FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Konference om Det Store TTA-projekt den 10. december 2012

10-09-2012
Hvordan er det gået med 'Det store Tilbage-Til-Arbejdet (TTA)-projekt'? Er det i den toårige projektperiode lykkedes at reducere sygefraværet blandt langtidssygemeldte i de 22 deltagende kommuner? Og har det været muligt at sikre en hurtigere og bedre tilbagevenden til arbejdsmarkedet? Svarene fås i en rapport, hvis resultater fremlægges på en konference på Axelborg i København, som Forebyggelsesfonden og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag. De to parter står også bag TTA-projektet.

Det store TTA-projekt

Det store TTA-projekt drejer sig om at sikre en hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for sygemeldte borgere. Som et led i at opnå dette, blev der uddannet og etableret TTA-enheder, som omfatter sagsbehandlere, fysio- og ergoterapeuter, psykologer samt læger i de deltagende kommuner. En central del af indsatsen har været en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats i mødet med den sygemeldte.

Kommuner og praktikere er hovedmålgruppe – men alle er velkomne!

Konferencen henvender sig til alle, som har interesse i at få præsenteret resultaterne fra evalueringsrapporten – herunder især medarbejdere i kommuner, politikere, forskere og praktikere med interesse for TTA-området.

Program for TTA-konferencen

 

 9.30 Ankomst samt kaffe/te og brød
10.00 Velkomst. Johannes Due, Formand for Forebyggelsesfondens bestyrelse
10.10 Indsatsen for sygemeldte borgere i et fremadrettet perspektiv. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
10.35 TTA-projektet: Fra idé til handling. Forskningsdirektør Otto Melchior Poulsen og projektkoordinationschef Glen Winzor, NFA
10.55 Resultater fra procesevalueringen af TTA-projektet. Seniorforsker Birgit Aust, NFA
11.35

Frokost

 

12.20 Resultater fra effektevalueringen af TTA-projektet. Forsker Maj Britt Nielsen, NFA
13.00 Resultater fra den økonomiske evaluering af TTA-projektet. Programchef Kurt Houlberg, KORA
13.40 TTA set fra arbejdspladsens perspektiv. Oplæg af arbejdsgiver
14.00

Erfaringer fra TTA-projektet i Esbjerg Kommune:

  • Hvilke TTA-indsatser vil kommunen anvende fremover som følge af TTA- projektet? Henrik Vallø, Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Esbjerg kommune.
  • Hvilke TTA-indsatser har virket, set fra jobcenterets perspektiv? Kontorchef Pia Damtoft, Jobafklaring, Esbjerg kommune.
14.30 Pause
14.45  Det store TTA-projekt i et internationalt perspektiv. Professor Ute Bültmann, Groningen Universitet, Holland
15.20 Paneldebat med oplægsholderne
15.55 Afrunding. Johannes Due, Formand for Forebyggelsesfondens bestyrelse

Tid og sted

  • Mandag den 10. december 2012 kl. 10.00 – 16.00.
  • Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

Tilmelding senest den 24. oktober 2012

  • Tilmelding og frist: Der er et begrænset antal pladser. Konferencen er nu overtegnet, og der er derfor lukket for yderligere tilmelding.
  • Pris: Konferencen er gratis, da den er et led i NFA's almindelige videndeling om forskningsresultater.

Fakta om Det store TTA-projekt og offentliggørelse af NFA’s rapport

  • Forebyggelsesfonden har finansieret TTA-indsatsen
  • Beskæftigelsesministeriet har finansieret planlægning, koordinering og evalueringen.
  • Evalueringen af TTA-projektet er foretaget af forskere på NFA. Den økonomiske evaluering er forestået af Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning, KORA. Resultaterne af evalueringen vil fremgå af en rapport, som NFA offentliggør på hjemmesiden den 29. november 2012.

Læs mere

Find beskrivelsen af TTA-projektet på NFA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Trine Lehmann Lund, TTA-sekretariatet, NFA.

11-07-2014
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her