FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nationalt projekt om ændringer i sygedagpengesystemet evalueres videnskabeligt

26-03-2012
Får langvarigt sygemeldte et kortere sygefravær gennem det nationale Tilbage-til-arbejdet (TTA)-projekt? Og opnår de sygemeldte bedre helbred, arbejdsevne, søvn og færre smerter end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling? Det er nogle af de spørgsmål, som forskerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø giver svar på, når de evaluerer TTA-projektet. I alt indgår 21 kommuner og 19.500 sygemeldte i projektet, som dermed er et af verdens største TTA-projekter. Undersøgelsen er beskrevet i en videnskabelig artikel i 'Scandinavian Journal of Work, Environment & Health'.

Evalueringen af TTA-projektet sker efter videnskabelige principper

Formålet med Det store Tilbage-Til-Arbejde (TTA)-projekt er at undersøge, om en tidligere, tværfaglig og koordineret indsats over for sygemeldte kan hjælpe med at bringe de sygemeldte hurtigere, varigt og bedst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Forskere er netop nu i gang med at evaluere projektet. I artiklen i Scandinavian Journal of Work, Environment & Health beskrives TTA-studiets formål, indhold og design, samt hvordan evalueringen skal foregå.

Tre kerneelementer i TTA-projektet

21 kommuner deltager i alt, og der indgår omkring 19.500 langtidssygemeldte personer i den arbejdsdygtige alder i projektet – af hvilke ca. 12.500 vil få TTA-indsatsen. Personerne deltager uanset årsagen til deres sygefravær og jobstatus. Projektet består af tre kerneelementer:

 1. Etablering af et tværfagligt samarbejde mellem TTA-koordinatorer (sagsbehandlere fra jobcentrene), psykologer, fysio- eller ergoterapeuter, arbejds-, social- eller almenmedicinere samt psykiatere.
 2. Introduktion af standardiserede procedurer og værktøjer for sygedagpengebehandling og vurdering af de sygemeldtes arbejdsevne.
 3. Gennemførelse af et omfattende træningskursus for TTA-aktørerne.

Omfattende evaluering af effekterne, processerne og økonomien i TTA-projektet
Effekterne, processerne og økonomien af TTA-projektet bliver evalueret på følgende måder:

I effektevalueringen undersøges om deltagerne i interventionen i forhold til kontrolgruppen,

 • har en kortere periode med fuldtids sygefravær
 • oplever en længere tid inden nyt langtidssygefravær
 • er hurtigere tilbage til arbejdet
 • har en mere positiv udvikling i helbred, arbejdsevne, smerter og søvn.

Varigheden af personernes sygefravær og deres tilbagevenden til arbejdet bliver undersøgt ved hjælp af registerdata. Personernes helbred og arbejdsevne bliver undersøgt ved hjælp af spørgeskemaer.

I evalueringen af TTA-processen undersøges

 • i hvilken omfang den definerede målgruppe blev rekrutteret til projektet
 • i hvilket omfang TTA-programmet blev implementeret efter planen
 • hvordan de sygemeldte og TTA-aktørerne oplevede TTA-projektet
 • hvordan andre faktorer har haft indflydelse på projektet.

Evalueringen af TTA-processen baseres på spørgeskemadata, interviews og kommunale registerdata.

I den økonomiske evaluering undersøges

 • om interventionen er omkostningseffektiv.

Den økonomiske evaluering baseres bl.a. på registerdata om sundhedsudgifter samt spørgeskemadata.

Rapport offentliggøres i 2012

En rapport om evalueringen af TTA-projektet offentliggøres på NFAs hjemmeside i slutningen af 2012. Videnskabelige artikler om projektet forventes publiceret i videnskabelige tidsskrifter fra 2013.

Læs mere

Om Det store TTA-projekt

Læs artiklen 'Aust B et al.The Danish national return-to-work program – aims, content, and design of the process and effect evaluation.' Scand J Work Environ Health – online first. Doi: 10.5271/sjweh.3272

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Birgit Aust, NFA.

Kontakt: Birgit Aust
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her