FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ny rapport: Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010

20-11-2013
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har offentliggjort en rapport, der forsøger at klarlægge årsagerne til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker fra 1996 til 2010. Arbejdet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Store variationer i antallet af ulykker fra 1996 til 2010 – hvad er årsagerne?


Det er kendt viden, at ikke alle anmeldepligtige arbejdsulykker anmeldes. Fra midten af halvfemserne til 2003 faldt antallet af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, hvorefter de steg med 17 % i perioden 2003-2006. I 2009 sås et markant fald på 13 % på blot ét år (Se figur 1). For at afdække årsagerne til de relativt store udsving, der har været i antallet af anmeldte arbejdsulykker i denne periode, har NFA foretaget komplekse analyser på eksisterende registerdata.

Figur 1.  Antallet af arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet 1996-2010


 

Resultaterne

Analyserne i udredningen viser, at udsvingene over tid i det årlige antal anmeldte arbejdsulykker ikke nødvendigvis afspejler de faktiske udsving i antallet af arbejdsulykker. Eksempelvis vides det ikke, om det markante fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2009 afspejler et reelt fald i antallet af arbejdsulykker.

Resultatet peger således på, at udsvingene i antallet af anmeldte arbejdsulykker skyldes andre forhold, end de ovenfor nævnte objektive forhold. Rapporten kan dog ikke sige noget om, hvilke forhold det i givet fald er, der forklarer udsvingene i antallet af anmeldte arbejdsulykker.

Udredningen er baseret på:

  1. En række analyser af faktisk anmeldte arbejdsulykker, hvor betydningen af faktorer med mulig indflydelse på antallet af anmeldte arbejdsulykker undersøges. Disse faktorer (branchefordelingen, de ansattes køns- og aldersfordeling samt deres anciennitet) kan ikke alene forklare de store udsving.
  2. En uafhængig analyse af i hvilken grad skadestuebehandlede arbejdsulykker faktisk anmeldes som arbejdsulykker. Disse analyser viser, at udsvingene over tid i andelen af anmeldte arbejdsulykker blandt skadestuebehandlede arbejdsulykker er store. Mønsteret for udsvingene følger i høj grad udsvingene i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Dette indikerer, at anmeldelsesprocenten varierer over tid.

Udredningen viser i øvrigt:

  1. Ændringer af arbejdsskadesikringsloven pr. 1. januar 2004 (gav forbedret mulighed for anerkendelse af akutte overbelastninger som erstatningsberettiget arbejdsskade) kan have bidraget til en stigning. Men ændringen kan langt fra forklare variationen i antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden.
  2. Variationen over tid i antallet af anmeldte arbejdsulykker kunne ikke forklares alene ved udsving i anmeldelsesprocenten for mindre alvorlige arbejdsulykker.
  3. Både branchegruppe, køn, alder og anciennitet på arbejdspladsen havde væsentlig og selvstændig betydning for anmeldelsesprocenten, men disse karakteristika ændrer sig ikke tilstrækkeligt til at forklare det overordnede mønster i udviklingen 2001-2010.
  4. Som noget nyt, at antal anmeldte arbejdsulykker pr. arbejdsår er særligt højt for nyansatte, især hvis de kommer fra et job i en anden branchegruppe.

Fakta om projektet

  1. Projektet er udført af forskere og analytikere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  2. Arbejdet er en videreførelse og en væsentlig udvidelse af et tidligere studie, der omhandlede variationerne i anmeldte arbejdsulykker i perioden 1997-2006.
  3. I udredningen er der anvendt eksisterende datakilder til belysning af udviklingen i antallet af arbejdsulykker gennem perioden. Datakilderne er først og fremmest Arbejdstilsynets arbejdsskaderegister, beskæftigelsesregistre fra Danmarks Statistik samt arbejdsulykker registreret i SIFs Ulykkesregister over skadestuehenvendelser.
  4. Forskningsrapporten er bedømt af to eksterne fagpersoner, professor cand. stat. Knud Juel, SIF og klinisk lektor, læge Jens Lauritsen, Ulykkes Analyse Gruppen i Odense.

Download rapporten gratis


Binger U, Dyreborg J, Hansen JV og Thomsen BL. Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 – en registerbaseret undersøgelse. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København 2013.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Elsa Bach, NFA.

Kontakt: Elsa Bach
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her