projektet har været planlagt og udført af ’Nordisk forskningsnetværk omkring mobning på arbejdspladsen’. Det omfatter forskere fra en række institutioner i de nordiske lande – heriblandt seniorforsker Åse Marie Hansen fra NFA, som har været projektleder. 

Download mobningsrapporten – støttet og udgivet af Nordisk Ministerråd

Rapporten ’State of the art report on bullying at the workplace in the Nordic countries’ er skrevet af seniorforsker Åse Marie Hansen, NFA og de øvrige forskere bag projektet ’Nordisk forskningsnetværk omkring mobning på arbejdspladsen’. Projektet blev støttet økonomisk af Nordisk Ministerråd i perioden 2008-2010. Rapporten bygger udelukkende på peer-reviewede videnskabelige artikler.

Download NFA-faktaark nr. 52: 'Workplace bullying – state of the art in the Nordic countries’, som er skrevet på engelsk, så det kan anvendes i alle de nordiske lande.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Åse Marie Hansen, NFA, aamh@arbejdsmiljoforskning.dk

 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her