FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Helbredsklager over almindelige symptomer er udbredt og hænger sammen med langvarigt sygefravær

22-05-2013
Gentagne helbredsklager over almindelige symptomer som ondt i ryggen, glemsomhed eller nedtrykthed hænger sammen med øget risiko for sygefravær på mere end to uger. Samtidigt rapporterer godt halvdelen af de beskæftigede i Danmark mellem 18 og 59 år, at de ofte eller meget ofte oplever den type symptomer i løbet af 30 dage. Det viser resultater af en undersøgelse af 6.450 beskæftigede mænd og kvinder i Danmark.

Lægeerklæringer uden objektive tegn på sygdom

Lægeerklæringer udstedt af praktiserende læger er ofte baseret på lægens vurdering af patientens subjektive helbredsklager eller gener og uden objektive målbare symptomer på sygdom. Formålet med dette studie var at undersøge, hvor udbredt klager over en række almindeligt forekommende symptomer (subjektive helbredsgener) er i en gruppe beskæftigede personer i Danmark og se på sammenhængen mellem subjektive helbredsgener og sygefravær.

Hvad er subjektive helbredsgener? 

  • Subjektive helbredsgener: Omfatter klager over almindeligt forekommende symptomer, fx ondt i ryggen, hjertebanken, kløen i øjnene, mavepine, nedtrykthed, ængstelse, rastløshed, appetitløs og mange andre (30 symptomer i alt).
  • Alvorlige subjektive helbredsgener: Er defineret som symptomer, som forekommer ofte eller meget ofte i løbet af en periode på 30 dage.

Spørgeskema og registerdata koblet

2.876 mænd og 3.574 kvinder mellem 18 og 59 år svarede på spørgsmål om subjektive helbredsklager og om muskel- og skeletbesvær. Deres svar blev koblet med data fra det nationale register for sociale overførselsindkomster (DREAM-registeret) om sygefravær for personer med mere end 14 dages sygefravær.

Resultater: Gentagne subjektive helbredsgener

Resultaterne viser, at:

  • ca. 89 procent af de deltagende mænd og 95 procent af de deltagende kvinder rapporterede om mindst en subjektiv helbredsgene i løbet af en periode på 30 dage.
  • ca. 55 procent af mændene og 68 procent af kvinderne rapporterede om mindst en alvorlig subjektiv helbredsgene i løbet af 30 dage.
  • risikoen/sandsynligheden for længerevarende sygefravær steg med antallet af subjektive helbredsgener.
  • risikoen/sandsynligheden for sygefravær faldt en smule efter at data blev justeret for alder, sygehistorie og socialt tilhørsforhold.

Konklusioner

Hovedparten af de beskæftigede i Danmark rapporterer om mindst en subjektiv helbredsgene i løbet af 30 dage. Godt halvdelen rapporterer om mindst en alvorlig subjektiv helbredsgene i løbet af 30 dage. Rapportering af flere subjektive helbredsklager øger risikoen for at få flere perioder med sygefravær af over to ugers varighed.

Læs den videnskabelige artikel

Otto Melchior Poulsen, Roger Persson, Jesper Kristiansen, Lars Louis Andersen, Ebbe Villadsen & Palle Ørbæk. Distribution of subjective health complaints, and their association with register based sickness absence in the Danish working population Scandinavian Journal of Public Health, 2013;0: 1-8.

Yderligere oplysninger

Forskningsdirektør Otto Melchior Poulsen, NFA.

 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her