FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Psykosociale faktorer kan sandsynligvis påvirke medarbejderes risiko for muskel- og skeletbesvær

01-03-2012
Oplevelsen af lav social støtte, høje jobkrav eller lav jobkontrol påvirker sandsynligvis risikoen for at udvikle muskel- og skeletbesvær. I alt ti psykosociale faktorer har sandsynligvis indflydelse på medarbejdernes risiko for at udvikle muskel- og skeletbesvær i nakke/skuldre, arme eller lænderyg. Det viser et review af 54 langtidsstudier, hvor forskere har undersøgt psykosociale faktorers indflydelse på muskel- og skeletbesvær på jobbet. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet ’Work & Stress’.

54 langtidsstudier er grundlag for reviewets resultater

I reviewet opsummeres resultaterne af 54 langtidsstudier publiceret mellem 2000 og 2009. I studierne har forskere undersøgt, hvad psykosociale arbejdsmiljøfaktorer på jobbet betyder for risikoen for at udvikle muskel- og skeletbesvær i nakke og skuldre, arme eller lænderyg. De psykosociale faktorer, som blev undersøgt i de 54 langtidsstudier, blev inddelt i ti kategorier. Disse ti kategorier blev analyseret i forhold til effekten på de forskellige kropsregioner.

Resultater: Psykosociale faktorer sandsynligvis forbundet med muskel- og skeletbesvær

De 54 studier omfatter et bredt udvalg af brancher, både vidensarbejdere og kontoransatte, håndværkere og industriarbejdere samt sundhedspersonale. Resultaterne af reviewet viser, at psykosociale faktorer sandsynligvis har indflydelse på risikoen for at udvikle muskel- og skeletbesvær. Sammenhængene var statistisk signifikante, men styrken af de fleste sammenhænge var relativt svage.

Ti psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, som sandsynligvis er forbundet med besvær i længderyg, nakke og skuldre eller arme:

1. Lav social støtte.
2. Høje jobkrav.
3. Lav jobkontrol.
4. Lav indflydelse.
5. Ringe udviklingsmuligheder.
6. Lav jobtilfredshed.
7. Ubalance mellem høje jobkrav og lav jobkontrol.
8. Høj grad af jobusikkerhed.
9. Stressfyldt arbejde.
10. Nedsat psykisk velbefindende.

Fremtidige studier

Psykosociale faktorer på arbejdet hænger i moderat grad sammen med risikoen for at udvikle muskel- og skeletbesvær. Det konkluderer forfatterne. De anbefaler, at forskere i fremtidige studier bør undersøge, hvilken virkning et samspil mellem fysiske og psykosociale arbejdsmiljøfaktorer har på risikoen for at udvikle muskel- og skeletbesvær.

Læs artiklen

Hauke A., Flintrop J, Brun E and Rugulies R (2011). The impact of work-related psychosocial stressor on the onset of musculoskelatal disorders in specific body regions: A review and metaanalysis of 54 longitudinal studies. Work & Stress,Vol. 25 (3), p.243-256.

Yderligere oplysninger

Professor Reiner Rugulies, NFA.

Kontakt: Reiner Rugulies
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her