FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ny manual kan hjælpe virksomheden med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

15-01-2013
Medarbejderne bør inddrages aktivt i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet i tæt samarbejde med ledelsen, hvilket er en anerkendt anbefaling. Hvordan det kan foregå i praksis i større virksomheder, beskrives i en ny manual. Det er forskere på universitetet i Nottingham og på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som har udviklet metoden, som er afprøvet i PostDanmark.

Fem faser frem mod et bedre psykisk arbejdsmiljø

Manualen beskriver fem faser, som systematisk guider virksomheden frem mod at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Medarbejderne inddrages aktivt i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet i tæt samarbejde med ledelsen. En eller flere styregrupper strukturerer og styrer processen, og der afholdes en række workshops i forløbet, hvor medarbejdere og ledere bliver kvalificeret til at arbejde med arbejdsmiljøforbedringer. 

Målgruppe og tidsforløb

Hele processen forløber gennem fem fastlagte faser, der tager omkring tolv måneder at gennemføre. Manualen henvender sig til større virksomheder.

Metoden til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø omfatter fem faser:

  1. Opstartsfase med etablering af styregrupper og tilpasning af interventionen til virksomheden.
  2. Kortlægning af arbejdsmiljøet i virksomheden.
  3. Udvikling af indsatser til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø.
  4. Implementering af indsatserne.
  5. Evaluering af processen og effekten af iværksatte indsatser.

PostDanmark har afprøvet metoden

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har afprøvet metoden i et interventionsprojekt i samarbejde med PostDanmark. I alt deltog 495 medarbejdere og ledere fra PostDanmark i interventionsprojektet.

Download manualen gratis

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum - inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer. Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard og Charlotte V. Bauer. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2013.

Fakta om PIOP-projektet

  • Karina Nielsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø var projektleder på projektet, som forløb i en treårig periode fra 2010-2012.
  • Fonden for forebyggelse og fastholdelse (Forebyggelsesfonden), Arbejdsmiljøforskningsfonden og Post Danmark støttede projektet finansielt.
  • Interventionsprojektet, som kaldes 'Participatorisk intervention fra et organisatorisk perspektiv – PIOP', er baggrunden for manualen.

Yderligere oplysninger

Professor Karina Nielsen, tidligere NFA og videnskabelig assistent Maria Stage, tidligere NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her