FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Mindre virksomheder kan øge sikkerheden ved at bruge konkrete redskaber

22-04-2013
Sikkerhedscoaching af lederne i virksomheden og dialogmøder med medarbejderne gav et signifikant højere sikkerhedsniveau i virksomheden. Det viser resultater af en intervention i seks mindre metalindustrivirksomheder med mellem 10 og19 ansatte. Resultaterne tyder på, at der er et stort potentiale for at øge sikkerheden i mindre virksomheder med sådanne redskaber. Konceptet kan også bruges i andre typer af mindre virksomheder.

Af Hanna Sigga Madslund

Arbejdsulykker er et stort problem på verdensplan, og der findes få systematiske evalueringer af metoder til effektiv forebyggelse, og de få der findes retter sig ofte mod store virksomheder. Da mere end 95 procent af alle virksomheder i USA og Europa (og hermed Danmark) har under tyve ansatte, er der et stort potentiale for at forebygge arbejdsulykker med tiltag, der er målrettet mindre virksomheder.

Ændringer af individuel adfærd og af virksomhedens sikkerhedskultur

Formålet med studiet var at undersøge effekten af en intervention til fremme af sikkerheden i mindre virksomheder. Interventionen var en kombination af involvering og adfærdsændringer hos den enkelte medarbejder og ændringer i virksomhedens sikkerhedskultur.

Interventionen blev gennemført hos seks mindre virksomheder

14 mindre metalindustrivirksomheder med mellem 10 og19 ansatte blev tilfældigt udvalgt til enten at gennemføre interventionen (seks virksomheder) eller være referencevirksomhed (uden intervention; otte virksomheder). Konkret gik interventionen ud på følgende:

  • Kortlægge det nuværende sikkerhedsniveau: Samtlige medarbejdere på virksomhederne udfyldte et spørgeskema om ulykker og sikkerhed på virksomheden. Lederen og nogle medarbejdere blev interviewet, og sikkerhedsniveauet blev vurderet ved observationer af sikkerhedsadfærd og -forhold.
  • Sikkerhedscoaching: Ejere/ledere fra de seks interventionsvirksomheder deltog i sikkerhedscoaching om at definere, prioritere og handle ud fra egne mål for sikkerhed.
  • Dialogmøder mellem ledere og medarbejdere: Ved fire interne temamøder på interventionsvirksomhederne arbejdede ejerne/lederne og medarbejderne sammen om at finde løsninger på de områder, der blev identificeret gennem kortlægningen af sikkerhedsniveauet og ved sikkerhedscoaching.
  • Effektvurdering: Gentagelse af målingerne fra kortlægningen i samtlige virksomheder.

Resultaterne hos de seks interventionsvirksomheder

  • 85 procent af de sikkerhedsopgaver, som virksomhedsejerne pegede på i sikkerhedscoachingen, var løst ved den efterfølgende effektvurdering.
  • 79 procent af de opgaver, som blev prioriteret ved dialogmøderne, var løst ved den efterfølgende effektvurdering.
  • En signifikant forbedring af seks af de otte målte sikkerhedsfaktorer i spørgeskemaet, herunder sikkerhedsledelse og medarbejdernes deltagelse i sikkerhed.

Resultater hos virksomheder uden intervention

  • En signifikant forbedring på en ud af de otte målte sikkerhedsfaktorer.

Resultater for begge grupper af virksomheder

  • En signifikant forbedring på observationer af sikkerhedsadfærd og sikkerhedsforhold, hvilket - ud over interventionen i interventionsvirksomhederne - bl.a. skyldes finanskrisen. Den medvirkede til, at medarbejderne havde mere tid at rydde op på værkstederne og fjerne genstande, som kunne give en risiko for ulykker.
  • Interviews med ejere/ledere og medarbejdere bekræftede og supplerede data fra spørgeskemaer og observationer, bl.a. om en øget gensidig forpligtelse til sikkerhed mellem ledere og medarbejderne i interventionsvirksomhederne.

Stort potentiale for at øge sikkerheden i mindre virksomheder

Forskerne konkluderer, at resultaterne giver et vist grundlag for at sige, at en integreret tilgang til sikkerhedsarbejde med medarbejderinvolvering, adfærdsændringer og fokus på virksomhedens sikkerhedskultur virker. Resultaterne tyder dermed på, at der er et stort potentiale for at øge sikkerheden i mindre virksomheder med under tyve ansatte - også i andre brancher.

Projektet bag resultaterne i den videnskabelige artikel

Projektet ’Integreret Ulykkesforebyggelse - på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse’ er baggrund for de resultater, der er omtalt her og i den videnskabelige artikel. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Sikkerhedskassen er hjælp til selvhjælp til mindre virksomheder

'Sikkerhedskassen' er et andet resultat af projektet Integreret ulykkesforbyggelse'. Den indeholder praktiske redskaber til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen. Materialet i 'Sikkerhedskassen' blev brugt af forskerne i interventionsvirksomhederne og kan med fordel også bruges af andre virksomheder.

Find materialet i ’Sikkerhedskassen’ på Arbejdsmedicinsk Klinik, Hernings hjemmeside. 

Find den videnskabelige artikel

Kines P, Andersen D, Andersen LP, Nielsen K and Pedersen L. Improving safety in small enterprises through an integrated safety management intervention. Journal of Safety Research 2013;44:87-95.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA.

Kontakt: Pete Kines
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her