FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

2012

Her finder du en oversigt over nyheder fra NFA udsendt i 2012.

Nyhederne udsendes med NFA's nyhedsbrev 'Nyt fra NFA' ca. en gang hver fjortende dag.

Abonner på NFA's nyhedsbrev.

 

2012

19-12-2012 Arbejdsmiljø, psykisk helbred og tilknytning til arbejdsmarkedet undersøges i nyt projekt
18-12-2012 Arbejdsmiljøets betydning for udvikling af muskel- og skeletbesvær hos SOSU’er undersøges i nyt projekt
14-12-2012 Kræftfremkaldende effekt af kulstofnanorør påvist af japanske forskere
13-12-2012 Fængsler og arresthuse kan søge om forebyggelsespakker
12-12-2012 Alkoholindtag og stress på jobbet undersøgt i stort europæisk studie
10-12-2012 Første resultater om arbejdsmiljø og helbred i Danmark frem mod 2020
29-11-2012 En tidlig, tværfaglig og koordineret indsats i jobcentrene kan mindske sygefraværet og give positive effekter på samfundsøkonomien
22-11-2012 Formidlingsmøder om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i organisationer
20-11-2012 NIVA-seminar om mobning og chikane på arbejdspladsen
16-11-2012 Ph.d.-forsvar om effekten af tilpasset fysisk træning på bygningsarbejderes fysiske kapacitet
09-11-2012 Kemikaliers påvirkning af huden undersøges i nyt forskningsprojekt
06-11-2012 Ny direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
02-11-2012 Temamøde: Virker EU’s regulering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet?
01-11-2012 Mobning i ældreplejen giver dårlig trivsel og får SOSU-medarbejdere til at forlade jobbet
29-10-2012 Sandsynligheden for at vende tilbage til arbejde efter slagtilfælde steg markant fra 1996-2006
25-10-2012 Inflammation i lungerne efter indånding af kvartære ammoniumforbindelser
23-10-2012 Færre lænderygsmerter hos SOSU'er i ældreplejen er målet for nyt ph.d.-projekt
18-10-2012 Vold på jobbet eller høje følelsesmæssige krav i arbejdet øger risikoen for psykiske lidelser
18-10-2012 Kvindelige SOSU’er behandles oftere med antidepressiv medicin end andre kvindelige lønmodtagere
19-09-2012 Klar kommunikation om risici ved nanomaterialer i arbejdsmiljøet nødvendig
14-09-2012 Høje krav og ringe kontrol i arbejdet giver øget risiko for hjertekarsygdom
12-09-2012 Ph.d.-forsvar om sammenhænge mellem sociale arbejdsmiljøfaktorer og brugen af psykofarmaka
11-09-2012 Græsfrø, der støver meget, gør medarbejderne syge
10-09-2012 Konference om Det Store TTA-projekt den 10. december 2012
04-09-2012 Tidligere sygemeldte har øget risiko for ny sygemelding, arbejdsløshed og førtidspensionering
30-08-2012 Arbejdsforhold i fem europæiske lavtlønssektorer: Konference den 19.-20. september 2012 i Wien
29-08-2012 Nanopartiklen UV-Titan øger ikke mutationer i ægceller
27-08-2012 Slibestøv fra maling med og uden nanopartikler påvirker humane celler mindre end frie nanopartikler
22-08-2012 Træning mod smerter i nakke og skuldre nem at tilpasse arbejdet
20-08-2012 Øjenirritation kan mindskes på flere måder
16-08-2012 Global produktion er en udfordring for det gode arbejdsmiljø
15-08-2012 Oversigt over helbredsmæssige effekter af menneskeskabte nanomaterialer
14-08-2012 Mobning på arbejdspladsen øger risikoen for depression blandt kvindelige SOSU’er
13-08-2012 Sikker anvendelse af nanomaterialer er målet for nyt EU-projekt
29-06-2012 Selvvurderet fysisk anstrengelse i arbejdet øger risikoen for længerevarende sygefravær
29-06-2012 Flere måder til at begrænse skadelige bioaerosoler på biobrændselsanlæg
29-06-2012 Indflydelse på egen arbejdstid er godt for søvn og helbred hos skiftearbejdere
27-06-2012 CAVInet inviterer til debat om virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen
25-06-2012 Forsøg med at få sygemeldte hurtigt tilbage i arbejdet kræver grundig forberedelse
21-06-2012 Carbon black nanopartikler øger sandsynligvis risikoen for hjertesygdom
15-06-2012 På jagt efter gavnlige bakterier mod astma og allergi
08-06-2012 Arbejdsmiljøets betydning for et godt familie- og arbejdsliv undersøges i ph.d.-projekt
