FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ugentlig mail får medarbejdere til at være fysisk aktive på arbejdet med målbar effekt

10-09-2013
En ugentlig mail fik medarbejdere med stillesiddende arbejde til at være fysisk aktive i arbejdstiden, og det var nok til at forbedre kondition og blodtryk. I mailen var en opfordring til at tage kollegaen under armen og gå på arbejdspladsens trapper, og opfordringen havde en målbar effekt. Det viser en videnskabelig undersøgelse blandt 160 kontormedarbejdere, som gennem ti uger modtog en motiverende mail i indbakken.

Virker en daglig opfordring til fysisk aktivitet på arbejdet?

En stillesiddende livsstil kan skade helbredet, og mange mennesker kæmper med at få tid til at gennemføre daglig fysisk aktivitet. En simpel og effektiv opfordring til at øge den fysiske aktivitet på arbejdet kan måske hjælpe medarbejdere med stillesiddende arbejde. Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, om en ugentlig opfordring på mail om dagligt at være fysisk aktive med kolleger på arbejdspladsen havde en effekt.

Inden studiet: Ledelsen accepterede ti minutters gang på trapper i arbejdstiden

Person på vindeltrappe

Inden studiet gik i gang, holdt forskerne et møde på arbejdspladsen med virksomhedens ledelse. De accepterede, at medarbejderne i mail-gruppen gik på trapper ti minutter om dagen i arbejdstiden. Ledelsen mente ikke, at ti minutters fysisk aktivitet i grupper om dagen ville have indflydelse på produktiviteten, men i stedet kunne bidrage til at forbedre det sociale klima.  Information om projektets formål og indhold blev lagt ud på virksomhedens intranet dagen efter mødet.

160 kontormedarbejdere deltog i undersøgelsen over 10 uger

25 kvindelige og 35 mandlige kontormedarbejdere fra en stor administrativ virksomhed deltog i undersøgelsen. De var i gennemsnit 42 år og udførte stillesiddende arbejde i 89,5 procent af arbejdstiden. Kontormedarbejderne blev tilfældigt udvalgt til enten at deltage i en mailgruppe eller i en kontrolgruppe i et forløb over 10 uger:

  • Mailgruppen modtog en gang om ugen en e-mail. I den var en opfordring til at samle en gruppe af kollager fra mail-gruppen og gå på arbejdspladsens trapper ti minutter om dagen.
  • Kontrolgruppen modtog en gang om ugen en mail med en opfordring til at udføre de fysiske aktiviteter, som de plejede.
  • Forskerne målte medarbejdernes kondition ved undersøgelsens start og ti uger senere.

Resultater: Hjerterytme, kondition og blodtryk blev forbedret hos email-gruppen

Medarbejderne tog godt imod opfordringen om at motionere på trapperne på arbejdspladsen. Ved undersøgelsens start målte forskerne hver deltagers gennemsnitlige kondition, blodtryk og Body Mass Index (BMI). Efter ti uger var resultatet i mailgruppen i forhold til kontrolgruppen følgende:

  • 82,7 procent af deltagerne gik på trapper mindst tre gange ti minutter om ugen.
  • Den gennemsnitlige hjerterytme var167 slag pr. minut, hvilket svarer til omkring 80 procent af den maksimale puls, under den fysiske aktivitet på arbejdspladsens trapper.
  • Konditionen blev i gennemsnit øget med 6 procent efter ti uger blandt alle medarbejderne i mailgruppen.
  • De 56 medarbejdere i mailgruppen, som havde en dårlig kondition ved undersøgelsens start, øgede deres kondition med 10 procent.
  • Blodtrykket faldt 4,81 mm Hg hos medarbejdere i mailgruppen sammenlignet med 2,67 mm Hg i kontrolgruppen.
  • De medarbejdere i mailgruppen, som havde en dårlig kondition ved undersøgelsens start, tabte sig sammenlignet med kontrolgruppen, men resultatet er ikke statistisk signifikant.

Konklusion

En ugentlig opfordring på mail om at samle sig i grupper og motionere på arbejdspladsens trapper sammen med kollegerne fik medarbejderne til at være fysisk aktive i arbejdstiden, og det forbedrede deres kondition og blodtryk. Metoden er enkel og billig, og resultaterne tyder på, at der er et potentiale for at forebygge skadelige helbredseffekter af en stillesiddende livsstil gennem brug af mails med opfordring til kortvarig fysisk aktivitet på arbejdspladsen. Det er vigtigt at understrege, at ledelsen på virksomheden bakkede op om projektet ved at klart at melde ud til medarbejderne, at det var i orden, at bruge arbejdstid på projektet.

Læs mere om forskningsprojektet bag resultaterne

’Trappe-projektet’ er en del af forskningsprojektet ’Integreret Motion på Arbejdspladsen'.

Læs den videnskabelige artikel

Cardiovascular Health Effects of Internet-Based Encouragements to Do Daily Workplace Stair-Walks: Randomized Controlled Trial. Lars Louis Andersen, Emil Sundstrup, Marianne Boysen, Markus Due Jakobsen, Ole Steen Mortensen, Roger Persson. Journal of Medical Internet Research. (J Med Internet Res 2013;15(6):e127) doi:10.2196/jmir.2340

Yderligere oplysninger

Professor Lars L. Andersen, NFA.

Kontakt: Lars L. Andersen
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her