FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Det psykosociale arbejdsmiljø blandt indvandrere og arbejdsmigranter i rengøringsjob kan forbedres

26-02-2013
Aspekter af det psykosociale arbejdsmiljø blandt indvandrere og arbejdsmigranter i rengøringsjob blev forbedret via danskundervisning, kurser i rengøringsteknik og fremme af samarbejdet. De fysiske krav i arbejdet blev ikke mindre, da det ikke lykkedes at forbedre lærere og elevers klargøring af klasselokalerne, så de var parate til at blive rengjort. Det viser resultater fra en intervention blandt 14 rengøringsassistenter med forskellig etnisk baggrund på en folkeskole i Danmark.

Rengøringsassistenter er primært fra etablerede indvandrersamfund og som noget nyt også arbejdsmigranter fra de nye EU-lande

Rengøringsassistenter i Danmark er i dag ofte kvinder fra etablerede indvandrersamfund, men branchen ansætter i stigende grad også arbejdsmigranter fra de nye EU-lande. Tidligere studier har henledt opmærksomheden på indvandrernes lave position i rengøringsbranchen og deres øgede risiko for at komme til skade på arbejdet. Hovedspørgsmålet i artiklen er, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø kan forbedres, både blandt indvandrere og arbejdsmigranter i rengøringsbranchen på en multietnisk arbejdsplads.

Hvad gik interventionen ud på?

Forskerne evaluerede en intervention, som gik ud på at forbedre arbejdsmiljøet blandt rengøringsassistenter på en folkeskole på Sjælland. Konkret omfattede interventionen følgende initiativer:

  • Forbedre brugernes klargøring af klasselokaler, så de er rengøringsparate. Det blev forsøgt ved at afholde møder mellem lederen af rengøringen, rengøringsassistenterne, skolen og lærerne.
  • Øge deltagernes danskkundskaber ved at deltage i arbejdsrelateret danskundervisning, som var målrettet indvandrere.
  • Synliggøre rengøringsassistenterne ved at hænge deres fotos og navne op ved klasselokalerne.
  • Øge deltagernes viden om rengøringsteknikker gennem AMU-kurser.
  • Fremme samarbejdet mellem kollegerne i rengøringen gennem socialt samvær og teambuilding.

Resultaterne viser, at

  • Rengøringsassistenterne fortsat skulle klargøre klasselokaler til rengøring: Rengøringsassistenterne rapporterede, at de var udsat for ekstra hårdt fysisk arbejde, fordi de ofte selv blev nødt til at gøre klasseværelserne “rengøringsparate“ ved bl.a. at flytte tunge stole og borde og fjerne affald fra gulvet. Interventionen forbedrede kun i begrænset omfang brugernes oprydning og klargøring af lokalerne.
  • Interventionen forbedrede rengøringsassistenternes indbyrdes forhold: Rengøringsassistenterne udtrykte før interventionen, at de indbyrdes oplevede belastede sociale relationer og dårlig kommunikation kombineret med usynlighed på arbejdspladsen og en mangel på social anerkendelse. Interventionerne, dvs. danskundervisning for indvandrere, kursus i rengøringsteknikker og samarbejde, forbedrede det indbyrdes forhold mellem kollegerne. Problemet med manglende synlighed og kommunikation i forhold til skolens brugere forblev delvist uløst.

Interviews, fotos og observationer på arbejdspladsen

Forskerne brugte interviews, fotodagbøger, hvor rengøringsassistenterne tog billeder af deres arbejdsmiljø og observationer af aktiviteterne i interventionen. De psykosociale arbejdsmiljøproblemer blev vurderet ud fra rengøringsassistenternes samarbejde og omgangsformer og kommunikationen indbyrdes mellem rengøringsassistenterne samt mellem rengøringsassistenterne og lærere og elever på skolen.

Diskussion: Social opdeling, marginal position og dårlig organisering af arbejdet

I artiklen diskuterer forskerne følgende problemstilling: Den sociale opdeling mellem rengøringsassistenterne kombineret med deres marginale position på arbejdspladsen og dårlige organisering af arbejdet på skolen forstærker rengøringsassistenternes oplevelse af et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø. Den sociale opdeling er endvidere baseret på etnicitet og manglende indsats for at inkludere rengøringsassistenterne fra de nye EU-lande på arbejdspladsen.

Anbefaling: Social inklusion og forbedret organisering af arbejdet

Forskerne anbefaler at fremme rengøringsassistenternes sociale relationer på arbejdet og forbedre organiseringen af arbejdet sådan, at arbejdsopgaver og ansvarsfordeling fremgår tydeligt, specielt for arbejdsmigranter fra de nye EU-lande.

Læs mere om projektet bag artiklen

Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen – SPIR

Læs den videnskabelige artikel

Hviid K, Smith LH, Frydendall KB and Flyvholm M-A. Visibility and Social Recognition as Psychosocial Work Environment Factors among Cleaners in a Multi-Ethnic Workplace Intervention. Int. J. Environ. Res. Public Health 2013, 10, 85-106; doi:103390/ijerph10010085 

Yderligere oplysninger

Forsker Louise Hardman Smith og seniorforsker Mari-Ann Flyvholm, NFA.

Kontakt: Mari-Ann Flyvholm
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her