FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Negativ adfærd på arbejdet kan give fysisk og psykisk stress

10-01-2013
Negativ adfærd som direkte chikane og intimiderende handlinger udløser både psykiske stressreaktioner og et lavere kortisolniveu i kroppen, hvilket tyder på, at nogle negative handlinger påvirker mere end andre. Det viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse og indsamlede spytprøver blandt 1.010 medarbejdere på 55 danske arbejdspladser. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet 'Journal of Psychosomatic Research'.

Mobning og fysiologisk stressreaktion hænger sammen

Forskere har siden midten af 1970’erne undersøgt sammenhænge mellem udsættelsen for negativ adfærd på arbejdspladsen og helbredseffekter. Mobning har fx vist sig at hænge sammen med forskellige symptomer, som fx angst, depression og udbrændthed. Det overordnede formål med dette studie var at undersøge sammenhængen mellem oplevelsen af at blive udsat for negativ adfærd på arbejdspladsen, psykiske stressreaktioner og udskillelse af kortisol. Derudover var det målet at finde ud af, om nogle negative handlinger påvirker mere end andre.

Spørgeskema om negative adfærd blandt medarbejdere på 55 arbejdspladser

1.010 medarbejdere fra 55 arbejdspladser besvarede et spørgeskema om negativ adfærd. Forskerne indsamlede desuden spytprøver fra medarbejderne tre gange dagligt på arbejdsdage i en periode på seks måneder. Spytprøverne blev målt for indholdet af hormonet kortisol, der kan bruges som en indikator for kroppens stressniveau. Spørgeskemaet omfattede 23 faktorer om hvilken arbejds- og personrelateret adfærd, de adspurgte havde oplevet indenfor de sidste seks måneder.

Hvad er negativ adfærd?

Negativ adfærd defineres som handlinger mellem kolleger eller mellem medarbejder og leder, klient, borgere. m.v., der opfattes negativt af medarbejderen. Eksempler er, at der bliver spredt sladder og rygter om medarbejderen, at medarbejderen bliver ignoreret eller frosset ude fra det sociale fællesskab, eller at andre fornærmer eller håner medarbejderen som person.


Resultater

Der var en signifikant lineær sammenhæng mellem social isolation og tre forskellige stressreaktioner:

  1. hyper-arousal (overdreven opmærksomhed)
  2. påtrængende negative tanker
  3. undgåelsesadfærd.

Jo mere socialt isoleret personen var, desto flere reaktioner sås indenfor de tre reaktioner (Resultaterne gælder også, når der kontrolleres for den enkeltes alder, køn, udsættelse for fysisk vold og traumatiske forhold): 

Arbejdsrelateret negativ adfærd, som fx vedvarende kritik af arbejde og indsats, var også signifikant forbundet med de tre typer stressreaktioner,men dog i mindre grad.

Oplevet direkte chikane, som fx 'at blive ydmyget og gjort til grin i forbindelse med sit arbejde' viste sig at hænge sammen med undgåelsesadfærd.

Intimiderende adfærd, som fx 'at blive råbt af eller være mål for spontan vrede/raseri' og 'at blive skubbet og peget fingre af', var signifikant forbundet med hyper-arousal.

Forskerne fandt signifikant lavere koncentrationer af kortisol i kroppen, når medarbejderen oplevede at blive udsat for direkte chikane og intimiderende adfærd.

Konklusion: Negativ adfærd kan give både psykisk og fysisk stress
Nogle negative handlinger, som direkte chikane og intimiderende adfærd, har en sammenhæng med psykologiske stressreaktioner og en mindre udskillelse af kortisol. Resultaterne tyder på, at nogle negative handlinger er værre end andre, da disse handlinger både påvirker medarbejderens psykiske tilstand og kortisolniveauet.

Læs den videnskabelige artikel

Hogh A, Hansen AAM, Mikkelsen EG & Persson R. Exposure to negative acts at work, psychological stress reactions and physiological stress response, J Psychosom Res, 2012; 73 (1): 47-52.

Læs mere om projektet bag resultaterne

Projektet 'Forebyggelse af mobning og konflikter på arbejdspladsen' er baggrunden for resultaterne, og det blev afsluttet i 2009.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Roger Persson, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her