07-06-2012 Målrettet muskeltræning fungerer godt i forskellige typer virksomheder
06-06-2012 Nordisk forskning i arbejdsmiljø sætter medarbejderne i centrum
01-06-2012 Ph.d.-forsvar om effekten af nanopartikler på ægceller når de dannes
30-05-2012 KU-konference om mobning den 12.-15. juni: Stadig mulighed for tilmelding
24-05-2012 Stressforskningskonference i København åbner for indsendelse af abstracts
23-05-2012 Formidlingsmøde om effekten af ’intelligent motion’
22-05-2012 Indånding af nanopartikler kan påvirke afkom negativt
16-05-2012 DNA-skader i lunger og lever af carbon black nanopartikler
15-05-2012 Udviklingstendenser i arbejdsmiljøindsatsen: CAVI-startkonference den 11. juni
15-05-2012 Nanopartikler i slibestøv fra maling er mindre skadelige end i fri form
14-05-2012 Dårligt psykisk arbejdsmiljø hænger ikke nødvendigvis sammen med dårligere livsstil
10-05-2012 Syv store udfordringer for den europæiske forskning i arbejdsmiljø frem til 2020
09-05-2012 Mulighed for tolkning øger indvandreres udbytte af AMU-kursus om rengøring
08-05-2012 Nanomaterialers form har betydning for deres helbredsmæssige effekt
07-05-2012 Sygemeldte med depression er længst tid om at vende tilbage til arbejdet
01-05-2012 Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler inviterer til startkonference den 11. juni
01-05-2012 Nyt Dansk Center for Nanosikkerhed vil forbedre risikovurdering af nanopartikler
30-04-2012 Sygemeldte med psykiske helbredsproblemer oplever afgørende forhindringer på vejen tilbage til arbejdet
30-04-2012 Smerter i knæene øger risikoen for længerevarende sygefravær blandt medarbejdere i ældreplejen
27-04-2012 Arbejdsliv for personer med sygdomme i skjoldbruskkirtlen undersøges i ph.d.-projekt
19-04-2012 Nyuddannede SOSU’er med natarbejde har sværere ved at holde op med at ryge og fastholde rygestop
17-04-2012 Nyt projekt undersøger sammenhængen mellem fysiske arbejdskrav og muskel- og skeletbesvær
16-04-2012 Tag hensyn til medarbejdernes trivsel under en omstrukturering
11-04-2012 50.000 kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet ved at svare på spørgeskema fra NFA
26-03-2012 Nationalt projekt om ændringer i sygedagpengesystemet evalueres videnskabeligt
13-03-2012 Konditions- og styrketræning påvirker ømme nakkeskuldermuskler forskelligt
07-03-2012 Et selvværd baseret på præstationer på jobbet hænger sammen med at give sig mindre tid til restitution
01-03-2012 Psykosociale faktorer kan sandsynligvis påvirke medarbejderes risiko for muskel- og skeletbesvær
29-02-2012 Sammenhængen mellem fysisk kapacitet, fysiske krav i arbejdet og nedslidning undersøgt i ph.d.-studie
28-02-2012 Besvær i nakke og skuldre giver ømhed i flere forskellige muskler
24-02-2012 Årsberetning 2011 fra Den Nordiske Ekspertgruppe om helbredsrisiko ved kemikalier
23-02-2012 Fysiske krav i arbejdet påvirker risikoen for hjertesygdom
22-02-2012 Tysk MAK-dokumentation for grænseværdier i arbejdsmiljøet nu frit tilgængelig på nettet
21-02-2012 NIVA-kursus om nye tilgange til ulykker og sikkerhed
14-02-2012 Konsekvenser af funktionelle lidelser for arbejdsevnen undersøges i ph.d.-projekt
09-02-2012 Vidensarbejdere med mange deadlines rapporterer om dårlig nattesøvn
08-02-2012 Dårlig akustik påvirker skolelærere negativt
31-01-2012 Ledere og administrative medarbejdere i ældreplejen oplever et bedre arbejdsmiljø end sosu’er
31-01-2012 Forskelle og ligheder i oplevelsen af arbejdsmiljøet i ældreplejen i ni kommuner fra 2005-2008
25-01-2012 Nyt projekt skal sikre pålidelig risikovurdering af nanomaterialer
19-01-2012 Kombinationen af fysisk krævende arbejde og dårlig fysisk form er risikabel
17-01-2012 Konference i København om mobning: Forlænget deadline for abstracts
17-01-2012 Nyt stressforskningscenter inviterer til åbningsarrangement
12-01-2012 Vold på arbejdspladsen giver en forøget risiko for brug af antidepressiv medicin
11-01-2012 Effekten af opløsningsmiddel på mus understøtter EU-grænseværdi for stoffet
 18.06.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her