FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

50.000 kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet ved at svare på spørgeskema fra NFA

11-04-2012
Stress, mobning og støj? Eller trivsel, støtte og sundhedsfremme? I de næste uger får godt 50.000 beskæftigede mulighed for at berette om deres arbejdsmiljø og helbred i den største danske spørgeskemaundersøgelse om emnet nogensinde. Cirka to procent af alle beskæftigede i Danmark modtager spørgeskemaet. Så hvis ikke du selv får mulighed for at deltage, er der stor chance for, at en af dine kolleger gør. Det er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som gennemfører undersøgelsen.

Hver besvarelse indgår i landsdækkende kortlægning

Hver eneste besvarelse er værdifuld. Den bidrager nemlig med viden om, hvordan arbejdsmiljø og helbred bliver oplevet af de beskæftigede selv. Denne viden skal bruges til at forebygge nedslidning, stress og andre arbejdsmiljøproblemer på de danske arbejdspladser i de næste otte år. Målsætningen er at mindske den fysiske og psykiske overbelastning med 20 procent fra 2012-2020. For at følge udviklingen i arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser vil NFA derfor gennemføre tilsvarende spørgeskemaundersøgelser hvert andet år frem til og med 2020.

Viden skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet

Palle Ørbæk, direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, siger:

- Vi håber, at rigtig mange vælger at besvare vores spørgeskema. Man kan se spørgeskemaet som en unik chance for at fortælle om, hvordan man selv oplever sit arbejdsmiljø. Hvad er godt, og hvad er skidt? Alle svar bliver analyseret af vores forskere, så man senere kan se resultaterne fordelt på jobgrupper, aldersgrupper og køn på vores hjemmeside. Vi kobler også svarene til registerdata, så vi kan se, hvilken betydning arbejdsmiljøet i dag har for det langvarige sygefravær og nedslidningen. Resultaterne bliver stillet til rådighed for alle parter med henblik på maksimal nyttiggørelse af dem til forbedring af arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

Et lille spørgeskema giver masser af viden

Spørgeskemaet ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012’ består af udvalgte spørgsmål, der dækker arbejdsmiljøet bredt set. Spørgsmålene er udvalgt efter grundigt forarbejde af forskere og fagpersoner fra myndigheder og arbejdsmarkedets parter. Derudover er udvalgte personer fra forskellige jobgrupper blevet interviewet om, hvordan de forstår spørgsmålene. Og endelig er spørgeskemaet testet flere gange i mindre undersøgelser for at vurdere dets pålidelighed og gyldighed.

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen i 2012 skal udgøre grundlaget for en indsats, der skal mindske den fysiske og psykiske overbelastning i arbejdsmiljøet med 20 procent frem til 2020.
  • 35.000 af de beskæftigede er udtrukket, så repræsenterer den samlede danske arbejdsstyrke.
  • 15.000 beskæftigede er udtrukket fra ca. 1.000 virksomheder, som i starten af 2012 medvirkede i en spørgeskemaundersøgelse om virksomhedernes indsats for at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Denne del giver indblik i om der er sammenhæng mellem virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats og de ansattes beskrivelse af deres arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Yderligere oplysninger

Direktør Palle Ørbæk, NFA.

 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her