FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Slibestøv fra maling med og uden nanopartikler påvirker humane celler mindre end frie nanopartikler

27-08-2012
Nanopartikler, som anvendes i maling, påvirker humane celler mere end slibestøv fra maling med og uden nanopartikler. Det viser resultaterne fra en undersøgelse, som forskere fra Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Nanotoxicology.

Effekten af nanopartikler på bl.a. oxidativ stress undersøgt

Nanopartikler og nanoprodukter kan fremkalde forskellige toksikologiske reaktioner, som blandt andet øger risikoen for kræft og hjertekarsygdom. I denne undersøgelse har danske forskere testet, om forekomsten af oxidativ stress (biomarkør for dannelse af skadelige radikaler) og aktiveringen af endotelcellerne (de indvendige celler) i blodkarrene vil være forskellig, alt efter om cellerne bliver påvirket af nanopartikler eller af slibestøv fra malinger med og uden nanopartikler. Dette blev undersøgt ved at påvirke humane celler fra vener med partiklerne og måle ekspressionen af adhæsionsmolekyler (proteiner) på overfladen af endotelcellerne og cellernes evne til at producere reaktive oxygenmolekyler (ROS).

Seks typer nanopartikler samt slibestøv fra maling testet

Effekten af seks typer af nanopartikler, som anvendes i maling, blev undersøgt:

  • fotokatalytisk titaniumdioxid (TiO2)
  • TiO2 i nanostørrelse
  • TiO2 i pigmentstørrelse
  • aluminiumsilicat
  • nanosilicasol
  • axilate

Desuden blev carbon black testet som referenceprodukt. Slibestøv fra maling med og uden de nævnte nanopartikler blev også testet.

Mindre effekt af slibestøv end af nanopartikler

Slibestøv fra maling med nanopartikler genererer samme grad af oxidativ stress og aktivering af endotelceller som slibestøv fra maling uden nanopartikler. De frie nanopartikler havde større effekt på både oxidativ stress og aktivering af endotelceller end slibestøv fra maling. Det konkluderer forskerne på baggrund af resultaterne fra undersøgelsen, som viser at

  • de fleste nanopartikler øgede forekomsten af cellulære adhæsionsmolekyler
  • nanopartiklerne TiO2 og carbon black havde større effekt end slibestøv fra maling med og uden nanopatikler
  • der ingen sammenhæng var mellem forekomsten af adhæsionsmolekyler, cytotoksicitet og produktionen af reaktive oxygen specier, som fører til oxidativ stress.

Nanopartikler er primært et arbejdsmiljøproblem

Effekterne på helbredet er tilsyneladende større ved at blive udsat for nanopartikler end for slibestøv fra maling med og uden nanopartikler. Det tyder derfor på, at håndteringen af de frie nanopartikler udgør en større potentiel helbredsrisiko end håndtering af støv fra maling med nanopartikler. Og nanopartikler håndteres stort set kun i arbejdsmiljøet.

Læs artiklen

Mikkelsen L, Jensen KA, Koponen IK, Saber AT, Wallin H, Loft S, Vogel U & Møller P. Cytotoxicity, oxidative stress and expression of adhesion molecules in human umbilical vein endothelial cells exposed to dust from paints with or without nanoparticles. Nanotoxicology 2012; Early online.

Flerårigt forskningsprojekt bag undersøgelsen

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Anne T. Saber, NFA, tlf. 3916 5212, ats@arbejdsmiljoforskning.dk eller professor Ulla Vogel, NFA, tlf. 3916 5227, ubv@arbejdsmiljoforskning.dk


 

 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her