FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Tidligere sygemeldte har øget risiko for ny sygemelding, arbejdsløshed og førtidspensionering

04-09-2012
Tidligere sygemeldte har en forøget risiko for at blive sygemeldt igen, blive arbejdsløse eller førtidspensioneret. Især er risikoen for arbejdsløshed stor for aldersgruppen 20-29 år, og risikoen for førtidspensionering afhænger desuden af, hvilken region, man bor i. Det viser resultater af en omfangsrig undersøgelse af registerdata om alle sygemeldte personer i Danmark i perioden 2004-2008. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.

Registerstudier blandt sygemeldte i 2004-2008

Hvad er tidligere sygemeldtes chancer for at vende tilbage til arbejdet, blive sygemeldt igen, havne i arbejdsløshed eller trække sig fra arbejdsmarkedet? Indtil nu har forskere oftest forsøgt at finde svarene ved at se på de enkelte stadier hver for sig. En såkaldt multi-stadiemodel gør det dog muligt at undersøge overgangene mellem de forskellige stadier samtidigt. Modellen udnytter registerdata mere effektivt end tidligere analysemetoder ved bl.a. at tage højde for tidligere sygemeldinger.

En model for ydelseshistorik og arbejdsmarkedsstatus

Forskerne har udnyttet multi-stadiemodellen til at følge 390.060 personer fra deres sygemelding i 2004 og frem til foråret 2008 ved at undersøge deres ’vandringer’ imellem følgende fire stadier:

  • I arbejde
  • Sygemeldt
  • Arbejdsløs
  • Trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid (bl.a. ved førtidspensionering)

Undersøgelserne bygger på registeroplysninger om udbetaling af sociale ydelser med særlig fokus på syge- og barselsdagpenge. Oplysningerne er koblet med en lang række forklarende faktorer som køn, alder, region, kronisk sygdom, status på arbejdsmarkedet og graviditet.

Resultater

  • Risikoen for at gå fra en sygemelding til at trække sig fra arbejdsmarkedet før tid er afhængig af alder og den region, man bor i.
  • Tidligere sygemeldte personer mellem 20 og 29 år har en forøget risiko for senere at blive arbejdsløse sammenlignet med personer mellem 30 og 39 år.
  • Selvstændige erhvervsdrivende har en større risiko end lønmodtagere for at blive sygemeldt.
  • Tidligere sygemeldte har generelt en forøget risiko for at blive sygemeldt igen, at blive arbejdsløse eller at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid.

Bedre udnyttelse af registerdata

Multi-stadiemodellen er en effektiv måde at undersøge registerdata på. Den giver et nuanceret indblik i, hvordan sygemeldte kan gå fra at vende tilbage til arbejde, blive sygemeldt igen, blive arbejdsløs og trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid. Det konkluderer forskerne. Metoden har potentiale til at udvikle mere effektive modeller for ’vandringer’ i arbejdsmarkedssystemet, hvilke kan bruges til at forudsige risikoen for sygefravær, arbejdsløshed, mulighederne for at vende tilbage til arbejdet eller risikoen for at trække sig fra arbejdsmarkedet før tid.

Læs om projektet bag resultaterne

Longitudinelt risikovurderingsværktøj for sygefravær, arbejdsløshed, tilbagevenden til arbejde og førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Læs den videnskabelige artikel

Pedersen J, Bjorner JB, Burr H, Christensen KB.Transitions between sickness absence, work, unemployment and disability in Denmark 2004–2008. Scand J Work Environ Health – online first. doi:10.5271/sjweh.3293

Yderligere oplysninger

Statistiker Jacob Pedersen, NFA.

Kontakt: Jacob Pedersen
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her