FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Psykosociale arbejdsmiljøfaktorer påvirker vores helbred og velbefindende

14-03-2011
Usikkerhed om jobbet og ubalance mellem indsats og belønning påvirker medarbejdernes selvvurderede helbred, søvnkvalitet og psykiske velbefindende. Det konkluderer professor Reiner Rugulies på baggrund af et flerårigt forskningsprojekt. I fredags præsenterede han resultater fra projektet på et formidlingsmøde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forsker Maj Britt Dahl Nielsen fremlagde også resultater fra sit ph.d.-projekt om sygemeldte lønmodtageres tilbagevenden til arbejde.

Effekten af psykiske arbejdsmiljøfaktorer undersøgt

Hvordan påvirker psykosociale arbejdsmiljøfaktorer som fx usikkerhed om jobbet og ubalance mellem indsats og belønning medarbejderne helbred og velbefindende? At finde svar på dette spørgsmål er et mål for projektgruppen ’Psykisk Velbefindende og Arbejde’ (PIVA) på NFA. Professor Reiner Rugulies og forsker Maj Britt Dahl Nielsen fremlagde resultaterne fra projektet "Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne" på et formidlingsmøde den 11. marts 2011 på NFA. Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Det psykiske helbred påvirkes af mange faktorer igennem livet

”Psykiske helbredsproblemer har stor betydning i højt udviklede lande – ikke mindst i Danmark  – og de spiller en stor rolle for sygefravær og førtidspension. Det viser vores resultater generelt. Det spændende spørgsmål er, om arbejdsmiljøet påvirker det psykiske helbred. Det er ikke let at undersøge, fordi ens psykiske helbred – igennem et helt livsforløb – bliver påvirket af rigtig mange faktorer. Vores forskningsresultater viser, at bestemte psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, som fx jobusikkerhed og ubalance mellem indsats og belønning påvirker helbred og velbefindende negativt. Og det er særligt interessant, at effekten var stærkest, når forskellige faktorer spillede sammen. For eksempel havde jobusikkerhed den stærkeste effekt på helbredet på ansatte, som tidligere havde oplevet længerevarende ledighed" forklarer professor Reiner Rugulies, NFA.

Søvn og helbred påvirkes af jobusikkerhed og ubalance mellem indsats og belønning 

Resultaterne fra det flerårige forskningsprojekt viser blandt andet, at

 • der generelt er en god balance mellem indsats og belønning blandt danske lønmodtagere
 • chefer og fuldmægtige i den offentlige sektor samt socialrådgivere og lægesekretærer oplever den største ubalance med høj indsats og lav belønning
 • pædagogmedhjælpere og dagplejere oplever den bedste balance mellem indsats og belønning
 • ubalance mellem indsats og belønning hænger sammen med dårligt selvvurderet helbred og søvnbesvær
 • sammenhængen mellem usikkerhed i jobbet og oplevelsen af et dårligt helbred er stærkere for lønmodtagere under 50 år end for dem over
 • risikoen for at tage antidepressiv medicin stiger, hvis man tidligere har været arbejdsløs i længere tid (i mindst 70 pct. af tiden i en treårig periode) og samtidig er usikker på, om man kan beholde sit nuværende job.

Sygemeldte med depressive symptomer har større risiko for langvarigt sygefravær

Resultaterne af ph.d.-projektet viser blandt andet, at

 • lønmodtagere, som melder sig syge på grund af depression, har større risiko for langvarigt sygefravær end sygemeldte med stress eller udbrændthed
 • jo kraftigere depressive symptomer, jo længere tid tager det, før man vender tilbage til jobbet
 • sygemeldte med en positiv forventning til at vende tilbage til arbejdet, vender hurtigere tilbage end sygemeldte med en negativ forventning
 • sygemeldte uden tidligere fravær vender hurtigere tilbage end sygemeldte med tidligere fravær
 • sygemeldte, som lider af depression, har både behov for behandling og hjælp til at vende tilbage til arbejdet igen for at undgå en permanent udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Læs mere om resultaterne fra projektet

Usikkerhed om jobbet påvirker helbredet. Faktaark nr. 49. 

Ubalance mellem indsats og belønning påvirker selvvurderet helbred og søvn. Faktaark nr. 50. 

Sygemeldte med depression har større risiko for længere sygefravær end sygemeldte med stress. Faktaark nr. 51.

Læs mere om det afsluttede forskningsprojekt

Se power points fra formidlingsmødet

Find Reiner Rugulies Power Points fra formidlingsmødet 'Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne den 11. marts 2011.

Yderligere oplysninger

• Professor Reiner Rugulies, NFA.
• Forsker Maj Britt Dahl Nielsen, NFA (om ph.d-projektet).

 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her