FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Udviklingstendenser i arbejdsmiljøindsatsen: CAVI-startkonference den 11. juni

15-05-2012

Arbejdsmiljøindsats, virkemidler og sundhed – hvor er vi på vej hen? Kom og hør tre tematiske foredrag om aktuelle udviklingstendenser i arbejdsmiljøindsatsen. Det er forskere fra ’Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler’- CAVI, som afholder startkonference mandag den 11. juni fra klokken 13-16 på Emdrup Campus, AU. På konferencen kan myndigheder, arbejdsmiljøprofessionelle, virksomheder, rådgivere og interesserede forskere høre om CAVI-centret og tilmelde sig det nystartede CAVI-net.

Fra forskningsresultater til konkret handling

CAVI er et nyetableret forskningscenter uden mure, som skal udvikle viden om, hvordan virksomhederne omsætter virkemidlerne til konkrete handlinger – en viden som er nødvendig for at forstå, hvilke effekter virkemidlerne kan have på arbejdsmiljøet. Samtidig er der er et behov for at formidle forskningsresultater til de personer, som skal anvende dem, og som samtidig kan være med til at kvalificere arbejdsmiljøindsatsen. Startkonferencen er derfor også startskuddet til et netværk i tilknytning til CAVI som løbende vil diskutere virkemidler og arbejdsmiljøindsatser.

En arbejdsmiljøindsats skal fungere i virksomhedens komplekse hverdag

- I nutidens samfund handler arbejdsmiljøindsatser ikke blot om at afskærme maskiner og overholde grænseværdier. For at skabe et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø skal vi finde ud af, hvordan arbejdsmiljøindsatser kan spille sammen med virksomhedernes komplekse hverdag, hvor mange andre spørgsmål også står højt på dagsordenen. Det er et af de store spørgsmål, som CAVI skal finde svar på, og på vores startkonference fortæller vi, hvor langt vi er nået, og hvor vi er på vej hen, forklarer Peter Hasle, professor på NFA og projektleder for CAVI.

Program for konferencen den 11. juni 2012

Målgruppen er myndigheder, arbejdsmiljøprofessionelle, virksomheder, rådgivere og andre interesserede forskere.

Program

13.00

Velkomst

Af Peter Hasle, professor, NFA og projektleder for CAVI.
 

13-15

            

Tre tematiske foredrag om aktuelle udviklingstendenser i arbejdsmiljøindsatsen

  1. ’Fra regulering til engagement i arbejdsmiljøet’. Af Klaus T. Nielsen, lektor, RUC og Hans Jørgen Limborg, arbejdslivsforsker, Teamarbejdsliv.
  2. ’HR og arbejdsmiljø – Et perfekt match? Af Pia Bramming, lektor, AU (DPU).
  3. ’Arbejdsmiljø mellem sidevogn og mainstream’. Af Per Langaa Jensen, professor, DTU
15-16

Introduktion til CAVI og CAVInet

’Om forskningsprogrammet i CAVI - og om CAVInet’, som er en mulighed for at diskutere forskning og praksis med CAVI-forskerne. Af Peter Hasle, professor, NFA.

Tid, sted og tilmelding

Tid: Mandag den 11. juni 2012.

  • Sted: Festsalen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU, Emdrup Campus, Tuborgvej 164, 2400 København NV.
  • Tilmeldingsfrist: Senest den 4. juni 2012 til DEA. Find tilmeldingsblanketten på DEA's hjemmeside. 

Download program for konferencen.

Læs mere om CAVI

Yderligere oplysninger

Professor Peter Hasle, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her