FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Evaluering af gennemførelse og udbytte af forebyggelsespakker

27-11-2013
Over halvdelen af medarbejderne svarer, at de har været tilfredse med udbyttet af at gennemføre en forebyggelsespakke. Hovedparten af mestre/ledere svarer, at andre arbejdspladser indenfor samme branche kan have gavn af den forebyggelsespakke, de har gennemført. Det fremgår af en undersøgelse blandt medarbejdere og mestre/ledere fra tre brancher, der har deltaget i en forebyggelsespakke.

Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har siden 2011 udbudt forebyggelsespakker til virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher. Formålet med pakkerne er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. Arbejdstilsynet (AT) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet pakkerne i fællesskab, og der er frem til i dag udviklet pakker til ni brancher.

Gulvmand. Foto: Colourbox

Virksomhedernes erfaringer med forebyggelsespakkerne

NFA har gennemført en evaluering af implementeringen af forebyggelsespakkerne i de tre brancher, som fik tilbudt pakker i 2011. Det drejer sig om bygge og anlæg, døgninstitutioner og hjemmepleje samt autovirksomheder. Formålet med evalueringen er blandt andet at undersøge, om virksomhederne kan gennemføre pakkerne som planlagt. Derudover undersøges deres forventninger til og vurdering af udbyttet af pakkerne.

Resultater fra evalueringen af forebyggelsespakkerne

 • Arbejdspladserne har i høj eller meget høj grad haft udbytte af pakken – det svarer henholdsvis 54 procent af medarbejderne fra bygge og anlæg, 55 procent af medarbejderne i døgninstitutioner og hjemmepleje, og 79 procent af medarbejderne i autovirksomheder.
 • Den pakke, de har gennemført, har i høj eller meget høj grad imødekommet de behov, de havde på arbejdspladsen – det svarer 49 procent af medarbejderne i bygge og anlæg, 46 procent af medarbejderne i døgninstitutioner og hjemmepleje, og 73 procent af medarbejderne i autovirksomheder.
 • Lignende arbejdspladser kan have gavn af denne forebyggelsespakke – det svarer 86 procent af mestrene i både bygge og anlæg og autovirksomheder, mens tallet er 93 procent for ledere i døgninstitutioner og hjemmepleje.
 • Der kan være flere årsager til, at virksomhederne er blevet opmærksomme på muligheden for at søge en forebyggelsespakke.
  • I bygge og anlæg svarer 73 procent af mestrene ’tilsynsførende fra arbejdstilsynet’ og 25 procent ’arbejdsgiver- og/eller brancheorganisation’, som årsag.
  • I autovirksomheder svarer 53 procent af mestrene ’arbejdsgiver- og/eller brancheorganisation’ og 32 procent ’tilsynsførende fra arbejdstilsynet’, som årsag.
  • I døgn og hjemmepleje varierer det mere, hvad lederne angiver som årsager til at søge pakken. 34 procent af dem angiver ’konsulent fra kommune/region’, som årsag.

Forslag og erfaringer anvendes

Der kom en række forslag fra arbejdspladser og konsulenter til forbedring af forebyggelsespakkerne, som er inddraget i arbejdet med udvikling af nye forebyggelsespakker. Derudover anvender AT og NFA erfaringerne fra implementeringen af de første forebyggelsespakker til at justere og videreudvikle eksisterende pakker og i udviklingen af nye pakker.

Spørgeskemaer, interviews og observationer

Evalueringen omfatter virksomheder i brancherne bygge og anlæg, døgninstitutioner og hjemmepleje samt autovirksomheder, der fik tilsagn det første år pakkerne blev udbudt. Den er baseret på

 • data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt alle virksomheder
 • interview og observationer på tre arbejdspladser pr. forebyggelsespakke.

Læs mere om evalueringen

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Mari-Ann Flyvholm, NFA, tlf. 3916 5280, maf@arbejdsmiljoforskning.dk

Kontakt: Mari-Ann Flyvholm
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her