FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Syv store udfordringer for den europæiske forskning i arbejdsmiljø frem til 2020

10-05-2012

Bæredygtige arbejdsforhold, forebyggelse af førtidig tilbagetrækning, psykosocial trivsel, muskel- og skeletbesvær, nye teknologier, nanosikkerhed samt arbejdsulykker og sikkerhedskultur. Det er syv store udfordringer for forskningen i arbejdsmiljø og helbred i Europa frem til 2020. Områderne er udpeget af PEROSH’ elleve europæiske medlemsinstitutioner i ti forskellige lande. Resultaterne er publiceret i en ny rapport.

Sunde og bæredygtige arbejdsforhold er målet for PEROSH

Hvilke udfordringer er de afgørende for forskningen i arbejdsmiljø og helbred frem mod 2020? Svarene gives i rapporten ’Sustainable workplaces of the future – European research challenges for occupational safety and health’, som er skrevet af PEROSH’s elleve medlemsorganisationer. De har alle arbejdsmiljøforskning som deres kerneområde. Organisationerne peger på de største fælles udfordringer, der findes på det europæiske arbejdsmarked. Og på de forskningsområder, der er nødvendige at løse dem og sikre et bæredygtigt og sundt arbejdsliv for Europas arbejdsstyrke.

NFA’s strategi ligger i tråd med PEROSH’s forskningsstrategi, udtaler Palle Ørbæk, NFA’s direktør og næstformand for PEROSH

- Det er et imponerende arbejde, der ligger bag rapporten og fantastisk, at de mange europæiske institutioner kan finde fælles fodslag. Derudover vil jeg pege på, at NFA’s forskningsstrategi frem til 2020 ligger fint i forlængelse af den europæiske strategi. Det er helt afgørende, at de europæiske forskningsinstitutter arbejder sammen for at løse fremtidens store udfordringer på det europæiske arbejdsmarked. Fx står vi over for en øget global konkurrence samtidig med at vores arbejdsstyrke bliver ældre og ældre. Det skal der tages hånd om i fællesskab og i tide.

Syv store forskningsmæssige udfordringer – i kort form

Syv store områder for arbejdsmiljøforskningen i Europa. Det er, hvad de elleve medlemsinstitutter i PEROSH har fundet frem til er de vigtigste at tage fat på i europæisk sammenhæng:

1. Bæredygtige arbejdsforhold til forlængelse af arbejdslivet

 • Den aldrende europæiske arbejdsstyrke har udsigt til at skulle være længere tid på arbejdsmarkedet, end tilfældet er nu.
 • Forskningen bør bidrage til at ændre fokus fra, at arbejde er en risikofaktor for dårligt helbred til at arbejde er ensbetydende med vitalitet, styrke, sund aldring og deltagelse i samfundet.

2. Forebyggelse af førtidig tilbagetrækning

 • Muskel- og skeletbesvær og dårligt psykisk helbred er nogle af de primære grunde til førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
 • Forskningen bør bidrage til at udvikle nye systemer og strategier til forbedring og forebyggelse på områder, der leder til førtidig tilbagetrækning. Desuden at udvikle strategier og redskaber til at håndtere sygefravær og tilbagevenden til arbejdet nationalt og i virksomheder.

3. Psykosocial trivsel i bæredygtige virksomheder

 • Psykosociale risici stiger i hele Europa på grund af hurtige ændringer i arbejdets art og organisering og på grund af den voksende konkurrence på det globale marked.
 • Forskningen bør bidrage til en bedre forståelse af de faktorer, der bestemmer den psykiske og fysiske trivsel og til de positive faktorer, som fremmer trivslen på arbejdspladsen.

4. Sammensatte årsager til muskel- og skeletbesvær

 • Muskel- og skeletbesvær er en af de væsentligste årsager til sygefravær i Europa, hvilket har store omkostninger for både samfundet og den enkelte.
 • Forskningen skal bidrage til en bedre forståelse af årsagerne til muskel- og skeletbesvær og skal give et grundlag for en evidensbaseret udvikling af en passende og mere effektiv forebyggelse og risikovurdering.

5. Nye teknologier skal fremme et godt arbejdsmiljø

 • Nye informations- og kommunikationsteknologier, robot- og nanoteknologier har masser af potentiale for nye forebyggende løsninger, ændrede arbejdsforhold og bedre arbejdsmiljø. Samtidig kan de medføre nye risici for arbejdstagerne.
 • Forskningen skal bidrage til at støtte udviklingen af en fælles europæisk position i forhold til de nye teknologier og arbejdsmiljø i forsøget på at kortlægge muligheder og konsekvenser ved at implementere teknologierne.

6. Forebyggelse af arbejdsmæssige risici relateret til tekniske nanomaterialer

 • Brugen af nanoteknologi udvikler sig i rivende hast, og derfor bør sikkerheden af nye nanomaterialer også integreres hurtigst muligt.
 • Forskningen skal bidrage til at pege på hullerne i vores viden om toksiske nanomaterialer, på at måle medarbejderes udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet og udvikle effektive procedurer til at håndtere dem på fælles europæisk plan.

7. Fremme af sikkerhedskultur til effektiv forebyggelse af arbejdsulykker

 • Anslået var ca. 6,9 millioner mennesker i EU’s 27 medlemslande udsat for en eller flere ulykker på arbejdet i 2007 – heraf havde 5.580 dødelig udgang.
 • Forskningen skal bidrage til en effektiv forebyggelse af arbejdsulykker og udvikling af en positiv sikkerhedskultur blandt udsatte grupper og i små og mellemstore virksomheder. Målet er udbredelsen af en ’vision om nul-arbejdsulykker’ i de europæiske medlemsstater.

Læs PEROSH-rapporten

’Sustainable workplaces of the future – European research challenges for occupational safety and health. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health, PEROSH, Brussels, 2012. 36 pages’

Find Power Point-præsentationen

'Sustainable workplaces of the future - European research challenges for occuptional safety and health' med hovedpunkter fra rapporten (kommer på dansk).

Læs mere om PEROSH

PEROSH’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her