FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Tid til samvær med de ældre øger plejemedarbejdernes oplevelse af mening i arbejdet

27-09-2011
Arbejdet giver mere mening, hvis plejepersonalet i ældreplejen ofte oplever, at de har mulighed for at være sammen med og snakke med de ældre, end hvis de kun af og til eller sjældent oplever dette. Det viser resultater af et studie, hvor forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Københavns Universitet fulgte 3.985 kvindelige plejemedarbejdere over en toårig periode.

Arbejdet med de ældre og oplevelsen af mening i arbejdet

Plejemedarbejdere, som oplever en lav grad af mening i arbejdet, har øget risiko for langvarigt sygefravær. Det viser resultater fra tidligere undersøgelser blandt plejemedarbejdere i ældreplejen i Danmark. Formålet med studiet var at undersøge sammenhængen mellem opfattelsen af arbejdsopgaver, som har med de ældre borgere at gøre og oplevelsen af mening i arbejdet blandt plejemedarbejdere i den danske ældrepleje.

Resultaterne viser:

  • Plejemedarbejdere, som oplever at have tid til at være fleksible i arbejdet og dermed være i stand til at tale og være sammen med de ældre, er signifikant mere tilbøjelige til at opleve mening i arbejdet end medarbejdere, som af og til eller sjældent har denne oplevelse. Det viser resultatet af den opfølgende spørgeskemaundersøgelse to år efter undersøgelsens start.
  • Plejemedarbejdere, som ofte oplever at skulle afslutte et besøg hos en ældre, før de er klar til det, er signifikant mindre tilbøjelige til at opleve mening i arbejdet end plejemedarbejdere, som sjældent oplever dette.
  • Oplevelsen af at have tid til at udføre andre opgaver end de planlagte eller at have utilstrækkelig tid har kun begrænset indflydelse på oplevelsen af mening i arbejdet ved den opfølgende undersøgelse.

3.985 kvindelige plejemedarbejdere svarede på spørgsmål

Forskerne brugte data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt kvindelige plejemedarbejdere foretaget i henholdsvis 2006 og 2008. Her svarede plejemedarbejderne på seks spørgsmål om, hvordan de oplevede den del af deres arbejde, som har med de ældre borgere at gøre og på tre spørgsmål om, hvordan de oplevede mening i arbejdet. I alt 3.985 kvindelige plejemedarbejdere i ældreplejen svarede på spørgsmålene i begge runder.

Læs artiklen

Tufte P., Clausen T and Nabe-Nielsen, K. (2011): Client-related work tasks and meaning of work: results from a longitudinal study among eldercare workers in Denmark. Int Arch Occup Environ Health. DOI 10.1007/s00420-011-0692-x

Læs andre  videnskabelige artikler af forskere på NFA.

Læs også 'Oplevelsen af mening i arbejdet øger chancen for at vende tilbage til arbejdet'.

NFA-projekt bag resultaterne

Resultaterne er fremkommet på basis af data fra projektet ’Arbejde i ældreplejen’.

Yderligere oplysninger

Forsker Thomas Clausen, NFA.

Kontakt: Thomas Clausen
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her