FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nanoprojekt blev en succeshistorie

07-05-2013
Små bærbare apparater og prøvetagere, som kan gøre det relativt billigt at måle, om medarbejdere udsættes for nanomaterialer på arbejdspladser. Det er resultatet af EU-projektet NANODEVICE, som netop er afsluttet, og som er omtalt som en succeshistorie af Europa Kommissionen.

Billige apparater kan lette overvågning af arbejdsmiljøet

NANODEVICE-projektet har udviklet elleve billige, bærbare eller personbårne apparater og prøve-samplere, som er egnede til at overvåge medarbejderes udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Apparaterne er overvejende prototyper. De fleste er forsimplede og formindskede udgaver af kendte måleapparater, og er i visse tilfælde kombineret med nye metoder til direkte analyser eller senere analyser i laboratoriet. Den forventede markedspris er så lav, at selv små virksomheder kan anskaffe dem. I den engelsksprogede flyer ’NEW Devices for measuring workplace exposure to ENP aerosols’ er der en detaljeret gennemgang af de forskellige prototyper samt kontaktoplysninger til udviklerne.

Projektleder og seniorforsker Keld Alstrup Jensen fra NFA siger om NANODEVICE:

”Målet med NANODEVICE var især at udvikle små, bærbare apparater, så man kan få hurtig viden om udsættelser for meget fint støv af nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Apparaterne vil gøre det nemmere for virksomheder og medarbejdere at få viden om niveauet af nanopartikler, fibre og kulstofnanorør i deres eget arbejdsmiljø. Det vil gøre det muligt i praksis at reagere på specifikke tærskelværdier for udsættelsen. Fortsat udvikling af forbedrede målekoncepter og målepræcision er en vigtig forudsætning for i fremtiden at kunne håndhæve en eventuel specifik regulering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet”.

Projektets øvrige resultater og håndbog om nanosikkerhed

NANODEVICE har også leveret ny viden til andre områder indenfor nanosikkerhed. Det gælder blandt andet

 • metoder til luftbåren fremstilling af metal-oxider og kulstofnanorør
 • testfaciliteter til kalibrering af måleapparater
 • ny viden om nanopartiklers opførsel i luften fra arbejdspladsmålinger
 • ny viden om sammenligneligheden af data fra forskellige konventionelle måleapparater
 • nye metoder til fysisk-kemisk karakterisering af nanomaterialer
 • ny viden om nanomaterialers toksikologiske effekt.

Mange af disse aspekter vil blive præsenteret i en nanosafety håndbog med professor Ulla Vogel fra NFA som hovedredaktør.

Resultater fra NANODEVICE offentliggjort

NANODEVICE-projektet er netop afsluttet. De første delresultater fra NFA er tilgængelige på NFA’s hjemmeside

 • Nanomaterialers form har betydning for deres helbredsmæssige effekt. Resultater fra en videnskabelig artikel omtalt på NFA's hjemmeside den 8. maj 2012.
 • Nymark P, Catalán J, Suhonen S, Järventaus H, Birkedal R, Clausen PA, Jensen KA, Vippola M, Savolainen K & Norppa H. Genotoxicity of polyvinylpyrrolidone-coated silver nanoparticles in BEAS 2B cells. Toxicology. 2012 Nov 8. doi:pii: S0300-483X(12)00369-1. 10.1016/j.tox.2012.09.014. [Epub ahead of print].

Læs mere

Fakta om NANODEVICE

 • NANODEVICE-projektets fulde navne er ‘Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air’.
 • EU støttede projektet med 71,3 millioner kroner og var det første storskalaprojekt indenfor nanosikkerhed i EU’s 7. rammeprogram.
 • 26 partnere fra otte forskellige EU-lande deltog i NANODEVICE.
 • Fra Danmark deltog Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.
 • Læs mere om NANODEVICE på NFA’s hjemmeside eller på projektets internationale hjemmeside www.nano-device.eu

Yderligere oplysninger

Projektleder, Seniorforsker Keld Alstrup Jensen, tlf. 3916 5302, kaj@arbejdsmiljøforskning.dk og professor Ulla Vogel, tlf. 3916 52227, ubv@arbejdsmiljoforskning.dk

 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her