FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Kombinationen af fysisk krævende arbejde og dårlig fysisk form er risikabel

19-01-2012
Kombinationen af dårlig fysisk form og hårdt fysisk arbejde tredobler risikoen for at dø af hjertesygdom blandt lavtuddannede, lavtlønnede mænd. Risikoen stiger ikke, hvis mændene har moderat eller god fysisk form. Det viser resultater fra en undersøgelse, hvor forskere har fulgt godt 5.000 mænd i 30 år.

Sammenhæng mellem fysiske krav i arbejdet, fysisk form, hjertesygdom og dødelighed undersøgt

I industrilande har mænd med lavtlønsarbejde og ingen eller kortvarig uddannelse generelt større risiko for at få forkalkning i kranspulsåren (iskæmisk hjertesygdom) sammenlignet med mænd med bedre lønnede job og bedre uddannelse. De har også større risiko for at dø tidligt, og deres arbejde stiller store fysiske krav til dem. Det er dog uklart, om de store fysisk krav er en væsentlig årsag til, at de har forhøjet risiko for at få iskæmisk hjertesygdom. Nu har en gruppe forskere undersøgt, om der er en sammenhæng mellem fysiske krav i arbejdet og risikoen for at dø af iskæmisk hjertesygdom blandt lavtuddannede, lavtlønnede mænd i forskellig grad af fysisk form.

Godt 5.000 mænd fulgt i 30 år

Undersøgelsen er baseret på The Copenhagen Male Study - en kohorte af 5.214 danske mænd, som i 1970-71 var 40-59 år og arbejdede på en af 14 arbejdspladser. Mændene besvarede et spørgeskema, gennemgik et kort interview og en klinisk undersøgelse, som omfattede højde, vægt, blodtryk og fysisk form. Spørgeskemaet omfattede spørgsmål om arbejdsmiljø, livsstil og generelt helbred. Årsagerne til dødsfald blandt deltagerne i kohorten i perioden 1970 til 2001 blev indsamlet fra et officielt nationalt register.

God fysisk form beskytter personer med hårdt fysisk arbejde mod hjertesygdom

Resultaterne fra undersøgelsen viser blandt andet at:

  • hårdt fysisk arbejde tredobler risikoen for at dø af hjertesygdom blandt lavtuddannede, lavtlønnede mænd i dårlig fysisk form
  • hårdt fysisk arbejde påvirker ikke risikoen for at dø af hjertesygdom blandt lavtuddannede, lavtlønnede mænd i moderat og god fysisk form
  • Fysisk form synes at være en afgørende faktor for risikoen for at dø af hjertesygdom blandt lavtuddannede, lavtlønnede mænd med hårdt fysisk arbejde.

Læs den videnskabelige artikel

Holtermann A, Mortensen OS, Burr H et al. Physical work demands and physical fitness in low social classes - 30-year ischemic heart disease and all-cause mortality in The Copenhagen Male Study. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2011;53(11):1221-7.

Læs andre resultater fra The Copenhagen Male study

Faktaarket ’Høje kondital beskytter mænd med hårdt fysisk arbejde mod hjerte-kar-sygdom’ – faktaark nr. 47 fra NFA. Der er link til fire videnskabelige artikler i faktaarket.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA, tlf. 3916 5352, aho@arbejdsmiljoforskning.dk

Forskningsprojekt om fysiske arbejdskrav og fitness

Undersøgelsen er gennemført af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Bispebjerg Hospital, Syddansk Universitet og Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin i Tyskland som en del af forskningsprojektet ’Fysiske arbejdskrav og fitness betydning for hjertekarsygdom’. Et af formålene med projektet er at anvende eksisterende datasæt til at undersøge, hvilken betydning høje fysiske arbejdskrav, fysisk fitness og fysisk aktivitet i fritiden har for risikoen for at udvikle hjertekarsygdom. Projektet bliver støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden.


 

Kontakt: Andreas Holtermann
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her