FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Dårligt psykisk arbejdsmiljø hænger ikke nødvendigvis sammen med dårligere livsstil

14-05-2012
Lav belønning, ringe indflydelse og høje krav i arbejdet er faktorer i vores psykiske arbejdsmiljø, som ser ud til at kunne påvirke vores livsstil. Men resultaterne er ikke entydige. Det viser resultater af et studie blandt 3.224 offentligt ansatte, som besvarede spørgsmål om arbejdsmiljø, helbred og livsstil i løbet af en toårig periode. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Hypotese om sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og livsstil undersøgt

Dårligt psykisk arbejdsmiljø har sammenhæng med dårlig livsstil. Det er en udbredt hypotese blandt forskere indenfor området. Formålet med undersøgelsen var at evaluere effekten af to anerkendte modeller inden for den psykosociale arbejdsmiljøforskning på medarbejdernes livsstil hvad angår rygning, alkohol, fysisk aktivitet og BMI (body mass index). Effekten blev dels undersøgt for ’modellen om indsats og belønning’ og ’modellen om krav og indflydelse’.

To modeller om indsats og belønning og om krav og kontrol

  • Modellen om ubalance mellem indsats og belønning: Går ud på, at medarbejdere, som yder en stor indsats, men ikke får en tilsvarende belønning, har en forhøjet risiko for at opleve negative følelser og udvikle sygdom. Belønningen omfatter både løn, karrieremuligheder, anerkendelse, respekt og sikkerhed i ansættelsen.
  • Modellen om krav og indflydelse: Går ud på, at medarbejdere, som oplever store krav, men ikke har en tilsvarende indflydelse på deres arbejde, har en forhøjet risiko for at opleve negative følelser og udvikle sygdom.

Offentligt ansatte besvarede spørgeskema i 2007 og 2009

Forskerne fulgte i alt 3.224 offentligt ansatte medarbejdere, som besvarede det samme spørgeskema om arbejdsmiljø, helbred og livsstil i henholdsvis 2007 og 2009 (opfølgende undersøgelse). I den første spørgeskemarunde svarede i alt 4.489 medarbejdere, hvoraf 78 procent var kvinder. De deltagende medarbejdere arbejdede indenfor sundhed, undervisning, børnepasning, rengøring og kontor.

Lav belønning, lav indflydelse og høje krav i arbejdet – resultater er ikke entydige

  • Lav belønning i arbejdet øgede risikoen for, at medarbejderne ved den opfølgende undersøgelse enten var begyndt at ryge, røg mere end ved undersøgelsens start eller var begyndt at ryge igen. Men resultaterne var ikke tydelige, når der blev kontrolleret for andre faktorer.
  • Medarbejdere med lav indflydelse var mindre fysisk aktive i fritiden ved den opfølgende undersøgelse. Men resultaterne var ikke tydelige, når der blev kontrolleret for andre faktorer.
  • Høje krav i arbejdet havde indflydelse på et højt alkoholforbrug ved den opfølgende undersøgelse hos mandlige medarbejdere – også efter, at resultaterne er kontrolleret for andre faktorer.
  • Ingen andre signifikante resultater bekræftede forskernes teori om, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø hænger sammen med dårlig livsstil.

Konklusion

Forskerne fandt kun begrænset og inkonsekvent støtte til hypotesen om at dårlig psykosocialt arbejdsmiljø hænger sammen med en dårlig livsstil.

Læs den videnskabelige artikel

Allard, KO et al. Effects of psychosocial work factors on lifestyle changes. Journal of Occupational and Environmental Medicine, JOEM, 2011;53(12):1364-71.

Projektet PRISME står bag resultaterne

Yderligere oplysninger

Professor Åse Marie Hansen, KU - tilknyttet NFA.

 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her